O Tretman ak Lejislasyon Lapèch nan Bonaire

Adrès

Pak nasyonal Marine Bonaire, Bonaire, Netherlands Antilles

Defi a

Defi a
Kolektivman, zile a nan Bonaire ak zòn ki Ramsar nan zile satelit plizyè (Klein Bonaire ak Lac) fòme Bonaire Nasyonal Marin Park la (BNMP). Pak la englobe 2,700 ekta nan fringing Reef Reef, zèb lanmè ak mangani ekosistèm epi li gen abita divès soti nan rivaj la nan anviwònman entèridal, ak soti nan resif koray nan anviwònman dlo fon anpil.

Bonaire1, caption: Bonaire National Marine Park gen divès divès koray Reef. Photo © JP Carnevalelouvri dosye IMAGE

Bonaire National Marine Park gen divès divès koray Reef. © JP Carnevale

Evènman blanchi ak siklòn te afekte zòn sa a nan tan lontan. Se sèlman modere klowòks ki te fèt nan asosyasyon avèk 1998 El Niño evènman an blanchi, ki kapab lakòz yon bon gerizon. Nan 1999, Siklòn Lenny afekte reef yo fon nan bò a souver nan Bonaire ak Klein Bonaire; sepandan rekiperasyon te egalman wo, ak pousantaj rekritman XNX fwa pi wo pase rès la nan Karayib la, ak gwo pousantaj siviv. Plis dènyèman, 3.5 ak 2005 klowòks evènman yo lakòz nan blanchi nan apeprè 2006% ak 9%, respektivman. Sepandan, nan tou de evènman to a rekiperasyon apre estrès la tèmik konmanse bese te prèske 10%. Apre yon evènman klowòks nan 100, 2010% nan koray blanchi ak mouri ki mennen ale nan yon fò n bès nan abondans koray nan 10. Konbine avèk pèt zebre èbivò ki twòp lapèch, sa te lakòz yon ogmantasyon nan macroalg.

Akote de sa yo latwoublay natirèl, se rejyon sa a menase pa polisyon, devlopman bò lanmè, anvayi espès (lyon ak halophila lanmè) ak kwasans nan aktivite touris.

Aksyon yo te pran

Misyon pak nasyonal Marine Bonaire se pou pwoteje ak jere resous natirèl, kiltirèl ak istorik zile a, pandan ke li pèmèt itilizasyon ekolojik dirab pou benefis jenerasyon kap vini yo. BNMP a kwè ke premye etap la pou asire koray ki an sante ak rezistan se pwoteje bon jan kalite dlo ak diminye tout ensiste. Nan kad sa a, BNMP la te pran diferan aksyon konsèvasyon ak jesyon pou adrese pwoblèm disten yo nan lapèch, devlopman bò lanmè, polisyon, ak enpak negatif nan touris.

Konstwi plant tretman dlo ize yo. © Jan Jaap van Almenkerklouvri dosye IMAGE

Konstwi plant tretman dlo ize yo. © Jan Jaap van Almenkerk

Nan 2010, lejislasyon an te pase pou amelyore pwoteksyon anviwònman an, e kòm nan 2014 te toujou an plas ak kòmanse montre amelyorasyon nan anviwònman an. Lejislasyon an gen ladan pwoteksyon faktè detèminasyon idantifye tankou: pwoteksyon konplè nan pwason èbivò, pwoteksyon konplè nan anpil pwason kanivò, ak règleman pi fò ak règleman sou lapèch. Nouvo lejislasyon an gen ladan tou amelyorasyon nan pwosedi pou konstriksyon bò lanmè ak direktiv konstriksyon pi sevè.

twòp lapèch
Pou adrese n bès dokimante nan pwason predatè tankou pichpen, grunts ak snappers, BNMP a te kòmanse espresyon gouvènman an ak moun ki gen enterè diferan nan 2004 yo kreye pwason zòn pwoteje (FPAs). Nan travay sa a espresyon, yon gwoup pechè, operatè plonje, ofisye gouvènman yo ak lòt moun ki gen enterè soti nan St Lucia te vizite Bonaire yo eksplike tokay yo ki jan FPAs nan Bonaire ta benefisye tou de pechè ak operatè touris. Kèk mwa apre, yon gwoup pechè, ofisye gouvènman, Rangers BNMP ak operatè vwayaj te vizite Sent Lisi ak menm objektif la. Nan 2008, apre negosyasyon entansif, de FPAs yo te etabli sou bò zam sou Bonaire, ki gen ladan apeprè 4 km nan yon zòn pa pran. Nan 2010 la te rekòlte paprayon ak itilizasyon pyèj pwason.

Devlopman kotyè ak polisyon
Anplis de presyon lapèch, Bonaire ap fè eksperyans rapid devlopman bò lanmè. Pou minimize enpak pratik konstriksyon yo, BNMP devlope yon ti liv ofisyèlman apwouve  ouvè nan yon nouvo fenètGid Konstriksyon yoouvri dosye PDF , ansanm ak Depatman Planifikasyon Fizik, Depatman Agrikilti ak Lapèch, konpayi jesyon dechè lokal yo, konpayi konstriksyon, pwopriyetè tè, devlopè, ak ONG lokal yo. BNMP la te fè yon pwogram siveyans entansif nan eleman nitritif pandan 2006-2008, ak Nov. 2011- Me 2013 ki kouvri leeside la tout antye de Bonaire ak tout otou Klein Bonaire. Pwogram sa a siveyans eleman nitritif te kowopere ak Gouvènman Santral la, Depatman Planifikasyon Fizik nan Bonaire ak Harbor Branch Oceanographic Institution nan Florida. Done preliminè montre nivo yo nan azòt fonn yo wo anpil e ke kòz ki pi pwobab se akòz dlo egou ak pratik irigasyon durabl nan zòn nan bò lanmè. Pou bese sa dlo Dlo Ize nan lanmè a, BNMP a te travay ak operatè resort etabli "dlo balans," ak amelyore dlo fre ak jesyon dlo fatra. Travay sa a te fini ak etablisman yon sistèm egou lokal yo.

avèk ouvè nan yon nouvo fenètsou kat ane nan done siveyans eleman nitritif ki endike nivo segondè nan eleman nitritif nan zòn nan, yon etablisman tretman dlo ize se anba konstriksyon. Plant nan etablisman an ki fèt pou avanse pou pi dlo ize lwen plaj la ak yo prevwa yo dwe nan operasyon pa 2014 an reta. Yon plant tanporè nan plas e li te opere depi 2011 pandan y ap konstriksyon ap kontinye sou plant prensipal la.

Bonaire3, caption: abita Reef koray Bonaire National Marine yo menase pa lapèch twòp, polisyon, devlopman bò lanmè, touris, ak evènman klowòks. Photo © BNMPlouvri dosye IMAGE

Habita Reef koray Bonaire National Marine Park la menase pa sou-lapèch, polisyon, devlopman kotyè, touris, ak evènman klowòks. © BNMP

Touris
Touris plonje se yon eleman esansyèl nan ekonomi an nan Bonaire, génération revni enpòtan ak kreye travay, e li enpòtan anpil ke operatè plonje ak kliyan yo yo byen edike sou enpak negatif potansyèl ak mwayen pou diminye yo. Nan 2008, BNMP a devlope yon "Reef Ranger" kou. Kou sa a te obligatwa depi 2010 men pa ankò konplètman aplike. Objektif la nan pwogram sa a se maksimize sipò aktif pou konsèvasyon Coral Reef lè yo bay fòmasyon estanda pou anplwaye plonje, pwepare a sikonstans lokal yo. BNMP rekonèt ke operatè plonje ak divès ka anbasadè natirèl pou konsèvasyon Reef koray depi yo gen yon enterè pèsonèl nan kenbe sante ak divès ekosistèm maren.

Kominikasyon efikas tou se yon objektif fondamantal nan Stichting Nationale Pareken (STINAPA) Bonaire, ki avèk siksè jere de pak lanati nan Bonaire National Marine Park ak Washington Slagbaai National Park. Kominikasyon avèk piblik la anjeneral ak gwoup moun ki gen enterè se yon priyorite prensipal pou BNMP a, pouse yon gwoup rezidan ki endike yon diminisyon nan konsyans ak patisipasyon, ak pa gen okenn sans de komen nan BNMP la. Kòm yon rezilta, yon kanpay kominikasyon kontinyèl ki gen tit “ ouvè nan yon nouvo fenètNati se mwayen pou viv nou an, "Te devlope bay konesans ak atitid chanje sou pwoblèm konsèvasyon yo. Yo te bay bon jan enfòmasyon konsènan enpòtans konsèvasyon nati ak devlopman dirab nan Bonaire ki gen enpòtans ekstrèm. Kanpay sa a te gen siksè nan kèk zòn e aktyèlman sibi yon evalyasyon.

Ki jan siksè li te ye?

twòp lapèch
Siveyans te pran plas regilyèman depi 2003 nan Bonaire. Entèdiksyon sou lapèch paprayon (ak itilizasyon pyèj pwason yo) te lakòz yon ogmantasyon nan dansite popilasyon zwazo ak biomass apre 2011, e, malgre yon diminisyon nan abondans koray akòz klowòks, kouvèti koray yo te kòmanse ogmante (pandan ke kouvèti macroalg yo te diminye ) nan 2013. Petèt akòz yon ogmantasyon nan predasyon, Diadema popilasyon Lerison yo te diminye.

Devlopman kotyè ak polisyon
Yon izin tretman dlo tanporè te konstwi sou Bonaire e li te kòmanse opere nan 2011 an reta, e yon dezyèm ap nan operasyon nan fen 2014. Yo estime ke yon total 17.5 a 35 tòn nitwojèn nan ane yo pral retire nan dlo fatra. Sepandan, dènye siveyans eleman nitritif nan fen 2013 te montre ke endikatè bon jan kalite dlo sou kòt lwès la nan Bonaire siyal kondisyon eutrofik, menm si nivo nitwojèn yo te diminye yon ti kras. Kèk sit echantiyonaj te gen nivo segondè nan kantite bakteri fekal, ak ogmante nivo fosfò. Anjeneral, pran echantiyon te montre yon ti kras amelyorasyon depi valè 06-08, men eleman nitritif yo rete nan nivo papòt.

Touris
Yon etik konsèvasyon fò toujou nan Bonaire, sitou akòz gwo revni touris ki konsantre sou plonje ak plonje anba dlo. Konsantre nan travay sa a anviwònman an te sou moun lokal yo olye ke touris, byenke touris te ogmante nan dènye ane yo kèk.

Leson nou aprann ak rekòmandasyon

  • Patisipasyon moun ki gen enterè kle yo kritik. Pa gen plan konsèvasyon pral reyisi tèm long san sipò konplè nan pati ki enterese yo.
  • Angaje tout moun ki gen enterè depi nan konmansman an; demontre ke sa ou vle aplike (avèk èd yo) gen valè inik, e ke yo se benefisyè yo nan plan sa a / aksyon.
  • Mete kanpe yon plan aplikasyon (senp se pi bon), diskite sou li ak moun ki gen enterè yo lè pare fè li piblik, epi swiv li etap-pa-etap ak ti enpwovizasyon.
  • Yon fwa yo aplike plan an, enfòme moun ki konsène yo sou nouvèl pwogrè ak echèk yo. Transparans enpòtan anpil!
  • Kreye règleman klè, lwa ak pwosedi yo. Moun yo plis vle sipòte sa yo konprann ak konfyans.
  • Kanpay kominikasyon yo ka ede bay enfòmasyon ki ajou bay piblik la an jeneral ak ofisye gouvènman an.
  • Devlopman nan Jesyon entegre Kòt ka redwi kantite ajan estresan sou resif la pou amelyore detèminasyon pou lavni chanjman nan klima.
  • Devlopman yon kou menm jan ak "Reef Ranger" pwogram lan ka amelyore pratik yo dirab nan divès Reef ak lòt pratik espò dlo.

Rezime finansman

Plon òganizasyon yo

ouvè nan yon nouvo fenètBonaire National Marine Park

patnè pou

Ministè Enfrastrikti ak Anviwònman
Ministè Afè Ekonomik yo
DROB — NMB (depatman planifikasyon anviwònman lokal)
ouvè nan yon nouvo fenètLanmè Turtle Konsèvasyon nan Bonaire
ouvè nan yon nouvo fenètKonsèy Operatè Resous anba dlo
ouvè nan yon nouvo fenètKonsèvasyon Nati a
ouvè nan yon nouvo fenètWWF-Netherlands

Resous

ouvè nan yon nouvo fenètGid konstriksyon Bonaireouvri dosye PDF  formul pa BNMP, Depatman Planifikasyon Fizik, Depatman Agrikilti ak Pèch, konpayi jesyon dechè lokal yo, konpayi konstriksyon, pwopriyetè tè, devlopè, ak ONG lokal yo.

ouvè nan yon nouvo fenètRezilta pwogram siveyans eleman nitritif yo, ki fèt nan tèt ansanm avèk Gouvènman Santral la, Depatman Planifikasyon Fizik nan Bonaire, ak Harbor Branch Oceanographic Institution.

Jesyon Bonaire National Marine Park ouvè nan yon nouvo fenètpdf)

Coral Reef Resilience Assessment of Bonaire National Marine Park ( ouvè nan yon nouvo fenètpdf)

ouvè nan yon nouvo fenètKi dènye nouvèl ak Tandans nan resif Bonaire a nan 2013: Kòz pou optimis

pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »