Polisyon dlo egou yo se yon gwo pwoblèm anviwònman ke kèk moun ap pale de. Pandan seri sa a nan aktivite sou entènèt ak evènman, nou pral diskite ak demistifye pwoblèm masifik sa a lanmè ak apwòch inovatè yo te itilize adrese li.

Nan webinar nan demaraj sou sijè sa a, Dr Stephanie Mete nan Nature Conservancy a bay yon BECA de pwoblèm lan nan polisyon dlo egou lanmè; kijan dlo egou enpak sou byennèt anviwònman an, resif koray, ak kominote kotyè yo; e poukisa nou bezwen aji kounye a pou bese li. Stephanie debunks kèk kwayans souvan ankouraje pou kòman yo adrese dlo egou yo ak diskite sou enpòtans ki genyen nan kreye konsyantizasyon sou yon echèl pi gwo fòse ajans gouvènman, finanse, ak piblik la nan travay nan direksyon yon solisyon nan adrès menas la nan polisyon nan dlo egou lanmè.

Si ou pa gen aksè a YouTube, imèl nou nan Resilience@TNC.org pou yon lyen download anrejistreman an.

dlo ize

Translate »