Photo © Pwojè REGENERATE

Nan dènye ane yo, gen yon wikn ki te ogmante angajman li yo nan Maldives yo, yon gwoup zile nan Oseyan Endyen, ak devlopman nan pwogram wikn Maldiv Marin Pwojè a, ki gen pou objaktif pou sipòte Gouvènman an nan adrese priyorite yo anviwònman ak defi ki Maldives yo. fas. Pwojè REGENERATE (Reef Jenere anviwònman ak ekonomik rezistans nan Atol ekosistèm), yon gwo pwojè nan kad pwogram sa a, sipòte jesyon dirab nan resous bò lanmè nan Maldives yo, patikilyèman koray resif, yo nan lòd yo bati ekonomik, sosyal, ak anviwònman detabilite nan negatif la. efè chanjman nan klima. Yon gwo aktivite rechèch nan pwojè a se yon ekspedisyon syantifik de-pye pou envestige divèsite biyolojik koray ak detèminasyon epi bay done ekolojik debaz pou Maldives yo.

Premye janm ekspedisyon an, an kolaborasyon ak Inivèsite Queensland ak Catlin Seaview Sondaj la, te itilize kamera teknoloji segondè pou kolekte done nan uit atol. Dezyèm pye kwazyè rechèch la te konpoze de chèchè 17, ki reprezante inivèsite, rechèch ak enstitisyon anviwònman ki soti toupatou nan mond lan, epi li te konsantre sou Nò Ari (Alifu Alifu) Atol nan Maldives yo. Ekip la dokimante abondans pwason ak estrikti espès, konpozisyon bentik, detay popilasyon koray, koray klowòks epi maladi, espès envètebre mobil, ak foramnifera sante. Yon estrateji kle nan pwojè a te bati kapasite lokal pa fòmasyon syantis sitwayen nan pwotokòl siveyans nasyonal la. Syantis Sitwayen ki soti nan Alifu Alifu Atol, kapital Gason an ak osi lwen ke Colombo, Sri Lanka, te antre nan ekip rechèch la, te resevwa fòmasyon, epi li te ede kolekte done pou Reef lakay yo. Done yo kolekte ap ede evalye detèminasyon an nan ekosistèm nan Reef koray. Li pral tou ede evalye ki jan dansite popilasyon afekte Reef sante. Evalyasyon sa yo adrese twou vid sa yo ki enpòtan nan rejyon an epi yo enpòtan nan yon peyi trè vilnerab a chanjman nan klima, ak tou depann sou resif koray mond-renome li yo ak resous yo ke yo bay. Enfòmasyon sa a, konbine avèk done ki sòti nan evalyasyon siveyans nan lavni, pral enfòme desizyon politik ak jesyon nan rejyon an.

Ekip rezilyans Reef la te resevwa yon "dèyè-sèn nan-" aperçu nan ekspedisyon sa a soti nan de manm ekipaj: Zach Caldwell, Ofisye a sekirite plonje Konsèvans lanati a, ak Amir Schmidt, UICN Maldiv Marin pwojè jaden Ofisye.

Rezistans Reef (RR): Èske ou ka di nou yon ti kras sou ki jan pwojè sa a te vini sou?

Zach Caldwell (ZC): Te gen yon previzyon monte tanperati lanmè ane sa a nan dlo ki ozalantou Maldives yo. Paske nou konnen ke koray yo pi sansib a blanchi ak maladi lè tèrmik ensiste, sa a te kreye yon opòtinite alè nan adrès peze kesyon rechèch sou detèminasyon an nan koray nan Maldives yo. Gen sanble yo dwe byen yon anile nan enfòmasyon quantitative sou resif koray nan Maldives yo, se konsa apwòch la te òganize yon ekip konplè asire ke yo te tout enfòmasyon ki nesesè kolekte reponn kesyon yo te mande.

RR: Ki sa ki te wòl ou nan ekspedisyon an?

Photo © Pwojè REGENERATE

ZC: Mwen te yon manb nan ekip pwason an. Mwen te travay dirèkteman avèk twa lòt chèchè pou konte ak gwosè pwason Reef yo te jwenn ansanm liy transect nou an. Mwen te travay tou dirèkteman ak Enstitisyon Scripps nan Oseyanografi nan kolekte done bentom. Nou mete kanpe 10m x 10m simityè sou fon lanmè a ak te pran yon sekans nan foto nan simityè sa yo. Foto yo te koud ansanm pou fè yon kat detaye sou planche a. Sa bay nou yon gwo dosye pèmanan sou estrikti kominote a nan zòn sa a nan moman sa a. Nou konplimante done sa yo ak sondaj pwason yo konpare abondans pwason ak konpozisyon anba.

Mwen fè menm jan resif koray ak sondaj pwason nan Hawai'i bay patnè kominote nou yo ak enfòmasyon sou sante nan resif yo ede enfòme jesyon ki baze nan kominote a. Nature Conservancy Hawai'i a se kounye a ap travay ak 19 patnè kominote atravè Eta a. Kòm yon ekip rechèch, li enpòtan ke nou rete monte-a-dat sou pwotokòl yo siveyans dènye ak tou kontribye nan pwojè rechèch kolaborasyon tankou REGENERATE Pwojè.

Amir Schmidt (AS): Mwen te gen twa wòl yo jwe pandan ekspedisyon an. Premye devwa mwen se te asire ke ekip rechèch la te pran bon kote nan bon moman yo. Avèk plizyè douzèn divès ak twa plonje pou chak jou, nou te bwa nan yon orè tan ki sere! Dezyèm wòl mwen an te sipèvize eleman syans sitwayen nan ekspedisyon an. Sa a enkli kat syantis sitwayen lokal - de moun ki sòti nan yon ONG anviwònman an, yon evalyatè pou Green palm Maldiv, ak yon reprezantan ki soti nan Ajans Pwoteksyon Anviwònman Maldives - ki te ede kolekte done sou pwason ak fòm lavi benton, tankou koray, eponj, ak. alg pandan ekspedisyon an antye ak onz manb kominote a ak anplwaye resort ki te fèmen kwazyè a pou yon jou, k ap resevwa sou tablo ak nan fòmasyon dlo sou pwotokòl siveyans konsantre sou kominote bentom.

RR: Kijan ide sa a genyen ladan yo manm kominote lokal yo ak syantis nan ekspedisyon an vin sou, sa vle di sa ki te motivasyon ou pou aspè sa a nan pwojè a?

fòmasyon

Photo © Pwojè REGENERATE

AS: Objektif nou pou enkli manm kominote a nan ekspedisyon an te idantifye ki lokalman ki enterese nan koray reef siveyans, yo nan lòd yo bati yon rezo syantis sitwayen yo kontwole resous maren nou yo epi pita itilize enfòmasyon sa a yo kreye yon plan jesyon.

Anjeneral nou ale nan zile yo ak fè atelye siveyans la. Fwa sa a, nou te pran avantaj opòtinite pou òganize atelye yo sou veso rechèch la. Anplis de fòmasyon an, manm kominote a te rive wè sa ki lavi chak jou nan yon ekspedisyon rechèch sanble. Kominote zile Maldiv yo piti epi paske transpò ant yo limite, entèraksyon kalite sa a ra anpil. Mwen panse ke li te enteresan pou tou de manm yo nan kominote a ak chèchè yo, epi li te ede yo wè foto a pi gwo.

Konekte sou la Rezo Forum li rès entèvyou a.