Kominote ki baze sou Jesyon - Hawaii / Palau, KA NAN & NAN

Pandan de vwayaj yo ant zile yo, administratè 62, pratik, ak manm kominote a aprann sou pratik jesyon siksè nan chak kote.