Bleaching Response - Florid, NAN

Echanj aprantisaj sa a konsantre sou devlope plan repons klowòks epi li enkli administratè resif koray 14 soti nan Florid, Karayib la, ak Ostrali.