Abòde Polisyon Azòt

 

Adrès

Long Island, New York, Etazini

Defi a

Long Island se yon zile peple ki antoure pa lanmè, bè, ak estuary ki te yon fwa lakay yo nan lapèch gaya. Lapèch sa yo diminye 99% depi ane 1980 yo. An 2001, Nature Conservancy te aksepte yon don 13,000 kawo tè nan fon Bay, prèske yon tyè nan Gran Sid Bay la, e li te kòmanse yon efò retabli lapèch la. Malgre envestisman konsiderab, fleri alg ki kontinye ap kontinye gen yon pwoblèm grav nan efò restorasyon an. Konte Suffolk ak Nassau gen yon popilasyon de prèske 3 milyon moun, ki mennen nan foul enpòtan nan polisyon eleman nitritif nan dlo egou yo. Travay Nature Conservancy nan de deseni ki sot pase yo te konsantre sou adrese sous polyan ki baze sou tè yo ak bese enpak yo pou amelyore abita maritim kotyè yo.

Browntidebloom greatsouthbay gobler

Yon fleri alg nan Great South Bay la nan 2017, ane a Long Island ki gen eksperyans ki pi entans mare nan mawon nan dat (> 2.3 milyon selil / mL). Foto © Chris Gobler

Aksyon yo te pran

Depi kòmansman ane 2000 yo, travay TNC a sou polisyon eleman nitritif nan Long Island te gen ladan kat zòn disten ankò konekte aksyon, chak bilding youn ak lòt.

Syans: Idantifye sous la ak echèl la nan pwoblèm nan
Nan lòd pou restorasyon kristase yo dwe reyisi, sous polisyon an bezwen adrese. TNC te anboche syantis nan laboratwa maren biyolojik nan Woods Hole nan Massachusetts pou fè yon modèl chaj azòt pou dlo Great South Bay yo. Rezilta yo revele ke sistèm septik yo te responsab pou 70-80% nan polisyon nan nitwojèn, refite sipozisyon anvan ki ekoulman dlo lapli te kòz prensipal la. Nan moman sa a, Konte Suffolk te gen plis pase 370,000 kay depann sou sistèm tretman dlo ize (OWTS), tipikman rezèvwa dlo oswa sistèm septik. Anpil nan sa yo te demode, epi, lè fonksyone byen, retire pifò patojèn, men se pa eleman nitritif. Etid sa a te revele tou ke polisyon eleman nitritif se yon menas pou ekosistèm Long Island lan epi tou li kontamine dlo pou bwè. Amelyore kalite dlo te vin yon pwoblèm ijan.

Kat jeyografik long zile pwoblèm dlo 2017

Pandan mwa ete yo (Me-Out, 2017) prèske chak Bay ak estuary ansanm Long Island ki gen eksperyans fleri danjere alg ak / oswa ipoksi akòz nitwojèn chaje nan fatra dlo egou yo. Photo © Nature Conservancy la

Kominikasyon: Kreye yon naratif konvenkan
Yon fwa yo te idantifye sous polisyon an, edike mizisyen politik yo, ofisyèl eli yo, pwopriyetè kay yo, ak piblik la an jeneral te vin konsantre. Biwo vòt yo ak gwoup konsantre yo te mete kanpe pou detèmine pi bon estrateji kominikasyon moun ki gen enterè yo, pote konsyans sou enkyetid kominote a, epi idantifye opòtinite pou aksyon. Efò yo konsyans enkli elve ijans la nan pwoblèm sa yo san yo pa kreye laperèz. Anplis de sa, nou te travay avèk ofisyèl eli yo ak moun k ap pran desizyon yo pou devlope finansman ak inisyativ politik nan sipò enfrastrikti diminye azòt.

Bar graf 18 ane chanjman n nivo long zile

Tablo ba sa a te kreye pou ogmante konsyantizasyon nan mitan kominote Long Island yo sou chaje eleman nitritif ki soti nan sistèm septik lesivaj nan dlo anba tè, ak potansyèl risk pou sante moun. Photo © Nature Conservancy la

Relasyon Gouvènman: Jwenn finansman ki apwopriye, politik, ak règleman an plas
Règleman ak mekanis finansman pou adrese pwoblèm polisyon nitwojèn lan pa t egziste lè pwoblèm sa a te pote atansyon, ki egzije aktivis pou fè ajans lokal ak leta okouran de echèl la ak ijans nan pwoblèm nan. Piblisite kanpay ak repete mesaj yo te itilize yo kreye momantòm pou pase lejislasyon ak règleman pou amelyorasyon nan sistèm dlo ize. Anplis de sa, yo te konsantre sou etabli kouran finansman tankou fon envestisman kalite dlo nan Konte Suffolk. Efò sa yo te bay fason pou pase inanim nan lejislasyon ki egzije enstale nitwojèn diminye OWTS nan nouvo kay nan Konte Suffolk nan mwa Oktòb 2020.

Tablo sipò lokal pou estanda govt li

Biwo vòt pa konpayi kominikasyon an (Fairbank, Maslin, Maullin, Metz ak Associates) revele gwo sipò lokal pou estanda gouvènman an pou adrese polisyon dlo egou yo. Photo © Nature Conservancy la

Messaging triyang li

Triyang messagerie a te kreye apre sesyon gwoup konsantre yo te klarifye sa ki pi enpòtan pou rezidan lokal yo sou dlo yo. Foto © Long Island Patenarya Dlo Pwòp

Aplikasyon: Kòmanse ranplase ansyen sistèm septik ak sistèm nitwojèn-diminye
Azòt diminye OWTS yo te itilize efektivman pou plizyè deseni epi yo, nan teyori, relativman fasil enstale ak opere. Sepandan, amelyore echèk sistèm septik ak nouvo sistèm (tankou Fuji Netwaye sistèm lan) se pi konplike pase antisipe. Mizajou kòd Sante ak nouvo apwobasyon sistèm yo te bezwen, menm jan te edikasyon pou bòs mason ensèten ak enstalatè abitye avèk teknoloji a. Achitèk, enjenyè, ak regilatè yo te bezwen enkli tou epi yo te envite moun k ap pran desizyon kle pou vizite kote nan Maryland, New Jersey, ak Connecticut kote sistèm sa yo ap itilize. Ofisyèl yo te vin gen plis konpreyansyon sou fonksyon, depans, ak aplikasyon sistèm sa yo, ki te pèmèt chèn ekipman pou ak itilizasyon defi yo dwe adrese, asire enstalasyon alè ak efikas nan tou de Fuji Netwaye ak Hydro-Aksyon sistèm nan tout konte a.

Ki jan siksè li te ye?

Syans ak Kominikasyon
Patenarya Long Island pou Dlo Pwòp te kòmanse avèk senk òganizasyon manm fondatè e depi lè sa a li te elaji pou li gen ladan prèske 100 òganizasyon patnè. Dè milye de ekspè nan òganizasyon patnè kontribye enèji, lide, ak resous yo. Depi kreyasyon li yo, pwoteksyon medya ak pwomosyon nan pwojè sa a te monte, ak atik jounal prèske chak semèn ak karakteristik nouvèl kab. Konsyantizasyon piblik la sou polisyon nitwojèn ak defi kalite dlo ki asosye se kounye a toupatou.

Finansyèman, pwojè a te rive nan de reyalizasyon sibstansyèl:

  • Vil Shelter Island, Southampton, ak East Hampton ranbouse 20% nan fon prezèvasyon kominote yo pou dedye yon taks 2% sou transfè pwopriyete pou pwojè amelyorasyon kalite dlo. Se taks la kolekte itilize ede amelyorasyon septik nan kay la nan twa vil sa yo, ki gen ladan konsepsyon, jeni, enstalasyon, ak reparasyon sit.
  • Gouvènè a, te anonse yon envestisman $ 338 milyon dola pou agrandi enfrastrikti egou yo pou Konte Suffolk nan 2014. $ 338 milyon dola nan finansman te garanti atravè demonstrasyon sou benefis anviwònman ranplasman sistèm septik yo ak enfrastrikti egou pou diminye polisyon nan kat rivyè: Forge, Patchogue, Connetquot, ak Carlls. Tou de nan inisyativ sa yo pwodwi antouzyasm kominote a, konsyans, ak sipò.
Li sistèm done septik Demo done ki sòti nan konte suffolk

Rezilta teknoloji inovatè tretman dlo ize nan Konte Suffolk. Foto © Konte Suffolk

Relasyon Gouvènman yo
17 Mas 2020, Lejislati Konte Suffolk la apwouve deklarasyon Lwa sou Evalyasyon Kalite Anviwonman Eta a (SEQRA) Deklarasyon Rezilta pou Deklarasyon Final Enpak sou Anviwonman Jenerik pou Plan Dlo Des (Sub-basen vèsan Konte Suffolk). Deklarasyon an "rekonèt (yo) egzeyat nitwojèn ki soti nan sous dlo ize sou plas reprezante faktè a pi gran sèl ki ka jere retabli ak pwoteje dlo nou yo soti nan enpak yo nan anrichisman eleman nitritif ki gen rapò ak degradasyon kalite dlo." NY DEC te apwouve dènyèman plan rediksyon polisyon nitwojèn sa a pou diminye polisyon nitwojèn nan Eta NY, ouvri pòt pou plis finansman ak resous pou travay ratrapaj nan Long Island ak apre.

Aplikasyon
Kòm nan mwa Oktòb 2020, plis pase 1,500 sistèm fin vye granmoun yo te ranplase ak sistèm ki pi efektivman retire nitwojèn. Sistèm inovatif, tankou desen pilòt yo devlope nan Sant Eta New York pou Teknoloji Dlo Pwòp, toujou ap devlope ak teste, ki montre rezilta pwomèt yo. Sistèm modènize lè l sèvi avèk jaden leach fon ka anpeche apeprè 95% nan nitwojèn nan dlo ize efluan antre nan basen vèsan an ak pèmèt akwifè dlo anba tè rechaje, olye ke dechaje li nan lanmè a. Teknoloji sa yo anpeche apeprè 21,800 liv nitwojèn antre nan dlo sifas pandan premye ane operasyon an.

Anplis de sa, nan mwa Oktòb 2020 te planifye ajou $ 19.6 milyon dola nan Plant tretman dlo ize Bay Park la fini. Plant la, ki te bati orijinalman an 1945, te domaje anpil pandan Siklòn Sandy e se te yon gwo sous polisyon nitwojèn nan Konte Nassau. Sistèm lan ap fonksyone kounye a epi li retire plis pase 40 pousan nitwojèn total nan dlo ize, sa vle di yon lòt 5,000 liv nitwojèn pa egzeyate nan Reynolds Channel. Plant lan aktyèlman trete 50 milyon galon chak jou dlo ize an mwayèn nan plis pase mwatye milyon rezidan Konte Nassau.

Kay w fuji sistèm enstale

imaj 8 ponp

Fuji sistèm nan tè a

Yon sistèm pwòp Fuji enstale nan yon kay prive ki gen ladan yon ponp enstale sou deyò kay la ak kouvèti yo kouvri tank yo. Foto © Chris Clapp

Leson nou aprann ak rekòmandasyon

Fè syans lan. Koleksyon done, kat, ak modèl idantifye sous-basen vèsan nivo azòt. Sa a tou te ede soulaje laperèz sou adopte yon "yon sèl-gwosè-adapte-tout" solisyon ak ede piblik la konprann sijè ki abòde lan pwoblèm nan.

Chanjman sistemik obligatwa. Pou adrese pwoblèm nan, yon sistèm tout bezwen chanje, ki gen ladan pèmèt sistèm nan adapte. Sa a se yon efò deseni long ak pasyans yo mande yo.

Relasyon kominotè yo nesesè pou siksè. Konprann enkyetid manm kominote a, ki sa ki enpòtan pou yo, ak sa yo enterese nan ede ak, kenbe pwoblèm nan ki enpòtan ak angaje. Gwoup konsantre yo ak biwo vòt yo te zouti enpòtan pou siksè.

Echèk yo se yon opòtinite pou aprann ak avanse pou pi devan. Manm ekip nan pwojè sa a te fè yon pouse difisil nan 2013 yo pase yon lwa ki ta limite nitwojèn nan efluan a 1mg pou chak lit dlo nan tout eta a, men pa te gen ase konsansis nan mitan devlopè, endistri a byen imobilye, ak kiltivatè yo ak bòdwo an echwe. Sepandan, efò sa a te ede jwenn pwoblèm polisyon dlo egou sou rada a nan tout eta a, e nan 2015 gouvènè New York la te apwouve Plan Aksyon Azòt Long Island lan, avèk $ 5 milyon nan finansman.

Kominikasyon efikas se kle. Manm ekip la envesti resous konsiderab nan bati ak fè pwomosyon kle messagerie vize a demografik espesifik. Sèvi ak yon "triyang mesaj" ki santre sou menas la nan polisyon nitwojèn ak konsantre sou ki jan ke menas ta ka diminye, yo te kapab chanje naratif la sou Long Island, mete konsèp nan "polisyon nitwojèn" nan repètwa regilye medya a.

Li posib replike travay sa a pou mwens lajan. Pa pataje estrateji ak rezilta, bati leson yo aprann, ak kolekte istwa, lòt kote (tankou Connecticut) yo te kapab kreye chanjman ak rezoud pwoblèm ak yon bidjè byen lwen ki pi piti. Li toujou pi chè pou fè yon bagay pou premye fwa, men envestisman sa ka kreye yon plan pou lòt moun.

Finansman enpòtan pou fè chanjman nan echèl la. Finalman pote travay sa a echèl, yon kouran finansman dedye vo apeprè $ 70 milyon nan yon ane ta ka ranplase tout polisyon sistèm rezidansyèl yo nan mwens pase 20 ane. Yon fwa ke kouran finansman ki konsistan te kreye, 7000 sistèm yo dwe ranplase chak ane. Anplis de sa, lejislasyon ki egzije enstalasyon teknoloji septik dlo pwòp sou vant yon kay kapab plis pase double pousantaj enstalasyon an.

Plon Organizationganizasyon

Nature Conservancy Long Island Chapter nan New York

patnè pou

Long Island Patenarya Dlo Pwòp
Manm fondatè patenarya a gen ladan:
Sitwayen Kanpay pou anviwònman an
Gwoup pou fen a East
Long Island Pine Barrens Sosyete
Lekòl Syans Marin ak Atmosferik, Stony Brook University
Konsèvasyon Nati a

Kominikasyon fèm:
Fairbank, Maslin, Maullin, Metz & Associates

Patnè sou premye rapò Woods Hole la gen ladan yo:
Konsèvasyon Nati a
Depatman Deta New York
Konte Suffolk

Finansman

Pri total estime a $ 4 milyon dola

Pwoteksyon nati a:
$ 1 milyon - pwojè restorasyon ki echwe
$ 300,000 - gwoup konsantre ak biwo vòt
$ 300,000 - kanpay anons

Konte Suffolk:
$ 500,000 sibvansyon nan inisyativ IBM pi entelijan Vil yo. Kalite dlo verifye te kritik nan viabilité rejyon an ak touris e li te kounye a anba menas nan polisyon eleman nitritif.

Resous

ouvè nan yon nouvo fenètLong Island Patenarya Dlo Pwòp
ouvè nan yon nouvo fenètLong Island Kalite Dlo
ouvè nan yon nouvo fenètStony Brook University: Sant pou Teknoloji Dlo Pwòp
ouvè nan yon nouvo fenètStony Brook University, laboratwa Doktè Christopher Gobler

pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »