Konstwi Marekaj nan Repiblik Dominikèn

 

Adrès

Yaque del Norte River Basin, Santiago, Repiblik Dominikèn

Defi a

Nan Repiblik Dominikèn polisyon dlo ize ki pa adrese te kreye yon bezwen pou amelyore estrateji tretman yo. Nan vil Santiago, ki nan basen rivyè Yaque del Norte, se sèlman 20% dlo ize nan vil la ki trete. Kouri nan vil la, larivyè Lefrat la Yaque del Norte ranmase dlo ize egzeyat ansanm 296 kilomèt li yo. Rivyè a bay irigasyon pou 70,000 ekta tè rekòt, founi baraj ak dlo pou jenere 488 gigawat ki gen pouvwa chak ane, ak enpak sou de milyon moun.

dlo ize egzeyate nan kouran dr tim calver tnc

Dlo ize nan kay la egzeyate dirèkteman nan sous dlo yo. Foto © TNC / Tim Calver

Aksyon yo te pran

Atravè rechèch nan solisyon ki baze sou lanati (NBS) ak evalyasyon, Nature Conservancy (TNC) ap eksplore teknoloji, politik, ak solisyon kominote yo ansanm ak anpil obstak pou amelyore kalite dlo nan Repiblik Dominikèn ak atravè Karayib la.

Nan Repiblik Dominikèn, yo te itilize marekaj konstwi pou ede adrese bezwen enpòtan pou kaptire ak tretman dlo ize. Pwojè sa a te yon rezilta nan Twinning River Retablisman Partnership la (TRRP), ki te etabli nan nan kominote a Jarabocoa nan Yaque del Norte larivyè Lefrat la nan 2015 pa Charles River basen lan Asosyasyon (CRWA) ak TNC. Patenarya a bay sipò teknik, fòmasyon ak pataje konesans ankouraje jesyon dirab nan bon jan kalite dlo. Tetra Tech bay ekspètiz teknik TRRP a ki gen ladan estrateji rekòmande pou dlo ize ak jesyon kalite dlo ki gen ladan gravite-koule konstwi marekaj.

Dènyèman etabli marekaj nan Jarabacoa. Foto © TNC / Tim Calver

Dènyèman etabli marekaj nan Jarabacoa. Foto © TNC / Tim Calver

Yaque del Norte Dlo Fon an (YNWF) te etabli amelyore tretman dlo ize ak defann pou aplikasyon estrateji rekòmande pou jesyon dlo ize tankou marekaj konstwi diminye polisyon nan ak soti nan gwo larivyè Lefrat la. YNWF la te travay avèk moun ki gen enterè lokal yo pou detèmine zòn priyorite pou marekaj konstwi yo epi li te itilize yon nouvo kad legal pou sipòte patenarya piblik-prive pou fè pwojè yo kòmanse. Plan Yaque, yon ONG teknik ki te sipòte pa Twinning River Partnership, ki responsab pou konsepsyon ak bati marekaj konstwi lè l sèvi avèk fòmasyon yo bay nan patenarya a. Yo bay priyorite sipò lokal pou marekaj yo epi angaje kay yo nan konekte volontèman nan sistèm sa yo. Anplis de finansman nan YNWF ak patnè li yo, lajan dlo (lajan ki soti nan itilizatè en ki afekte nan pwoteksyon bon jan kalite dlo en) yo te etabli pou ede nan devlopman pwojè NBS lokal yo.

Konstwi marekaj yo te vin estrateji dominan pou jesyon dlo ize nan Repiblik Dominikèn, ak 16 marekaj bati pou trete 250,000 m3/ ane dlo ize nan fen 2020.

Ki jan siksè li te ye?

Bezwen an demontre pou amelyore jesyon dlo ize ak siksè nan NBS sipòte kreyasyon an Compromiso Santiago ak Prezidans lan nan Repiblik Dominikèn te dakò kowòdone envestisman pou sanitasyon ansanm Yaque del Norte larivyè Lefrat la pase nan sant iben Santiago a. YNWF te envite pou bay konsèy sou kote pou marekaj konstwi ak lòt NBS e kounye a gen yon chèz bò tab la ak moun k ap pran desizyon pou ankouraje plis NBS pou tretman dlo ize.

Siksè nan chak marekaj konstwi varye, men yo tout te efikas. Siveyans regilye nan bon jan kalite dlo pa itilite dlo a montre ke 85-90% nan polyan òganik yo redwi pa pwojè sa yo. Kòm yon rezilta, gouvènman an mande konstriksyon de marekaj deyò nan Yaque del Norte River Basen lan pou pwoteje kalite dlo nan yon pak nasyonal montay ak yon forè kot mang nan yon tanp maren. Sa a demontre siksè nan marekaj konstwi kòm solisyon Ridge-a-Reef pou jesyon dlo ize nan tout ekosistèm ak kominote yo bese polisyon dlo egou yo ak pwoteje moun ak anviwònman an, ki gen ladan oseyan an.

Siveyans dlo priz trete yo verifye bon jan kalite anvan li lage nan lanati. Foto © TNC / Tim Calver

Siveyans dlo priz trete yo verifye bon jan kalite anvan li lage nan lanati. Foto © TNC / Tim Calver

Leson nou aprann ak rekòmandasyon

  • Marekaj konstwi yo pwouve efikasman diminye polyan òganik nan dlo ize nan basen vèsan sa a ki baze sou rezilta laboratwa yo. Li posib ke efikasite ak limit rediksyon ap varye ak chak marekaj, kote yo ye, ak kominote a, men done pwomèt sa yo sipòte envestisman nan ak konstriksyon pwojè adisyonèl yo.
  • Siksè nan marekaj sa yo te pran atansyon nan kominote syantifik la epi yo itilize yo kòm egzanp pèfòmans marekaj nan piblikasyon akademik yo.
  • Sistèm-panse ki nesesè pou jesyon dlo ize ki apwopriye ak ki dire lontan epi yo ka gen ladan tou de enfrastrikti vèt ak gri.
  • Li enpòtan yo eksplore ak konprann baryè yo amelyore jesyon dlo ize ak tretman, ki gen ladan pèsepsyon nan pwoblèm nan ak solisyon ki disponib nan mitan kominote lokal yo ak mizisyen desizyon.
  • Enpòtans plasman apwopriye, konsepsyon, ak sipò kominotè ak gouvènman an enpòtan pou aplikasyon NBS dirab. Faktè sa yo tout esansyèl pou asire ke bon jan resous, politik, ak antretyen yo epi yo ap rete disponib pou soutni sistèm sa yo.
  • Resous pwofesyonèl ak edikasyon limite kapasite kominote a pou enjenye epi kenbe solisyon dlo ize yo. Pou reyalize dirab NBS kominote a dwe resevwa fòmasyon epi enkli nan konstriksyon ak antretyen. Solisyon teknolojik yo efikas lè yo pè ak devlopman kapasite kominote lokal yo pou asire solisyon yo fonksyone sou tèm long la.
  • Plis enfòmasyon ki nesesè yo konprann konpwomi yo pri ant NBS ak enfrastrikti gri dlo ize estrateji nan kontèks sa a. Premye konstriksyon ak depans antretyen regilye pou NBS yo sipoze pi ba pase enfrastrikti gri, sepandan sa pa te etidye nan konjonksyon avèk kantite tretman yo bay la.

Rezime finansman

Finansman varye pou chak marekaj epi li dirije pa YNWF ak moun ki gen enterè lokal yo. Nan kèk kominote, kontribisyon an-kalite yo kolekte nan adisyon a resous sa yo.

Plon òganizasyon yo

Konsèvasyon Nati a
Yaque de Norte Dlo Fon (YNWF)

patnè pou

Asociación para el Desarrollo (APEDI)
Fondasyon Propagas
Fondasyon Popilè
Plan pou devlopman dirab nan kwen del Río Yaque del Norte, Inc. (Plan Yaque)

pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »