Benefis Pataje nan Pwoteje Regreman Rejyonal Pwason yo mennen nan Jesyon Koperatif

 

Kote yo ye

Manus Pwovens, Papua New Guinea

Defi a

Resif koray yo nan Papua New Guinea (PNG) se yo ki pami pi espès ki divès nan mond lan ak yon sous enpòtan nan manje ak revni pou kominote yo. 40,000 km la2 nan resif koray yo fòme yon resous vaste ke yo eksplwate prèske sèlman pa ti-echèl atizanal atizanal ak sibzistans pechè yo. Sou yon nivo nasyonal, rekolt yo te panse yo dwe byen anba a maksimòm sede dirab. Malgre sante an jeneral nan lapèch la PNG, lokal yo te eksplwatasyon twòp te note, patikilyèman nan lapèch ak aksè nan mache lajan kach. Agrikilti pwason yo patikilyèman frajil menm nan presyon limyè lapèch, ki ka gen yon gwo enpak sou popilasyon repwodiktif la sou yon peryòd kout epi redwi anpil pwodiksyon repwodiksyon.

Healthy Reef Coral Hard ak Anthias ak leri Coral nan sit plonje bouton Killibob a nan Kimbe Bay nan Papua New Guinea. Triyang la Coral gen 75 pousan nan tout espès koray li te ye, abri 40 pousan nan espès pwason Reef nan mond lan epi li bay pou 126 milyon moun. Photo  © Jeff Yonover

Healthy difisil Reef koray ak Anthias ak Coral Grouper nan sit plonje Knob Killibob a nan Kimbe Bay nan Papua New Guinea. Triyang Coral la gen 75 pousan nan tout espès koray li te ye, abri 40 pousan nan espès pwason nan mond lan ak bay pou 126 milyon moun. Foto © Jeff Yonover

Kòm nan anpil lòt nasyon twopikal, jesyon lapèch nan Papua New Guinea mande pou yon apwòch nan kominote a paske ti mwayen fason òdinè (CMT) zòn defini echèl la espasyal nan jesyon. Sepandan, sò a nan lav ki soti nan yon ajan rekreyasyon pwason zòn nan zòn CMT yon kominote a se enkoni, e konsa degre nan ki yon kominote ka atann aksyon jesyon yo ranplir la lapèch nan CMT yo se klè. Se poutèt sa, enfòmasyon sou dispèsyon larv a enpòtan: si lav dispèse nan gwo kantite nan zòn fason yo, sa ka bay yon gwo fòs pou jesyon koperativ ant kominote adjasan yo.

Aksyon yo te pran

Pi byen konprann dinamik yo epapiye nan lav pwason, Ostralyen Rechèch Konsèy la (ARC) ak konsèrvasyon a Nature (TNC) fè yon analiz jenetik ki mezire epapiye larva ki sòti nan yon sèl pwason reproduksion agrégation (FSA) nan squaretail coralgrouperPlectropomus areolatus) nan Manus, Papua New Guinea. Nan 2004, ranplir aksyon pwason lokal yo, pechè ki nan yon sèl zòn CMT etabli yon zòn marin pwoteje (MPA) pwoteje 13% nan lakou lapèch yo, ki gen ladan etid la FSA. Chèchè yo ak pechè lokal yo echantiyon sa a FSA sou 2 semèn nan mwa me 2010 ak kolekte echantiyon tisi ki soti nan, ak ekstèn atenn, 416 coralgroupers granmoun, ki reprezante yon 43% estime nan popilasyon an FSA.

Conservancy marin syantis, Alison Green fè sondaj sou koray pandan yon evalyasyon ekolojik rapid (REA) nan zòn nan nan pwovens Manus, North Bismarck Sea, Papua New Guinea. Resif koray yo nan Papua New Guinea (PNG) se yo ki pami pi espès ki divès nan mond lan ak yon sous enpòtan nan manje ak revni pou kominote yo. Photo  © Louise Goggin

Conservancy marin syantis, Alison Green fè sondaj sou koray pandan yon evalyasyon ekolojik rapid (REA) nan zòn nan nan pwovens Manus, North Bismarck Sea, Papua New Guinea. Resif koray yo nan Papua New Guinea (PNG) se yo ki pami pi espès ki divès nan mond lan ak yon sous enpòtan nan manje ak revni pou kominote yo. Photo  © Louise Goggin

Plis pase 6 semèn (Novanm-Desanm 2010), 782 jenn koralgroupers soti nan resif 66 yo te ranmase nan zòn CMT a ak kat lòt zòn ki antoure CMT jiska 33 km soti nan echantiyon FSA. Analiz la idantifye jèn 76 ki soti nan resif 25 ki te pitit pitit granmoun ki fèk parèt nan FSA.

Chèchè yo kalkile jan dispèsyon lav ki soti nan FSA korayiv la kontribye nan rekritman nan zòn CMT ki antoure a ak kat zòn CMT adjasan yo. Yo te jwenn ke 17-25% nan rekritman nan zòn nan CMT ki gen echantiyon FSA la te soti nan ki menm FSA e ke nan chak nan kat zòn yo adjasan CMT, 6-17% nan rekritman te tou soti nan echantiyon FSA la. Finalman, modèl yo dispèsyon ki baze sou done sa yo predi ke 50% nan lav pral rezoud nan 13 km ak 95% nan 33 km nan FSA la.

Kote yo ye ak abondans jèn ki gen echantiyon ak plas yo: modèl espasyal koleksyon koray (A) koleksyon echantiyon jivenil ak (B) devwa patènite jivenil yo. Green (A) ak jòn (B) sèk yo pwopòsyonèl ak kantite jenn moun. Granmoun yo te pran echantiyon ki soti nan yon sèl pwason reproduksion reproduksion (kwa wouj), ak jenn yo te ranmase nan 66 resif endividyèl (ti sèk vèt nan A). Liy ki gen fòm blan yo montre limit òdinè maren nan senk kominote yo, ak non chak kominote an blan (A). Peyi a se nwa, resif koray yo gri, ak dlo a se ble (Almany et al. 2013).

Kote yo ye ak abondans jèn ki gen echantiyon ak plas yo: modèl espasyal koleksyon koray (A) koleksyon echantiyon jivenil ak (B) devwa patènite jivenil yo. Green (A) ak jòn (B) sèk yo pwopòsyonèl ak kantite jenn moun. Granmoun yo te pran echantiyon ki soti nan yon sèl pwason reproduksion reproduksion (kwa wouj), ak jenn yo te ranmase nan 66 resif endividyèl (ti sèk vèt nan A). Liy ki gen fòm blan yo montre limit òdinè maren nan senk kominote yo, ak non chak kominote an blan (A). Peyi a se nwa, resif koray yo gri, ak dlo a se ble (Almany et al. 2013).

Ki jan siksè li te ye?

Rezilta final la ak rekòmandasyon nan etid sa a te prezante nan mwa novanm 2011 nan tout senk kominote ki te patisipe nan rechèch la kòm byen ke nan Mbuke, pi gwo kominote a nan mitan zile yo lanmè nan sid la nan zòn nan etid la. Twa konklizyon prensipal ki soti nan travay sa a se:

  • Ti zòn, ki jere ki pwoteje FSAs ka ede rebati epi soutni lapèch koralgrouper yon kominote a paske anpil lav rete fèmen nan FSA la.
  • Lapèch nan coralgrouper la reprezante yon sèl aksyon gwo ki ta pi bon jere kolektivman paske gen kèk lav ak pwason vwayaje nan tout limit CMT.
  • Rezilta etid coralgrouper la sanble ak rezilta lòt etid sou tou de espès pwason ak ki pa lapèch, tout sa ki sijere ke kèk lav sèlman vwayaje distans kout soti nan paran yo.

Rezilta sa yo sijere ke jesyon ki baze nan kominote a ka definitivman bay benefis lokal pou kèk espès lapèch, e petèt pou yon pakèt espès lapèch.

Nan moman etid la, pa te gen okenn fondasyon fòmèl pou sipòte jesyon kolektif la. Kominote yo te tradisyonèlman te pran desizyon endepandan sou pèchri yo nan zòn CMT yo. Sepandan, anpil manm kominote a imedyatman te wè valè a nan kolektivite kolektif kominote a ki baze sou jesyon apre rezilta yo nan etid sa a yo te prezante. Kominote sa yo ki sipòte jesyon kolektif, ki fèt nan uit zòn tribi Titan ki gen ladan senk zòn yo CMT ki te patisipe nan etid la coralgrouper, voye lidè 70 nan yon rasanbleman nan mwa jen 2013 ofisyèlman etabli Manus Endras Asi Resous Devlopman Resous.

Uit zòn tribi nan rezo a gen plis pase 10,000 moun ki gaye nan apeprè yon tyè nan pwovens Manus (~ km 73,0002 oseyan an). Te rezo a te etabli alantou limit sosyo-kiltirèl ki egziste deja, ak tout manm pataje yon lang komen (Titan), relijyon komen (Van Nasyon), ak yon kilti maritim. Gen kèk estrateji ke rezo yo itilize pou reyalize misyon li genyen: defann e sipòte devlopman ekitab ak dirab pou amelyore mwayen pou viv; prezèvasyon eritaj kiltirèl; devlope yon fowòm aprantisaj pou pataje eksperyans nan mitan manm rezo yo pou konstwi kapasite lokal yo; amelyore rezistans kominote yo nan chanjman klima atravè pwojè ki baze nan kominote; sipòte patenarya rechèch ant kominote yo ak syantis yo ki benefisye kominote yo; ak etabli yon rezo nan zòn ki jere ak pwoteje.

Island bato lapèch ak timoun nan zòn nan nan Manus Pwovens, North Bismarck Lanmè, Papua New Guinea. Photo  © Louise Goggin

Island bato lapèch ak timoun nan zòn nan nan Manus Pwovens, North Bismarck Lanmè, Papua New Guinea. Photo  © Louise Goggin

Depi kreyasyon li nan mwa jen, rezo a fabrike epi siyen yon charter ofisyèl etabli tèt li kòm yon biznis ki anrejistre, devlope ak te dakò sou yon plan estratejik, ak etabli yon relasyon fòmèl ak Papwa New Guinea Nasyonal Otorite la Pèch (NFA) kowòdone lapèch. aktivite jesyon yo. Yon rezilta ki sot pase nan lyen sa a ak NFA te yon pwomès nan men NFA bay pwason fon lanmè totalize aparèy (FADs) nan chak kominote nan rezo a diminye presyon lapèch sou resif.

Nan reyinyon rezo 2014 nan mwa septanm nan, Konsèy la Tribal nan chèf, aji kòm reprezantan nan zòn tribi yo, apwouve etablisman an nan yon sistèm konplè nan zòn ki jere ak pwoteje nan tout zòn nan anba jiridiksyon rezo a. De objektif prensipal yo nan sistèm sa a nan zòn ki jere ak pwoteje yo se asire dirab nan yon seri de resous lapèch ak pwoteje sit eritaj kiltirèl. Pwochen etap yo gen ladan yon atelye planifikasyon patisipatif entegre priyorite kominote a ak objektif konsèvasyon yo, konesans lokal yo, ak done syantifik nan yon plan jesyon konplè jeneral pou zòn nan.

Leson nou aprann ak rekòmandasyon

  • Ogmantasyon koperasyon ant kominote yo nan jere pèchri yo benefisye tou de popilasyon pwason yo ak kominote yo.
  • Aksyon yon sèl kominote pran ap enfliyanse vwazen li yo, ak koperasyon nan mitan kominote yo nan jere yon lapèch se chans amelyore tou de pècherya dirab ak pèsistans alontèm nan meta-popilasyon pwason.
  • Fòs koneksyon ant resif koray yo ap diminye pandan distans ant yo ogmante, epi dispèsyon lav lokalize yo komen nan pwason Reef koray yo.
  • Rezoud modèl dispersion larv ak relasyon yo pou rekritman ka bay yon agiman konvenkan pou jesyon koperativ.
  • Pèch desizyon jesyon sou gwosè a ak espas nan maren zòn pwoteje ka bay benefis nan yon seri de espès ansanm.

Rezime finansman

Sant rechèch Ostralyen Sant Ekselans pou Etid Coral Reef
Fondasyon David ak Lucile Packard
Fondasyon Rodney Johnson / Katherine Ordway a konsèvans nati a
Fondasyon Nasyonal Pwason ak Wildlife

Plon òganizasyon yo

Sant rechèch Ostralyen Sant Ekselans pou Etid Coral Reef
Konsèvasyon Nati a

patnè pou

James Cook Inivèsite
Wa Abdullah Inivèsite Syans ak Teknoloji
Inivèsite Hawaii nan Hilo
Woods Hole Enstitisyon oseyografik

Resous

Videyo: larivyè epapiye yo ak enfliyans li sou jesyon pèchri yo

Benefis lokal yo nan jesyon ki baze sou kominote a: Sèvi ak ti zòn jere yo pou rekonstwi ak sipòte kèk lapèch nan zòn kotyè yo

Epapiye nan Lav leje Pataje Pataje Resous Lokal nan yon lapèch Coral Reef

pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »