Malakas na MPA Networks - Canada, 2011

Ang pag-aaral ng palitan ay binubuo ng dalawang bahagi: Ang isang pre-International Marine Conservation Congress (IMCC) workshop na may mga kalahok sa 24 na nakatutok sa paglutas ng mga problema sa paligid ng disenyo at pagpapatupad ng network ng MPA at kalahating araw na simposyum sa mga dumalo sa 120. Kasama sa panayam na ito ang isang pagtatanghal ng agila ng katatagan at paggamit ng mga pagsulong sa mga desisyon sa pamamahala.