Mga Tool sa Pagbabago sa Klima - Seychelles, 2015

Sa pakikipagtulungan sa International MPA Capacity Building Program ng NOAA at ng Western Indian Ocean Marine Science Association, nag-host kami ng hands-on training para sa MPA managers at practitioners sa rehiyon ng Western Indian Ocean sa mga tool upang matugunan ang pagbabago ng klima at pagbutihin ang kabanatan sa loob ng kanilang mga MPA. Dalawampu't anim na kalahok mula sa walong mga bansa sa rehiyon ang dumalo sa linggong pagsasanay na ito sa marine spatial planning, coastal processes na may implikasyon para sa pamamahala, at pangunahing mga protocol ng pagmamanman sa dagat at baybayin, kabilang ang mga pagsasanay sa kamay upang subaybayan ang kapal ng dagat urchin, estruktura ng pagiging kumplikado ang mga benthos, pagkakakilanlan ng isda at pagpapalaki, at pagmamarka ng dagat. Basahin ang ulat.