Adaptasyon Klima - Guam, NAN

Trant administratè te patisipe nan yon atelye sou itilizasyon nouvo zouti ki bay manm kominote a ak moun ki gen enterè yo yon konpreyansyon sou chanjman klima ak estrateji adaptasyon. Manadjè Karayib yo bay fidbak sou modifikasyon zouti Karayib la. Li rapò an.