Lionfish se yon espès endemik nan rejyon Indo-Pasifik la. Sepandan nan la 1990, akòz entwodiksyon imen, lionfish te rive nan twopikal Atlantik lwès la epi gaye sou kòt lès la nan peyi Etazini. Depi lè sa a, lyon te emigre nan tout basen Karayib la ak nan Gòlf Meksik la, menase divèsite biyolojik ak ekonomi lokal yo. Nan 2009, Bahamas, Repiblik Dominikèn, Jamayik, St Lucia ak Trinidad ak Tobago reponn a menas sa a pa mete ann aplikasyon yon inisyativ rejyonal ki gen tit Mitigasyon espès etranje anvayisman (IAS) nan Karayib Insular (MTIASIC). Li Press Release.

Lionfish Collection Bahamas

Retire Lionfish. © Bahamas Depatman Resous Marin

Bahamas yo te pran plon an pou adrese envazyon pwason lyon an, sa ki kreye yon Taskforce Lionfish pou dokimante, kolekte epi retire pwason lyon nan dlo Baham yo. Gwoup Travay la gen ladan reprezantan ki soti nan ajans gouvènman yo ak ONG lokal yo. Rezilta Preliminè ki sòti nan yon pwojè pilòt yo retire lionfish nan Bahamas yo sijere ke espès anvayisan yo ka efektivman jere nan patenarya piblik-prive sektè ak benefis sibstansyèl pou divèsite biyolojik ak ekonomi lokal yo.

Mesye Frederick Arnett II, Asistan Ofisye Lapèch ak Depatman Resous Marin, te jwe yon wòl entegral nan inisyativ la, ede ak lyon konsyans, kontwòl ak inisyativ sansibilizasyon. Nou te mande Mesye Arnett II kèk kesyon sou lyonr kontwòl nan Bahamas, ak isit la nan sa li te di:

Ki pi gwo pwoblèm ak enpak konsènan envazyon lyon nan Karayib la?

Nan Karayib la, pwason lyon reprezante yon menas enpòtan nan divèsite biyolojik la ak ekonomi lokal yo, pi miyò endistri lapèch la ak sektè touris. Pifò moun ki gen tandans nan penti yon foto macabre konsènan enpak yo nan envazyon an lionfish nan Karayib la. Sepandan, insurgence nan sa a okipan rize te ankouraje aksyon, kominikasyon, kolaborasyon, echanj, ak panse aktif nan mitan vwazen Karayib la. Eta Karayib yo fè patenarya pou pataje eksperyans, teknik, ak konsèy. Gouvènman yo yo te fè presyon sou bouyon ak refòm lejislasyon kote twou vid ki genyen egziste. Kominote yo te tou galvanised yo pran aksyon epi patisipe nan jesyon efò.

Ki sa ki se kèk nan estrateji yo w ap aplike fè fas ak pwason lyon an anvayisan nan Karayib la?

Yo aplike estrateji sa yo nan tout Karayib la pou adrese envazyon an:

 • Inisyativ ki gen rapò ak sa yo ki gen ladan atelye sou pwason lyon, fòmasyon sou metòd pou kaptire san danje ak repons a envazyon, manyen ak demonstrasyon gastronomik, konpozisyon afich, anons sèvis lè aeryen ak pwogram edikasyon kout;
  Preparasyon pou Lionfish

  Lionfish gastronomik demonstrasyon. © Bahamas Depatman Resous Marin

 • Echanj enfòmasyon ak eksperyans atravè konferans ak atelye
 • Sipò pou tounwa lionfish ak Derbies;
 • Amannman politik pou ankouraje efò lyonr yo;
 • Rechèch nan zòn nan nan lyon pwason ekoloji, byoloji ak envazyon;
 • Kreyasyon mache pou lyon vyann.

Ki sa ki se kèk nan defi yo ou rankontre lè ap eseye kontwole lyon nan rejyon ou an?

Plizyè defi Karayib nou kontinye fè fas a yo se:

 • Limite kapasite imen ak opòtinite fòmasyon ki disponib pou kaptire, manyen epi retire pwason lyon efikas;
 • Egzijans jeneral nan lokalite yo patisipe nan efò yo kontwole lyon nan konsomasyon regilye;
 • Kreye, devlope ak soutni mache lokal / rejyonal pou vyann lyon;
 • Mank volonte politik pou aji, sètadi modifye ak ekri nouvo lejislasyon kote li nesesè;
 • Mank finansman dirab sipòte efò kontinyèl retire.

Si popilasyon pwason lyon pa kontwole, ki enpak potansyèl alontèm ou prevwa pou rejyon Karayib la?

Enpak tèm long nan Karayib la ka gen ladan yon pèt enpòtan nan divèsite biyolojik nan rejyon an. Pèt sa a espere mete an danje sante nan ekosistèm enpòtan marin ekosistèm (egzanp koray resif, sistèm mang, zèb lanmè, elatriye) ak ekonomi lokal yo (tankou nan pèchri ak sektè touris) ki depann sou yo.