Stony Coral Tissoss Leto Disease Learning Exchange - Florid, NAN

Photo © S. Frew

Rezo a Rezistans Reef ak konsèvasyon nan lanati Amerik Latin nan, Meksik, ak Pwogram Amerik di Nò Santral patwone manadjè Adrian Andrés Morales nan Sant Rejyonal la nan envestigasyon Acuícola y Pesquera (sant rechèch Rejyonal Fisheries), Meksik ale nan Aprantisaj Korespondan MPAConnect-a-ekate ant egal Echanj: Maladi San Pèt Tisi Coral (SCTLD) pou Manadjè Marin Resous Natirèl Karayib yo. Echanj aprantisaj la, ki te fèt nan Florid soti nan mwa Out 1-2, 2019, enkli patisipan 34 soti nan 17 peyi ak teritwa. Li bay sipò kapasite pou devlope peyi Karayib ak teritwa kounye a afekte pa SCTLD oswa siseptib a maladi a. Patisipasyon manadjè resous marin ki soti toupatou nan Karayib la te pèmèt difizyon enfòmasyon sou maladi a lajè e tou te sèvi pou etabli yon rezo pan-karayib de manadjè, konseye ak ekspè pou ede kontwole, detekte ak reponn a SCTLD nan rejyon an. . Deja rezo a ap jwe yon wòl nan ede manm ak asistans teknik pou idantifikasyon koray maladi, entèpretasyon an nan rezilta nan siveyans, pataje konsèy ak kontak sou pwotokòl tretman, ak k ap gide kontak pou k ap pran desizyon.

MPA Konekte se yon patenarya ant Enstiti pou Lapèch nan Gòlf ak Karayib la ak Pwogram Konsèvasyon Coral Reef (OAA CRCP) nan Oseyan ak Administrasyon Atmosferik Etazini (NOAA CRCP), avèk finansman ki soti nan NOAA CRCP ak nan NFWF Coral Reef Conservation Fund.