Dènyèman, nou te lanse nouvo modil Adaptasyon Klima kominotè ki baze sou dènye konseye pedagojik syantifik ak zouti pou ede administratè yo evalye vilnerabilite sosyal ak ekolojik sou chanjman nan klima ak lòt ajan estresan. Nou fè entèvyou avèk Lizzie McLeod, syantis adaptasyon klima ki mennen nou an, pou aprann sou enpòtans adaptasyon klima ki baze nan kominote ak kèk nan benefis ki asosye yo. Tcheke konvèsasyon nou anba a!

RR: Poukisa adaptasyon klima ki baze nan kominote enpòtan pou manadjè Reef koray?

EM: Adaptasyon ki baze nan kominote a enpòtan pou administratè Reef paske nan anpil ka, repons kominote a nan chanjman nan klima enplike nan aksyon jesyon ki vize pwoteje resif koray. Resif yo kapab ede litoral de tanpèt nan enpak tanpèt ak monte nivo lanmè ak pwoteje lapèch Reef yo kenbe sekirite alimantè, konsa pwoteksyon yo ka ede kominote yo dwe plis rezistan a chanjman nan klima. Kominote yo ki mwens vilnerab a chanjman nan klima yo gen mwens chans esplwate resous natirèl yo. Manadjè Coral Reef ka ede mete aksan sou enpak chanjman nan klima sou ekosistèm Reef koray ak aksyon jesyon priyorite yo pwoteje yo. Yo ka anmezi tou pou jwenn aksè nan fon adaptasyon klima ki ka enpòtan pou sipòte pwojè ki ede bati detèminasyon kominote bò lanmè yo ak sistèm Reef yo.

RR: Ki kèk nan benefis ki asosye ak adaptasyon ki baze nan kominote a?

EM: Adaptasyon ki baze nan kominote a se yon pati enpòtan nan reponn a chanjman nan klima. Kominote yo, sitou sa ki nan zòn koray Reef, souvan sou liy devan chanjman nan klima (eg, gen inondasyon ak ewozyon soti nan lanmè nivo monte-yo ak tanpèt, koray klowòks, chanjman ki fèt nan lanmè chimi, entrizyon dlo sale nan sous dlo, ak chanjman nan dlo ... pwodiktivite pyebwa manje ak jaden). Aksyon adaptasyon kominotè ki gen plis chans pou adrese enkyetid lokal yo, valè yo, ak priyorite pase aksyon adaptasyon tèt-desann epi yo ka pèmèt kominote yo planifye pou yo fè fas ak enpak sou klima. Yo souvan bay estrateji pri-efikas adrese chanjman klima pa bati sou konesans lokal yo ak eksperyans ki gen rapò ak chanjman klima ak chanjman. Si aplike efektivman, Lè sa a, kapab tou asire ke kominote yo angaje nan tout nivo planifikasyon adaptasyon ak aplikasyon.

RR: Si gen yon bagay administratè yo ta dwe konnen sou adaptasyon klima ki sa li ta ye?

EM: Kèlkeswa aksyon yo pran globalman pou adrese chanjman nan klima, menm si emisyon gaz efè tèmik te estabilize jodi a, kominote yo ap toujou fè fas a enpak chanjman nan klima. Syantis yo pwojè nivo lanmè a ap kontinye monte akòz ekspansyon tèmik ak atmosfè a ap kontinye chofe pou omwen yon syèk, si se pa pi lontan, ki baze sou kantite lajan aktyèl la nan gaz kabonik nan atmosfè a ak lanmè. Se poutèt sa, efò adaptasyon ap ogmante sèlman nan enpòtans pandan n ap travay nan direksyon pou aplikasyon an nan objektif ki tabli nan Akò a Pari kenbe tanperati mondyal anba a 2 ° C pi wo a nivo pre-endistriyèl ak pouswiv efò limite limit tanperati a 1.5 ° C.

Pran yon plonje pi fon nan nou an Kominote ki baze sou Klima adaptasyon Modil yo aprann plis!