Karayib Fòmasyon nan Fòmatè - Florid, KA NAN

Premye a nan yon seri de Fòmasyon nan Fòmatè (TOT) atelye enkli administratè 26 soti nan 19 peyi Karayib ak teritwa. Patisipan yo te patisipe nan twa-mwa, entansif kou a sou entènèt ki baze sou Reef Rezistans kourikoulòm nan ki enkli afichaj diskisyon chak semèn, evalyasyon sou entènèt ak yon alontèm plasman jesyon plasman. Atelye a an pèson te konsantre sou prensip detèminasyon Reef yo, epi li te bay patisipan yo zouti pou yo fòme siksè tankou fasilitasyon, ladrès prezantasyon, evalyasyon ak devlopman plan aplikasyon fòmasyon yo.