Komunikasyon para sa Corals Workshop - Florida, 2018

Nakipagsosyo ang Network sa Pew Charitable Trusts & The Ocean Agency upang mag-host ng isang interactive na workshop upang maitayo ang pag-unawa ng mga kalahok sa strategic communication at bumuo at magsanay ng mga kasanayan sa pagmemensahe upang ganyakin ang aksyon para sa konserbasyon ng reef. Higit sa mga kalahok sa 75 mula sa gobyerno, NGO, at academia ang pumasok sa workshop na ito bilang bahagi ng Reef Futures 2018: Isang Pagpapanumbalik ng Coral at Pamamagitan - Science Symposium. Sa panahon ng workshop, natutunan ang mga kalahok tungkol sa isang recipe para sa epektibong mga mensahe at isang tool upang likhain ang mga ito. Pagkatapos ay nagtrabaho sila sa pagbuo ng kanilang sariling mga mensahe na tiyak sa kanilang trabaho at target na madla at ensayado ang pagbabahagi ng mga mensahe sa iba pang mga kalahok para sa feedback.