Ang bagong online na kurso Advanced Studies sa Resilience ng Coral Reef ay dinisenyo upang magbigay ng mga tagapamahala ng coral reef at practitioner sa malalim na patnubay sa pamamahala para sa kabanatan. Ang libreng kurso na ito ay nagsasama ng mga bagong agham, pag-aaral ng kaso, at mga kasanayan sa pamamahala na inilarawan sa Reef Resilience Toolkit.

Kasama sa kurso ang anim na modules na nag-uusap sa lokal at pandaigdigang mga stressors na nakakaapekto sa mga coral reef, patnubay para sa pagtukoy ng mga tagapagpahiwatig ng coral reef resilience, mga prinsipyo ng disenyo para sa mga reserbang mga network ng MPA, mga pamamaraan para sa pagpapatupad ng mga pagtasa ng katatagan, at mahahalagang instrumento sa komunikasyon para sa mga tagapamahala. Maaaring piliin ng mga kalahok sa kurso upang makumpleto ang anuman o lahat ng mga aralin sa loob ng mga module ng kurso Magbasa nang higit pa.