Training ng Mga Tagasanay ng Timog-Silangang Asya - Bali, 2012

Ang ikatlong sa isang serye ng Mga Pagsasanay ng Mga Tagasanay (TOT) na mga workshop ay kinabibilangan ng mga tagapamahala ng 26 mula sa mga bansa at teritoryo ng 16. Nakumpleto ng mga kalahok ang online Reef Resilience course at pagsasanay sa indibidwal. Ang workshop na nakatutok sa pagtatayo ng katatagan sa pangangasiwa ng reef at mga tool na magagamit upang matugunan ang mga epekto ng pagbabago ng klima. Ang pulong ay nagdala ng mga tagapamahala / tagapagsanay mula sa buong Timog-silangang Asya upang matuto tungkol at magbahagi ng mga ideya at humantong sa pagkumpleto ng mga pagsasanay sa loob ng bansa.