Pwopagasyon koray ak restorasyon nan Florid

Adrès

Reef Coral nan Florid

Defi a

Depi ane 1970 yo, koray ki bati resif yo te fè eksperyans yon bès enpòtan ak katastwofik nan tout Florid ak Karayib la akòz yon kantite kòz, ki gen ladan maladi, klowòks koray, siklòn, ak enpak antwojèn lokalize. Sèt espès koray yo te jwenn nan Florid yo te mete nan lis kòm menase dapre Lwa sou Espès ki an danje; Acropora cervicornis ak Acropora palmata nan 2006 ak Dendrogyra cylindrus, Orbicella franksi, Orbicella faveolata, Orbicella annularis, epi Mycetophyllia ferox an 2014. Depi lis sa a, Maladi Pèt Tisi Coral Stony te afekte tout Resif Coral Laflorid, sa ki afekte apeprè mwatye espès koray ki sou resif la, epi ki te lakòz yon lòt bès nan kouvèti koray vivan. Anplis de sa, yo te obsève anpil ti prèv ki montre rekiperasyon natirèl atravè rekritman koray jivenil yo.

Pepinyè leve soti vivan staghorn koray Sèk Tortugas National Park Caitlin Lustic TNC

Koray staghorn nan pepinyè yon mwa apre yo fin plante nan yon resif nan Dry Tortugas National Park. Foto © Caitlin Lustic/TNC

Aksyon yo pran

Istwa
An 2000, Ken Nedimyer nan Sea Life, Inc. (ak fondatè a Coral Restoration Foundation ak Renouvèlman Reef) ak pitit fi li a te kòmanse pwopaje A. cervicornis fragman koray kòm yon pati nan yon pwojè 4-H Youth Development pou lekòl segondè li a. Apre sa, Nedimyer te apwoche The Nature Conservancy (TNC) ak Florida Keys National Marine Sanctuary sou itilizasyon fragman yo pou rezon restorasyon koray. An 2004, TNC ak Nedimyer te resevwa finansman atravè Administrasyon Nasyonal Oseyan ak Atmosfè (NOAA)-TNC Pwogram Sibvansyon Retablisman Habita ki baze nan kominote a pou yo kòmanse yon etid pilòt. Pwojè pilòt sa a te reyisi e an 2006 te mennen nan yon pwojè ekspansyon, ki te finanse atravè menm sous la. Nova Southeastern University, University of Miami, ak Mote Marine Laboratory te konstwi nouvo pepinyè atravè Florid. An 2009, lè lajan Ameriken Recovery and Reinvestment Act (ARRA) te vin disponib, baz yo te deja mete pou ogmante siyifikativman sijè ki abòde pwojè sa a epi yo te jwenn finansman nan kantite $3.3 milyon dola pou plis elaji pepinyè yo sou yon twazan. delè. Pwojè a te elaji pou l enkli yon pepinyè nan Middle Keys ki jere pa Komisyon Konsèvasyon Pwason ak Fauni Sovaj Florid ak nan St. Croix ak St. Thomas, Zile Vyèj Ameriken yo (USVI).

Montastrea cavernosa koray Mote Marine Laboratorys pepinyè lanmè Caitlin Lustic TNC

Montastrea cavernosa koray grandi sou yon pye bwa koray nan pepinyè lanmè Mote Marine Laboratory a. Foto © Caitlin Lustic/TNC

Pépinyèr Coral yo
Avèk to kwasans pi rapid pase nenpòt lòt espès koray Karayib yo ak fwagmantasyon aseksyèl kòm fòm dominan repwodiksyon, Acropora koray yo ka byen pwopaje lè l sèvi avèk ba teknoloji pepinyè nan dlo epi konsa sèvi kòm yon espès bon aprann sou pwopagasyon pepinyè. Estratejikman sitiye kote menas natirèl ak imen yo ba, pepinyè nan dlo ka bay yon anviwònman ki estab pou ti fragman koray vilnerab grandi ak pwospere lè yo byen konsève pa kiltivatè koray lokal yo. Lè yo makonnen ak jenetik avanse, koray elve nan pepinyè ak gwo potansyèl sivivan yo ka deplante nan resif degrade adjasan pou amelyore divèsite jenetik ak gwosè rès popilasyon koray yo.

Apre yon tan, li te vin aparan ke Acroporid yo pa t sèlman espès ki te bezwen retabli, ak patnè nan Florid te elaji pepinyè yo pou travay ak kèk nan lòt espès ki bati resif yo - Montastrea cavernosa, Orbicella spp., Pseudodiploria spp., ak lòt moun - epi kontinye fè eksperyans ak nouvo espès nan anviwònman pepinyè a. Anmenmtan, koray ki te kolekte anvan maj Stony Coral Tissue Loss Disease kòm yon pati nan yon efò nan tout eta a pou konsève pou materyèl jenetik enpòtan yo kounye a loje nan laboratwa, zoo, ak akwara atravè peyi Etazini an ak kèk yo te itilize pou fè eksperyans ak elvaj nan espès. ki poko elve nan kaptivite. Nimewo a nan koray ak lajè nan espès yo espere ogmante siyifikativman pandan kèk ane kap vini yo kòm plis konprann sou ogmante ak pwopagasyon koray sa yo sove.

Ki jan siksè li te ye?

Pandan ane yo, kantite outplants chak ane te ogmante de kèk milye a dè dizèn de milye. Akòz siksè travay sa a, a Gid Retablisman Acropora Karayib la: Pi bon Pratik pou Pwopagasyon ak Amelyorasyon Popilasyon te pwodwi pou lòt pwojè menm jan an nan rejyon Karayib la. Gen yon aktyalizasyon mondyal nan travay yo epi li espere pibliye nan fen 2022.

Anplis de sa, nouvo inisyativ yo ap fèt pou vin pi estratejik sou ki kote, ki lè ak ki espès yo ap itilize pou restorasyon. An 2019, Administrasyon Nasyonal Oseyan ak Atmosfè, Sanctuary Marin Nasyonal Florida Keys (FKNMS), ak yon seri patnè restorasyon te lanse. Misyon: resif Iconiţă, yon plan pou retabli sèt resif ki nan dlo FKNMS nan kouvèti koray istorik. Plan an konsidere pa sèlman plasman koray yo, men tou, vize retabli balans ekosistèm kote li te pèdi nan manipile sit anvan restorasyon, entwodwi èbivò keystone pou ede kontwole kwasans makroalg, ak fè aktivite antretyen apre restorasyon pou ogmante chans pou lontan. -tèm siksè nan outplants yo. Anplis de plan sa a, TNC ap travay kounye a ak manadjè resif yo nan Florid pou devlope yon estrateji restorasyon resif koray nan tout eta a ki pral idantifye zòn priyorite pou restorasyon yo pou ede gide alokasyon finansman yo epi ogmante chans pou efò restorasyon yo kontribye nan rekiperasyon an jeneral nan Florida a. Reef Coral. Apre estrateji sa a, yo pral devlope yon plan ki pi detaye pou Zòn Konsèvasyon Ekosistèm Kristin Jacobs Coral Reef, pòsyon resif ki kouri nan Sid Florid soti nan St. Lucie Inlet rive nan Pak Nasyonal Biscayne.

Leson nou aprann ak rekòmandasyon

Planifikasyon pou restorasyon, patikilyèman nan zòn ki gen objektif konplèks ak plis pase yon espès ki enplike, ta dwe fèt anvan yo enstale yon pepinyè. Ou ka jwenn konsèy pou planifye aktivite restorasyon nan Yon Gid Manadjè a Planifikasyon ak Design Restorasyon Coral Reef. Pepinyè ki gen twòp moun ka mennen nan maladi oswa jis sante jeneral, patikilyèman pandan mwa ete yo lè koray yo deja ensiste nan ogmante tanperati dlo, kidonk planifikasyon ta dwe gen ladan konsidere konbyen koray ki nesesè ak ki lè yo pral deplante.

Rezime finansman

Patnè aktyèl yo resevwa finansman sible nan yon varyete sous. Premye finansman pou pwojè a te bay pa:
Lwa Ameriken pou Rekiperasyon ak Reenvestisman
Retablisman Kominotè NOAA
Lwa Retabli nan Konte Monroe
Pwogram Konsèvasyon Coral Reef NOAA

Plon òganizasyon yo

Konsèvasyon Nati a

patnè pou

Konsèvasyon Nati a
Coral Restoration Foundation
Konsèy Konsiltatif Nasyonal Marin Sanctuary
Mote Marine Laboratory
University of Miami Rosenstiel School of Marine, Atmospheric, and Earth Science
Nova Southeastern University
Biscayne National Park
Sèk Tortugas National Park
Florida Keys National Marine Sanctuary
Inisyativ Sidès Florida Coral Reef
Sèvis Nasyonal Lapèch Marin NOAA
Pwogram Konsèvasyon Pwason nan Florid ak Wildlife
Pwogram Konsèvasyon Coral Reef NOAA

Resous

Karayib Gid Retablisman Acropora

Retabli sèt resif Iconiţă: Yon plan syantifik ak kolaborasyon

Yon Gid Manadjè a Planifikasyon ak Design Restorasyon Coral Reef

Sit entènèt Coral Restoration Consortium (CRC).

Etid Ka Maladi Pèt Tisi Coral Stony

pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »