Pacific Training of Trainers - Palau, 2011

Ang ikalawang sa isang serye ng mga Training of Trainers (TOT) na mga workshop ay kinabibilangan ng mga tagapamahala ng 17 mula sa mga bansa at teritoryo ng 12 sa mga isla ng Western Pacific. Ang dalawang bahagi na kurso ay binubuo ng isang intensive, four-month na online na kurso na itinuturo ng mga eksperto sa global at rehiyonal na mga paksa sa iba't ibang kurso. Ang mga kalahok ay may lingguhang mga takdang-aralin at nakikibahagi sa mga virtual na talakayan upang higit pang mapahusay ang kanilang karanasan sa pag-aaral. Sinundan ito ng isang pang-isang linggo, workshop sa indibidwal upang bumuo ng mga kasanayan sa pasilitasyon, komunikasyon, at nababanat na marine protected area design. Inalis ng mga kalahok ang pagawaan na may mga tiyak na plano sa pagkilos ng pagsasanay.