Marin Pwoteje Zòn Manadjè Fòmasyon - Sesel, 2019

Sesel yon pwofesyonèl Zòn Marin Pwoteje (MPA) ki soti nan Sesel, Kenya, ak Tanzani te patisipe nan yon fòmasyon semenn-lontan nan mwa Out nan akademi maritim Sesel pou devlope abilte nan zòn kritik pou jesyon MPA: marin siveyans, jesyon done ak grafik, e pran desizyon èstratejik ak jesyon. Objektif fòmasyon an se pou devlope fòmatè kanmarad yo ki ka ede lòt administratè MPA nan rejyon an idantifye objektif jesyon yo epi itilize syans pou gide desizyon yo rive jwenn objektif sa yo.

Rezo Rezistans Reef la te dirije sesyon jesyon estratejik, ki gen ladan fasilitasyon ak enstriksyon kominikasyon. Fòmasyon an te fèt an patenarya ak Pwogram lanmè SMART ak Pwojè Few Fellowship a, e se akimilasyon yon kolaborasyon alontèm ant Otorite Pak Nasyonal Sesel, Kenya Wildlife Service, Inite Marin Parks & Rezèv Tanzani, e Rezo lanmè SMART. Rezo lanmè SMART la se yon gwoup manadjè ak chèchè MPA ki soti nan Oseyan Endyen Lwès ki fè efò pou asire ke MPA yo bay benefis pou moun ak nati nan rejyon an. Se Rezo a lanmè SMART ki te dirije pa Dr Jennifer O'Leary, konsèvasyon nan lanati. Aprann plis sou fòmasyon an.