Mga Seafood Supply Chains

Pag-uga sa isda sa baybayon sa Gouave, usa sa mga komunidad sa pangisda sa Grenada. Photo © Marjo Aho

Kini nga seksyon naghatag og usa ka kahinguhaan alang sa mga manedyer, siyentipiko, mangingisda, ug ubang mga magdudula sa industriya nga nagtinguha sa paggamit sa gahum sa mga kadena sa suplay aron sa pagpalambo sa malungtarong pagdumala sa mga artisanal nga pangisda. Ang tibuok nga report mabasa dinhi.

Bisag gitawag nato kini nga "kadena," adunay pipila ka mga produkto sa kalibutanong ekonomiya karon nga nagsubay sa usa ka yano, linyar nga dalan, gikan sa produksyon ngadto sa konsumo. Gikan sa sinina ngadto sa mga awto sa cod, ang modernong suplay sa mga kadena sama sa nagkadaghan nga mga pundok sa mga tawo ug mga kompaniya sa tibuok kalibutan nga naghimo, nagbag-o, naghiusa, nagbulag, naghipos, nanagdala, nagtipig, nagpadala, namaligya, namaligya, ug nagserbisyo sa mga butang. Ang mga supply sa kadena sa tibuuk nga suplay nangin komplikado kaayo, sa ingon nga adunay mga advanced degrees sa pagdumala sa supply chain. Ug ang pipila ka mga kadena sa suplay mas komplikado, komplikado, ug misteryoso kay niadtong naglangkob sa pagkaing-dagat.

Translate »