Konsepsyon ki santre sou konpòtman pou polisyon dlo ize nan atelye Karayib la — Jamaica, 2023

Kat jeyografik peyi ak teritwa yo rive jwenn ak fòmasyon RRN

Soti 11-14 Jiyè, 27 manadjè ki soti nan nèf peyi Karayib yo te reyini ansanm nan Kingston, Jamayik pou patisipe nan Konpòtman Santre Konpòtman pou Polisyon Dlo Ize nan Atelye Karayib la. Pandan de premye jou edmi yo, patisipan yo te eksplore prensip chanjman konpòtman yo ak yon apwòch ki rele Behavior-Centered Design atravè yon etid ka rejyonal. Jounen annapre a te dedye pou ede patisipan yo aplike sa yo te aprann nan pwòp defi chanjman konpòtman yo pou abòde jesyon dlo ize ak polisyon. Apre fòmasyon an, patisipan yo elijib pou aplike pou mini-sibvansyon pou konsepsyon ak aplike solisyon chanjman konpòtman yo pou adrese pwoblèm polisyon dlo ize yo epi amelyore jesyon efikas nan zòn maren yo.

Atelye a te òganize pa Sekretarya Konvansyon Cartagena Pwogram Nasyonzini Anviwònman (UNEP) ak Reef Resilience Network epi aplike pa Rare—òganizasyon dirijan chanjman konpòtman nan konsèvasyon ak eksperyans k ap travay ak kominote yo sou kanpay chanjman konpòtman nan anpil peyi atravè lemond. Se RRN, Oceankind, ak pwojè GEF CReW+ ki te bay finansman (CReW+ se yon pwojè patenarya finanse pa Global Environment Facility (GEF) ke Bank Entè-Ameriken pou Devlopman (IDB) ak UNEP ap aplike nan 18 peyi. Rejyon Laj Karayib la). GEF CReW+ ap egzekite pa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH, Òganizasyon Eta Ameriken yo, ak Sekretarya Konvansyon Cartagena sou non BID ak UNEP. Lòt patnè yo enkli Ajans Alman pou Koperasyon Entènasyonal, Òganizasyon Eta Ameriken yo, ak Inivèsite Maritim Karayib la.

Jamayik logo fòmasyon enkli oceankind

Eksplore resous yo pataje pandan atelye a:

Vwayaj konsepsyon ki santre sou konpòtman

Idantifye aktè yo ak konpòtman pou defi anviwònman ou.

 

Kolekte done sou motivasyon ak baryè aktè yo pou konpòtman sib la.

Devlope lyen ant done ou yo ak konsyans konpòtman lè w ekri yon ipotèz.

Brainstorm lide solisyon konpòtman.

Kreye yon bouyon solisyon epi pataje ak aktè kle ou yo pou jwenn fidbak.

Aplike solisyon ou a epi evalye rezilta yo.

*Tanpri sonje ke kèk nan lyen ki anwo yo mande pou fè yon kont gratis sou behavior.rare.org.

Translate »