Ang madiskarteng Komunikasyon - American Samoa, 2016

Ang isang tatlong araw na pagawaan ay ginanap sa pakikipagtulungan sa Programang Konserbasyon ng Coral Reef ng NOAA upang tulungan ang mga marine conservation at mga propesyonal sa edukasyon mula sa walong ahensya sa American Samoa na diskarte sa kanilang trabaho. Natutunan ng mga kalahok ang mga pangunahing bahagi ng estratehikong komunikasyon, at inilapat ang mga konsepto na ito upang bumuo ng mga plano sa komunikasyon para sa mga proyektong paghahanda ng pagbabago ng klima sa American Samoa. Batay sa mga pangangailangan ng mga kalahok, ang pagsasanay ay ibinigay din sa mga relasyon sa media na may pagkakataon para sa praktikal na aplikasyon ng mga kasanayang ito. Basahin ang ulat.