Detekte ak adrese Polisyon Dlo Ize

 

Adrès

Puakō, Awayiʻmwen Island

Defi a

Yon etid pibliye nan mwa Out 2020 te jwenn yon bès 45% nan Biomass nan espès pwason enpòtan nan West Hawaiʻmwen nan resif koray sou yon peryòd 10 zan. Resif nan zòn nan Sid Kohala yo lakay yo nan espès siyifikativman kiltirèl ak bay benefis ekonomik nan lapèch lwazi ak komèsyal yo. Resif yo ki sitiye sou kòt Puakō nan Sid Kohala yo li te ye yo dwe kèk nan resif yo ki pi entak ak ekolojikman enpòtan nan Eta a nan Hawaiʻi.

Puakō se youn nan anpil sit sou Hawaiʻi Island ki montre siy sante Reef deteryorasyon, ki gen ladan anomali kwasans, dekolorasyon, ak surkresyon alg. Ekspè yo konsène seryezman sou Reef la nan Puako akòz pèt nan Biomass pwason, diminye nan kouvèti koray, ak ogmantasyon nan kouvèti macroalgal.

Nan Puakō, polisyon nan dlo egou se pi gwo kontribitè nan dekline Biomass pwason, ki te swiv pa lapèch, koleksyon pou komès la akwaryòm, ak kouche lapèch nèt. Dlo Ize gen bakteri, eleman nitritif, edikaman, ak lòt pwodwi chimik. Li te depi lontan te sispèk pou kontribye nan deteryorasyon Reef koray, maladi koray, fleri alg, klowòks, ak anpil enkyetid sante moun.

Puako

Litoral la Puakō wòch bòti pa kay. Foto © Erica Perez / koray

Aksyon yo te pran

Ankèt sou Enpak ak Sous Dlo Ize

Nan 2013, prèv ki sòti nan yon etid Cornell ki montre ke polisyon nan dlo egou yo afekte sante Reef koray te prezante nan Kominote a Puakō. Imedyatman, yon etid pa Nature Conservancy (TNC) ak University of Hawaiʻi Hilo detèmine kannal yo dwe yon sous enpòtan nan kontaminasyon an.

Pou detèmine orijin ak limit domaj nan Reef la, chèchè yo te fè tès kalite dlo nan izotòp nitwojèn ki estab, endikatè bakteri (Clostridium ak Enterokòk), ak eleman nitritif total ki fonn (nitrat, fosfat, ak amonyak). Yo te mete koloran fliyoresan nan sistèm tretman dlo ize rezidansyèl (OWTS) ki gen ladan fos, tank septik, ak inite tretman aerobic (ATUs) nan Puakō pou detèmine sous polisyon an. Dye a rive nan plaj la byen vit, sòti nan mwens pase 5 èdtan jiska dis jou, sijere koule remakab soti nan twalèt resif.

OWTS lage efluan nan tè a epi kontribye nan polisyon sous ki pa pwen. Pore ​​vòlkan wòch Puakō a, gwo dlo anba tè, ak pwoksimite nan kòt la pèmèt dlo egou yo koule dirèkteman nan oseyan an ak retansyon minim nan tè ak absorption pa plant yo. Anplis de sa, ti gwosè anpil nan Puakō yo kapab akomode ase drenaj jaden drenaj, anpeche fonctionnalités nan anpil sistèm tretman OWTS.

puako

Pwoksimite kay nan litoral la poze defi pou tretman dlo ize sou plas pou kominote Puakō la. Foto © Erica Perez / koray

Aplike yon solisyon

An repons a demann kominote a pou asistans nan devlope yon solisyon, pwojè sa a ki vize ede navigasyon nan obstak konplèks sosyal, regilasyon, mekanik, planifikasyon, ak finansye diminye oswa elimine polisyon dlo egou yo. Pwojè a konsantre sou detire a 2.5 mil nan plaj vòlkanik nan Puakō, kote 180 kay kounye a itilize yon melanj de rezèvwa dlo, sistèm septik, ak ATUs. Coral Reef Alliance lan (CORAL) etabli yon Komite Konsiltatif ki gen ladan reprezantan ki soti nan kominote a, chèchè, ak ekspè nan konseye sou pwochen etap.

Obstak sa yo poze premye defi pou jwenn solisyon:

 • Mank done pou idantifye sous polisyon ak kote ki afekte sou plaj la.
 • Bezwen idantifye an komen, operasyon, ak estrateji antretyen pou aplikasyon tretman dlo egou yo.
 • Bezwen pou konsiderasyon de aplikasyon pwojè anba divès kalite finansye ak an komen cadres.
 • Potansyèl etandu iben ki mennen nan kwasans vle ak ogmante polisyon nan rejyon an. Kapasite gouvènman limite pou devlope ak opere nouvo fasilite ak lwa ki limite kapasite pou ogmante patenarya piblik / prive.
 • Bezwen pè potansyèl enpak ekonomik nan touris bòykote zòn nan akòz dlo egou yo.

Aksyon yo te pran pou jenere solisyon yo enkli:

 • Rechèch 2013 nan Inivèsite Cornell konfime enpak negatif nan dlo egou sou sante koray, ki te pwovoke enkyetid kominote a.
 • Chèchè nan Inivèsite Hawaiʻmwen menm ak Nature Conservancy la san dout lye dlo egou soti nan OWTS nan kominote a nan bon jan kalite dlo pòv yo. Otspo bon jan kalite dlo pòv yo te lye nan pi wo ensidans nan maladi koray.
 • Anpil angajman kominotè te fèt pou edike kominote a sou pwoblèm lan, aprann sou enkyetid kominote a ak bati konsansis.
 • Yo te fè yon etid posibilite ki mennen ale nan yon Rapò Jeni preliminè. Rapò a rekòmande ke solisyon an pi byen te diminye kantite OWTS nan nan devlopman nan yon sistèm dlo egou, trete dlo ize nan estanda ki pi wo posib, epi jete tout dlo a efluan trete pi lwen bò rivaj la pou fè pou evite polisyon eleman nitritif. Jeoloji a ak devlopman nan zòn nan te fè lòt opsyon jesyon dlo egou mwens posib.
 • Nan 2015, kominote a te apwouve lide pou konstwi yon etablisman tretman dlo ize pou jere fatra kominote a ak reutilize dlo dous.
 • Nan 2016, yo te fè yon evalyasyon pou detèmine kijan pou aplike yon plant tretman dlo ize ak sa li ta koute, konsidere yon varyete de pwopriyetè ak modèl operasyon kòm byen ke opsyon finansman pou chak. Kapital ak depans devlopman nan swa yon etablisman prive kominote-posede oswa konte-posede estime yo dwe sou $ 14.5 milyon dola, ak diferan estrateji finansman pou chak opsyon.
 • Nan 2017, Lwa 125 te pase, ki te obligatwa pou ranplase tout fwit pa 2050, ak sipòte efò kominote a pou amelyore jesyon dlo egou yo.
 • Nan 2018, nan yon rapò bay lejislati a, 14 kominote toupatou nan eta a, ki gen ladan Puakō, yo te idantifye ak priyorite pou retire poz. Rapò a sijere ke Puakō kontribye apeprè 600,000 galon dlo egou ki pa trete nan anviwònman an chak jou.
 • Nan 2018, Hawai laʻmwen Lejislati Eta a te pase Lwa 132 ki te òganize yon konvèsyon gwoup pou travay konvèsyon pou devlope yon plan aplikasyon pou konvèsyon nan tout eta a pa 2050.
 • Nan 2018, HawaiʻKonte mwen te dakò pou devlope pwojè tretman dlo ize Puakō epi CORAL te kòmanse travay sere sere avèk gouvènman an pou ede jwenn finansman pou aplikasyon an.
 • Nan 2019, eta a afekte $ 1.5 milyon dola nan Fon Pwojè Amelyorasyon Kapital (CIP) pou Hawaiʻmwen Konte pou fè yon etid planifikasyon ak konsepsyon pou sistèm egou Puakō pou tranzisyon manm kominote yo nan basen demode yo. Nan menm ane a, Senatè Inouye ak Reprezantan Tarnas tou de te bay priyorite k ap chèche yon CIP $ 15 milyon adisyonèl pou fon konstriksyon nan sesyon lejislatif 2020 la. Remak: akòz COVID-19 ak ranvwa sesyon lejislatif la, bòdwo sa yo ap bezwen remèt nan sesyon 2021 la.
 • Pwochen etap yo enkli Hawaiʻi Konte ap fè yon etid planifikasyon ak konsepsyon ki pral ede detèmine abòdab pou kominote a ak konte a.
Puako

Yon vizit nan kominote a nan yon plant tretman dlo ize pou demontre nouvo teknoloji tretman pou amelyore retire eleman nitritif ak refè dlo dous pou reutilize yo. Foto © Erica Perez / koray

Ki jan siksè li te ye?

Apre plizyè ane rechèch ak fasilitasyon, kominote a ak gouvènman an te dakò sou yon solisyon ki pral redwi drastikman polisyon dlo egou bò lanmè sou yon delè 4 ane.

Leson nou aprann ak rekòmandasyon

 • Literati revize kanmarad ki demontre sous yo ak enpak polisyon nan dlo egou yo te enpòtan anpil pou jwenn sipò moun ki gen enterè yo.
 • Yon mesaj kle enpòtan pou angajman kominote kontinye. Malgre ke chè ak tan konsome, altènatif la se plis deteryorasyon sante Reef ki kapab lakòz gwo pèt ekonomik ak enkyetid sante moun.
 • Yon mesaj kle pou sipò gouvènman an te: "Sa a se yon pwoblèm ekonomik osi byen ke anviwònman an."
 • Kominote a gen yon divès demografik finansye ki fè pri pwojè a ak finansman kreyatif pwen diskisyon kritik.
 • Pandan ke gen anpil teknoloji émergentes pou tretman dlo egou yo, kèk yo pèmèt nan nivo nasyonal la oswa eta a. Kominike baryè viabilité sa a te enpòtan pou jwenn sipò pou solisyon posib.
 • Fè reyinyon, ogmante konsyantizasyon, ak kominike avèk manm kominote a ak pwopriyetè kay sou enkyetid ak lide yo pran tan ankò kritik siksè.
 • Èske w gen yon lidè deziyen (òganizasyon oswa moun) enpòtan anpil pou kenbe momantòm ak kiltive patenarya.
 • Yon komite konsiltatif ki gen konesans ak konfyans, osi byen ke yon pwosesis transparan pou pran desizyon, enpòtan anpil pou bati konfyans ak sipò.
 • Relasyon finansye yo enpòtan pou òganizasyon yo ka pran pi bon desizyon ak enfòmasyon yo bay yo epi adapte yo ak konpleksite yon pwojè.
 • Tan pwojè sa yo difisil pou predi pou fè finansman alontèm nesesè.

 

Pwopriyetè kay lokal yo ak manm Asosyasyon Kominote etidye trete

Pwopriyetè lokal yo ak manm Asosyasyon Kominotè yo etidye dlo dous. Foto © Erica Perez / koray

Rezime finansman

Eta a te asiyen $ 1,5 milyon dola nan Hawaiʻmwen Konte pou planifikasyon ak konsepsyon sou de pwochen ane yo ak yon match 20% soti nan konte a.

Plon Organizationganizasyon

Coral Reef Alliance

patnè pou

Aqua Jeni

Hawaiiʻmwen Konte- Biwo Majistra ak Depatman Jesyon Anviwonman

Webb Minisipal Finans

Puakō Komite Konsiltatif (ak reprezantan ki soti nan University of Hawaiʻmwen Hilo; Asosyasyon Kominote Puakō, Hawaiʻi Asosyasyon Dlo Riral; Nature Conservancy la; AECOM)

South Kohala Partnership kotyè

Resous

ouvè nan yon nouvo fenètDlo pwòp pou resif Puakō
ouvè nan yon nouvo fenètPuakō delè Pwojè
ouvè nan yon nouvo fenètKi sa ki nan dlo nou an?ouvri dosye PDF
ouvè nan yon nouvo fenètTravay ansanm pou dlo pwòp

pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »