Kominote ki baze sou Jesyon - Hawai'i, 2015

Kat patisipan ki soti nan Bahamas Nasyonal la Trust ak Abaco Fly Lapèch Gid Asosyasyon an te vizite Hawai'i yo aprann sou kominote ki baze sou inisyativ jesyon nan tout eta a, ak anfaz sou Eta a nan Hawai'i a. Pwogram Watch Makai - yon pwogram inovatè k ap angaje kominote yo nan jesyon resous maren nearshore yo nan bilding konfòmite volontè atravè kontak ak rapò sou vyolasyon bay otorite leta yo. Patisipan yo te patisipe nan yon seri de reyinyon avèk kowòdonatè yo ak volontè pou pwogram Makai Watch la, osi byen ke ak lòt pwogram nan sipò konsèvasyon marin nan Hawai'i aplike an kolaborasyon ak Depatman Hawai'i nan Tè ak Resous Natirèl, ak ONG yo, ak òganizasyon kominotè. Te echanj la aprantisaj akomode nan patenarya ak la Gòlf ak Karayib pèch Enstiti ak Pwogram Konsèvasyon Coral Reef NOAA epi yo te òganize an konjonksyon avèk la Zòn Pasifik Kominote Zòn Marin Pwoteje. Li rapò an.