Dlo Ize nan Hawaiʻi: Tè ki Baze Polisyon

 

Adrès

Konte Hawaiʻi, Maui, Oʻahu ak Kauaʻi nan Hawaii, Etazini

Defi a

Malgre ke Hawaiʻi entèdi konstriksyon nouvo basen dlo yo nan 2015, apeprè 88,000 toujou nan itilize toupatou nan eta a. Cesspools yo se twou ki kolekte epi ki gen dlo egou yo. Tipikman san liy, yo pa aktivman trete dlo ize epi yo se yon sous kontaminasyon nan kò ki tou pre nan dlo. Nan Hawaiʻi, rezèvwa dlo egzeyate dlo egou ki pa trete nan anviwònman an chak jou, mete dlo pou bwè a an danje anplis polisyon nan anviwònman maren an. Ekosistèm Nearshore ak resif koray yo vilnerab a foul de eleman nitritif ki ka lakòz maladi ak alg surdevlopman nan koray ki fè fas a tou klowòks ak efè yo nan twòp lapèch. Plizyè resif alantou Hawaiʻi yo te klase kòm nan yon kondisyon "tèt chaje" pa syantis yo. Resif koray yo se yon gwo atraksyon pou touris, ak sante diminye yo menase endistri sa a ekonomikman enpòtan. Cesspools voye yon estime 53 milyon galon nan dlo egou trete nan anviwònman an chak jou nan Hawaiʻi.

Stuart Coleman, ko-fondatè nan dlo ize ki pa Peye-ki baze sou Hawai'i te di "Sa a chokan lè ou panse sou ki jan sa yo egzeyate chak jou se pi gwo pase devèsman nan dlo egou pi move nou te janm gen nan Hawaiʻi, ki te nan Waikiki nan 2006," Altènativ ak Inovasyon, refere li a yon ensidan kote 48 milyon galon dechè imen yo te egzeyate nan kanal Ala Wai. "Tout plaj yo te imedyatman fèmen, li te fè tit entènasyonal yo. Tout moun sonje sa. Sa mete l nan pèspektiv lè ou panse ke plis pase sa lage chak jou nan Hawaiʻi. ”

Koup transvèsal nan yon rezèvwa dlo

Pisin Cess yo se esansyèlman twou nan tè a pou resevwa dlo ize, men ki ofri ti kras pa gen okenn tretman anvan dlo ize egzeyate. Soti nan yon pisin cess, polyan tankou ajan patojèn ak eleman nitritif ka fasilman kontamine akwif ki tou pre ak kouran, ki drenaj nan oseyan an. Foto © Michael Mezzacapo

Reyalize ijans lan, nan 2017 lejislatè Awayi yo te pase yon lwa ki egzije pou elimine tout rezèvwa yo epi ranplase pa sistèm egou yo pa 2050. Pou satisfè manda 2050 la, anviwon 3000 rezèvwa dlo yo pral bezwen ranplase chak ane, men mach aktyèl la byen lwen pi ba pase sa, nan anviwon 150 pou chak ane. Youn nan konplikasyon yo nan manda sa a te ke li pa te presize metòd ranplasman. Nan Hawaiʻi nou ap idantifye kondisyon ki nesesè yo pou ranplase avèk siksè dè dizèn de milye de rezèvwa dlo ak sistèm dlo egou yo. Pou egzanp, solisyon yo bezwen teste ak pwouve yo travay nan tè vòlkanik Awayi. Gwo tè pèmeyab vòlkanik nan tout eta a fè anpil sistèm septik inoporten, ki egzije eksplorasyon nan opsyon roman. Anplis de sa, sistèm ranplasman yo bezwen abòdab.

Lwa sou kòd bilding ak sante Hawaiʻi yo bezwen ajiste pou kont sistèm ki pa tradisyonèl yo. Nouvo sistèm tretman dlo egou yo pral mande pou konesans espesyalize nan enjenyè, enstalatè, ak antretyen. Satisfè manda eta a pou konvèti prèske 90,000 rezèvwa dlo nan twa deseni kap vini yo kapab kreye jiska 2,000 nouvo djòb, sepandan.

Aksyon yo te pran

Yon Hawai'i ki baze sou ki pa Peye-, Altènatif dlo ize ak Inovasyon (WAI) te lanse nan mwa janvye 2020 nan bi pou yo katalize ranplasman nan polisyon polye ak sistèm altènatif ki pral pwoteje bon jan kalite dlo.

WAI te ede kreye yon hui, yon consortium patnè, pou adrese anpil nan defi sa yo. Avèk hui sa a, yo ap bati yon pwogram travay nan tout eta a, Travay-4-Dlo, ak anfaz sou ranplasman kannal. Pwogram nan ap travay yo kreye kondisyon pèmèt pou konvèsyon san danje, alè, ak legal cesspool. Etabli konsyans toupatou sou pwoblèm nan, nouvo politik ak règleman, efò chanjman konpòtman, nouvo sous finansman, solisyon abòdab ak efikas ki travay nan kondisyon lokal yo, ak yon mendèv kalifye yo se aspè enpòtan nan pwogram sa a. Yon defi adisyonèl se ke pandemi mondyal la te mande adaptasyon rapid nan yon nouvo jaden flè politik. Finansman kouran pou anpil pwojè te vin ra ak yon konsantre sou kreyasyon djòb se kounye a pi kritik nan ekonomi an.

Pwogram Travay-4-Dlo a pral kòmanse pa lanse 400 pwojè pilòt ranplasman rezèvwa dlo, gaye ant Hawaiʻi, Maui, Oʻahu, Kauaʻi, sou twa zan (2021 a 2023). Pwogram pilòt sa yo pral vize zòn ki gen gwo priyorite ke Depatman Sante Hawaiʻi idantifye epi yo pral teste plizyè nouvo teknoloji sanitasyon, kolekte done sou pèfòmans yo.

Kote pisin kote atravè doh Hawaii

Depatman Sante Hawaiʻi te trase kote estime 88,000 rezèvwa dlo yo. Zòn jòn endike moun ki vize kòm priyorite pou ranplasman. Foto © Depatman Sante Eta Hawai'i

Kòm yon pati nan pwogram Travay-4-Dlo a, Inivèsite Kolèj Kominote Hawaiʻi pral kolabore ak Sant Rechèch Resous Dlo Hawaiʻi ak Depatman Sante Eta Hawai’i pou rekrite pwofesè ak pratik pou fòme elèv ak travayè ki deplase pou enstalasyon sistèm sanitasyon ak antretyen. Klas yo pral bay fòmasyon pou enstalasyon, enspeksyon, ak antretyen nan sistèm dlo ize endividyèl (IWS) epi yo pral gen ladan kou sètifikasyon. Pilòt sa yo pral sèvi kòm yon modèl pou kreye pwogram fòmasyon pou dè milye de nouvo travayè ki pral gen konesans ak ladrès pou ranplase 88,000 rezèvwa dlo Hawaiʻi yo avèk siksè.

Teknoloji pilòt potansyèl yo enkli varyasyon nan marekaj konstwi kòm byen ke nitwojèn-diminye biofilters oswa jaden bioreactor. Solisyon pasif tretman dlo ize sa yo, ki baze sou rechèch nan Stony Brook University ak Nature Conservancy, itilize kouch sab, bato bwa, ak biochar pou retire patojèn, pwodwi chimik yo, ak eleman nitritif nan dlo egou yo. Pou zòn ki gen tab dlo fon, tou pre rivaj la, oswa kote espas limite, inite tretman aerobic yo ka itilize. Sa yo pa sèlman retire patojèn nan fatra, men tou redwi nitrat ak lòt eleman nitritif.

WAI ap travay avèk HUI Travay-4-Dlo epi itilize travayè CARES Act ki finanse yo pou mete ansanm yon baz done pwopriyetè kay ki nan zòn Priyorite 1-3 (ki idantifye pa Depatman Sante eta a), kote dlo egou kannal yo poze yon menas pou sous dlo pou bwè, dlo anba tè, ak dlo sifas sansib. Baz done a ap gen ladan tou yon lis enjenyè sètifye dlo ize, kontraktè, founisè ekipman, ak resous finansye.

Avètisman Beach

Siy la avèti natasyon kont naje nan dlo ki kontamine. Foto © WAI

Kòm nan mwa Oktòb 2020, pwogram nan konvèsyon gwo echèl cesspool se toujou nan etap nan planifikasyon ak devlopman e li gen ankò yo dwe aplike. Manm Hui Travay-4-Dlo yo aktyèlman ap fè edikasyon ak kontak bay moun kap finanse yo ak moun ki gen enterè lokal yo. Hui a nan pwosesis pou aplike pou gwo sibvansyon federal ak leta pou finanse pwogram nan, ki gen ladan k ap chèche finansman nan Depatman Travay ak Asosyasyon Devlopman Ekonomik. Èstime nan fon yo antisipe soti nan dezyèm pake estimilis gouvènman federal la ede ak devlopman mendèv.

Ki jan siksè li te ye?

Pandan y ap tann finansman ki pral pèmèt efò yo ogmante, WAI gen 10 pwojè aktyèl nan plas ki sou track pou fini anvan fevriye 2021. Atravè pwojè sa yo, WAI ap entwodwi opsyon nouvo teknoloji ki ta ka transfòme sanitasyon tradisyonèl yo. Yon egzanp se pwojè pilòt WAI a lè l sèvi avèk twalèt ensineratè Cinderella, yon sistèm san dlo ki boule dechè solid ak likid pou kreye sann san patojèn, san odè. WAI ap travay tou avèk Cambrian Innovation tretman dechè-a-enèji ki retabli ak resikle dlo pou lòt itilizasyon.

Cinderella twalèt

Yon twalèt ensineratè Cinderella enpòte soti nan Nòvèj, enstale nan Enstiti Hawaiʻi nan Marin Biyoloji nan Kaneohe Bay, 30 septanm 2020. Li pwodui sann patojèn-gratis kòm pwodwi dechè sèlman li yo, se patrone pa pwopan, epi yo ka itilize konplètman koupe-kadriyaj . Foto © WAI

Leson nou aprann ak rekòmandasyon

WAI toujou ap aprann, fè fas a defi, ak etabli pi bon pratik. Stuart Coleman reflechi sou sa, li di "angajman sivik se kritik. Si ou vle yon solisyon, ou bezwen antoure tèt ou ak moun ki vle solisyon yo. Peyi sa a te fonde pa moun ki te dakò ak lide nan 'pa moun yo, moun yo, pou pèp la'. "

Li ofri ankourajman optimis, "Pote moun yo dwa ansanm, ki moun ki ka panse deyò bwat la."

Anplis de sa nan rekonèt bezwen an pou kolaborasyon kontinyèl, pwojè WAI tou demontre nati a incrémentielle nan chanjman. “Toujou raple moun yo gwo foto an. Li tèlman fasil jwenn pèdi nan detay. Nou kontinye raple moun, 'Sa a se yon gwo pwoblèm, li pa pral ale, pèsonn pa fè anyen sou li, epi nou bezwen fè sa rive.' Fè moun yo sonje poukisa nou ap fè sa n ap fè. Se tout bagay sou dlo pwòp. ” - Stuart Coleman

Rezime Finansman

Pwogram Travay 4 Dlo a se yon gwo pilòt nan tout eta a pou lanse yon amelyorasyon enfrastrikti $ 4.5 milya ak pwogram diversifikasyon ekonomik. Demann finansman pou faz nan planifikasyon lè l sèvi avèk Fon CARES Lwa: $ 150,000.00

Twa ane mande finansman:
Ane 1: $ 6,634,000.00
Ane 3: $ 7,583,000.00
Ane 2: $ 8,783,000.00
Total: $ 23,000,000.00 USD

Plon Organizationganizasyon

WAI: Altènatif dlo ize & Innovations

patnè pou

Inivèsite Hawaiʻi nan Sant Rechèch Resous Dlo Mānoa
University of Hawaiʻi Lanmè Grant Pwogram Kolèj
Dlo Altènatif ak Innovations
Inivèsite nan kolèj kominotè Hawaiʻi
Hawaiʻi Depatman Sante-dlo ize Branch
Inivèsite Hawaii Resous Dlo Sant Rechèch

Resous

ouvè nan yon nouvo fenètDlo Altènatif ak Inovasyon
ouvè nan yon nouvo fenètElemantè Excelerator
ouvè nan yon nouvo fenètCambrian Inovasyon
ouvè nan yon nouvo fenètKontwòl Biomass
ouvè nan yon nouvo fenètHawaii Depatman Sante Enfòmasyon Cesspool
ouvè nan yon nouvo fenètEPA sou plas Sistèm Disposal Apèsi sou lekòl la

pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »