Kominikasyon pou koray Atelye - Florid, KA NAN

Rezo a patnè avèk Pew Charitable Trusts & The Ocean Agency pou òganize yon atelye entèaktif pou devlope konpreyansyon patisipan yo nan kominikasyon estratejik epi devlope epi pratike kapasite messagerie pou motive aksyon pou konsèvasyon Reef. Plis pase 75 patisipan yo nan men gouvènman an, ONG yo, ak inivèsite ale nan atelye sa a kòm yon pati nan Reef Futures 2018: Yon koray Retablisman ak Entèvansyon - Syans Senpozyòm. Pandan atelye a, patisipan yo te aprann enfòmasyon sou yon resèt pou mesaj efikas ak yon zouti pou kreye yo. Lè sa a, yo te travay sou devlope pwòp mesaj yo espesifik nan travay yo ak odyans sib ak pratike pataje mesaj ak lòt patisipan yo pou fidbak.