Pamamahala sa Pamamahala ng Komunidad - Hawai'i / Palau, 2011 & 2012

Sa dalawang biyahe sa pagitan ng mga isla, ang mga tagapamahala ng 62, practitioner, at mga miyembro ng komunidad ay natutunan ang tungkol sa matagumpay na mga kasanayan sa pamamahala sa bawat lokasyon.