Bati Kapasite pou Kiltivasyon Alg Dirab nan Zanzibar

 

Adrès

Zile Unguia ak Pemba, achipèl Zanzibar Tanzani

Defi a

Agrikilti alg se twazyèm pi gwo endistri ekspòtasyon nan Tanzani. Li anplwaye plis pase 25,000 kiltivatè, 80% nan yo se fanm. Nan achipèl Zanzibar nan Tanzani, alg te vin twazyèm pi gwo sous revni ak kont pou prèske 90% nan ekspòtasyon maren li yo. Pifò nan alg yo kiltive yo seche epi yo vann pou itilize kòm ajan epesman karrajenan oswa agar nan yon varyete de pwodwi tankou dantifris, krèm glase, ak pwodui kosmetik.

Kiltivatè alg sou zile Pemba Roshni Lodhia

Kiltivatè alg sou zile Pemba. Foto © Roshni Lodhia

Malgre ke demann pou alg yo espere ogmante, kiltivatè alg yo fè fas a gwo defi nan soutni endistri vital sa a nan Zanzibar. Konbinezon oseyan k ap chofe akòz chanjman klimatik, enpak devlopman bò lanmè, konesans limite akwakilti, ak pòv stock semans ap fè li pi difisil pou kiltivatè alg yo kenbe rannman yo ak mwayen pou yo viv yon fason dirab. Sa ap pouse yo sèvi ak pratik ki pa dirab, tankou koupe forè mangròv yo pou fè poto ki sekirize fèm yo nan fon lanmè a oswa netwaye zèb lanmè natif natal pou fè plas pou fèm. Pwoteje anviwonman marin enpòtan Zanzibar yo pandan y ap sipòte akwakilti alg lanmè yo, sitou atravè edikasyon ak patenarya ak fanm lokal yo, se esansyèl pou konsève dlo ak bèt sovaj Zanzibar yo.

Aksyon yo te pran

Pou ede abòde defi ki genyen nan kiltivasyon alg lanmè dirab nan Zanzibar, The Nature Conservancy (TNC) te fè patenarya ak Cargill Inc. pou lanse yon nouvo pwogram fòmasyon anviwonmantal ak otonòm kominote a. Patenarya a se yon kolaborasyon ant TNC, Cargill's Red Seaweed Promise, C-WEED Corporation Ltd, Ministè Blue Ekonomi ak Lapèch (MoBEF), ak chèchè pou travay ak kiltivatè alg nan zile Unguja ak Pemba. Li fè pati tou yon kolaborasyon pi laj ant TNC ak Cargill ki vize pou asire manje dirab ak pwodiksyon agrikòl pou jenerasyon kap vini yo.

Pwogram nan te travay ak kiltivatè yo pou ko-devlope yon seri pi bon pratik jesyon agrikilti alg ki apwopriye lokalman. Lè sa a, TNC ak kolaboratè yo te fè fòmasyon ak kiltivatè yo sou ki jan pi bon sit, konsepsyon, ak jere fèm yo. Fòmasyon sa yo te konsantre sou ogmante pwodiksyon an pandan y ap diminye enpak agrikilti sou zèb lanmè yo, zòn mang yo, ak resif koray yo, anplis diminye debri maren sou plaj ak nan vwa navigab yo. Yo te idantifye moun k ap egzekite vilaj yo epi yo te resevwa fòmasyon tou pou yo konseye lòt kiltivatè yo, pou yo bati kapasite lokal ki nesesè yo, epi asire kiltivatè yo ki enplike yo gen yon espesyalis lokal pou konsilte pandan tout pwosesis la.

Fòmatè alg k ap travay Pemba Roshni Lodhia

Fòmatè alg k ap travay ak kiltivatè alg lokal yo nan sit pilòt alg Tumbe nan Pemba. Foto © Roshni Lodhia

Pwogram nan ap ede asire ke volim alg ki kiltive yon fason dirab kontinye ap grandi pou endistri a epi yo ka trasabl atravè chèn ekipman pou asire pwodiktè final yo responsablite sosyal ak anviwònmantal pwodiksyon alg lan. Nan yon tèm ki pi long, kolaboratè yo pral travay ak rechèch lokal yo ak patnè gouvènman yo pou idantifye bezwen espesifik rechèch syantifik yo kenbe stock alg an sante. Bezwen sa yo genyen ladan yo amelyore souch alg ki pwospere nan yon klima k ap chanje, ak amelyorasyon potansyèl politik alg, ki ta ka benefisye tou de kiltivatè alg ak anviwònman an.

Ki jan siksè li te ye?

Pwojè pilòt TNC a te byen resevwa pa kiltivatè alg lan ak gouvènman Zanzibar la, ki espere benefisye de pi gwo revni ekspòtasyon ak restorasyon nan rich biodivèsite maren achipèl la, yon atraksyon kle pou touris. Nan premye ane li a, plis pase 180 kiltivatè, 62% nan yo te fanm, te resevwa fòmasyon, sitou nan gwoup kiltivatè alg ki egziste nan zile Unguja ak Pemba. Yon lòt 303 moun k ap travay nan alg nan kay kiltivatè sa yo te resevwa fòmasyon tou nan men kiltivatè k ap fòme yo. Pwojè a te jwe yon wòl kle nan ede sèks endikap nan jesyon kotyè ak maren. Te gen tou yon enterè k ap grandi nan men lòt jwè endistri alg ak kiltivatè nan Zanzibar ki vle adopte pi bon pratik jesyon pou akwakilti alg restorasyon. Gouvènman an deja repwodui fòmasyon an nan nouvo vilaj yo.

Plis amelyorasyon yo obsève nan sondaj apre fòmasyon yo enkli:

  • 20% rediksyon nan kiltivatè ki sèvi ak mangrov pou poto
  • 44% rediksyon soti nan debaz nan jete kòd plastik nan lanmè
  • 528 zòn kotyè anba jesyon amelyore

Zouti

TNC te pwodwi yon "Gid alg Tanzani" (ki disponib nan mwa Out 2022) ki gen dwa: Opòtinite pou ogmante pwodiktivite, trasabilite, ak dirab nan akwakilti alg nan Tanzani: Yon gid alg pou pratik konsèvasyon, achtè alg, ak gouvènman an. Gid alg Tanzani an gen entansyon vin yon fondasyon ke jwè kle nan endistri alg, regilatè, syantis, ak lidè kominote yo ka itilize pou konprann defi, opòtinite, ak pi bon pratik jesyon pou akwakilti alg nan Tanzani. Entansyon TNC a se ke li pral sèvi kòm yon dokiman fondasyon pou pwogram alg nan Tanzani epi ede sipòte aksyon kolektif nan direksyon pou pi gwo dirab anviwònman an ak mwayen poul viv nan tout chèn ekipman pou alg lan.

Leson nou aprann ak rekòmandasyon

  • Patenarya tankou kolaborasyon TNC ak Cargill yo nesesè pou kreye mwayen pou viv dirab ak fleksib pou Tanzaniayen kotyè yo, pandan y ap ogmante benefis ekolojik ke alg ka bay.
  • Mentorship travay pi byen lè yo fèt dapre bezwen inik stajye yo.
  • Idantifye kiltivatè modèl yo pou sipò sere ak devwe swivi ede ogmante adopsyon pi bon pratik jesyon (BMP).
  • Materyèl fòmasyon ak konsyantizasyon yo ta dwe nan lang lokal la ak yon fòma senp.
  • Li enpòtan pou pran an konsiderasyon bezwen sosyo-kiltirèl kominote a. Pou egzanp, kontablite ak gen fleksibilite ak orè chak jou fanm lokal yo ak demand yo.
  • Pandan ke kèk BMP te gen gwo potansyèl pou ogmante revni kiltivatè ak achtè ak anprint anviwònman minim, yo te mande plis tan ak konpetans yo adopte.
Kiltivatè alg Pemba Island Roshni Lodhia

Kiltivatè alg sou zile Pemba. Foto © Roshni Lodhia

Rezime finansman

Cargill – Wouj Alg Pwomès

Finansman siplemantè soti nan Margaret A. Cargill Philanthropies

Plon òganizasyon yo

Konsèvasyon Nati a

Cargill

patnè pou

C-Weed Corporation

Ministè Ekonomi Ble ak Lapèch (MoBEF)

Gouvènman Revolisyonè Zanzibar

Resous

KTN News Kenya kouvèti pwojè a (Swahili)

Cargill – Wouj Alg Pwomès

pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »