Pwogram BleachWatch Zile Vyèj ameriken an

 

Nòt: Etid ka sa a dekri devlopman pwogram BleachWatch nan Zile Vyèj Ameriken yo ak aktivite ki vin apre yo apati 2015. Pandan ke BleachWatch pa aktif ankò nan USVI, pwogram nan rete aktif nan Florid epi etid ka a sèvi kòm yon deskripsyon itil sou devlopman pwogram BleachWatch ak aplikasyon pratik li.

 

Adrès

Zile Vyèj Etazini

Defi a

Nan 2005, resif koray toupatou nan twopikal Atlantik ak Karayib yo te afekte seryezman pa yon evènman blanchi mas koray ki te deklanche nan yon ekspozisyon pwolonje pi wo pase tanperati dlo nòmal yo. Bleaching a obsève nan 2005 lakòz kèk mòtalite dirèk e li te tou ki te swiv pa yon ensidans ogmante nan epidemi maladi. Etid miltip rapòte chemen sa a nan klowòks ki te swiv pa ensidans ogmante nan maladi, ak koray varye nan degre nan mòtalite ki soti nan toude ensiste tou de. Evènman sa a te lakòz administratè resous yo reyalize yon plan fòmèl te bezwen pi byen reponn a koray klowòks evènman ak kominike ak moun ki gen enterè.

Blanchi koray. Photo © TNC

Blanchi koray. Photo © TNC

Aksyon yo te pran

Pwogram BleachWatch nan Zile Vyèj Ameriken yo (USVI) te devlope pou evalye ak kontwole klowòks koray prensipalman nan evènman dlo tyèd epi dokimante distribisyon, severite, ak enpak klowòks nan resif ak kominote resif yo. Pwogram nan te devlope nan adopte ak modifye estrateji nan Great Barrier Reef Marine Park Authority ak pwogram BleachWatch ki gen siksè nan Florid.

BleachWatch BCD Tag. Photo © TNC

BleachWatch BCD Tag. Photo © TNC

Devlopman Pwogram
Pou gide devlopman efò repons klowòks yo te fòme yon komite direktè. Komite a te konpoze de ekspè resif ki soti nan ajans resous natirèl gouvènman lokal ak federal, òganizasyon san bi likratif, ak inivèsite. Pwogram BleachWatch la se youn nan senk eleman prensipal yo Plan Rezistans Reef Etazini Zile Vyèj yo (VIRRP), yon efò planifikasyon pi gwo konsève resif koray nan USVI a ak ankouraje detay koray Reef.

VI Reef Resilience Plan ak komite direktè a te nesesè pou jenere ak dokimante pwotokòl yo te dakò ant moun ki gen enterè kle yo pou Pwogram BleachWatch la. Plan an bay detay sou objektif la, aktivite repons ak deklanche, pwotokòl siveyans ak fòmasyon volontè nan kominote a. Gade plis detay sou plan an anba a:

Evalyasyon ak Siveyans
Pwogram Coral Reef Watch NOAA a (CRW), bay aktyèl kondisyon Reef anviwònman yo idantifye zòn ki gen risk pou blanchi koray, epi li se itilize pou prepare epi reponn a mas klowòks evènman yo. Pwodwi sa yo CRW yo kontwole pa Nature Conservancy la (TNC) nan USVI a bay yon sistèm avètisman bonè: Zòn Alert, Gare cho (aktyèl estrès tèmik), Semèn chofaj Degre (DHW), Tanperati sifas lanmè (SST) ak sifas lanmè. Anomali Tanperati (SSTA). Pwodwi sa yo disponib gratis pou chèchè yo ak moun ki gen enterè yo pou konprann ak pi byen jere koray blanchi nan rejyon an.

Aktivite repons USVI BleachWatch yo baze dirèkteman sou konsèy ak nivo alèt yo resevwa nan men NOAA ansanm ak done tanperati lokal yo. Lè CRW resevwa yon alèt BleachWatch pa TNC, volontè yo mobilize. Yo se premye je yo nan dlo a, rapòte obsèvasyon debaz tankou prezans oswa absans klowòks. Yo mande volontè yo kolekte done pou nenpòt zòn yo vizite epi yo mande tou pou yo fè sondaj sou sit espesifik ki enterese yo tankou plant pepinyè koray ak sit yo evalye ak gwo rezistans. Si gen yon evènman ki pi grav, TNC alète komite direktè a ak kominote syantifik la. Pandan tan sa a, volontè yo ka kontinye ede ak siveyans, men done yo pi espesifik epi yo kolekte nan yon echèl pi rafine pou estime pousantaj resif koray ki afekte yo.

NOAA bay alèt sèlman lè yon estasyon fè eksperyans yon chanjman nan nivo estrès tèmik. Tablo 1 prezante yon rezime avitasyon/alèt nivo NOAA yo kontwole pa TNC, definisyon chak nan nivo yo, ak repons pwogram USVI BleachWatch a bay chak konsèy.

BleachWatch Tab la

Fòmasyon Volontè Kominotè
Volontè endividyèl nan piblik la se yon eleman prensipal nan Pwogram USVI BleachWatch epi kontribye nan evalyasyon an nan blanchi koray. Yo anseye metòd evalyasyon BleachWatch atravè sesyon fòmasyon an pèsòn. Sesyon fòmasyon yo dire 1 èdtan epi konsantre sou idantifikasyon resif koray, pwason, ak lòt bèt. Yo diskite sou diferans ki genyen ant klowòks, maladi ak mòtalite. Chak sesyon gen ladan tou fòmasyon sou metòd sondaj, materyèl, metodoloji ak direktiv pou soumèt done yo. La Sit entènèt USVI BleachWatch te devlope yo kominike avèk volontè yo ak piblik la. Volontè yo gen opsyon pou yo soumèt rapò atravè yon fich sou entènèt, pa imèl oswa lapòs.

USVI BleachWatch Metodoloji Sondaj Volontè
Fè yon minit 15 tounwa monte oswa plonje kanpe chak minit 3 dokimante yon "estasyon sondaj". Nan chak estasyon sondaj:

 • Pran yon foto oswa dosye done pou yon XN2 zòn sifas nan resif la
 • Estime pousantaj pwoteksyon koray ak pousan blanchi nan koray
 • Rapò obsèvasyon sou absans klowòks
 • Ekri lòt rezilta tankou nimewo ak kalite pwason èbivò, nimewo ak kalite envètebre ak kalite maladi
 • Ekri rezilta ou yo sou VIRRP la BleachWatch Reef Evalyasyon Done Fèy

materyèl ki nesesè

 • Plonje oswa ekipman plonje
 • Papye anba a oswa adwaz
 • Anba dlo Fèy ak kreyon
 • Coral Watch Bleaching Cards
 • Kamera anba dlo dijital oswa kamera videyo - si sa disponib (si ou vle)

Ki jan siksè li te ye?

Depi lansman Pwogram USVI BleachWatch, anpil moun sou St. Croix ak St. Thomas te resevwa fòmasyon pou idantifye ak quantifier gravite klowòks la. An 2014, pwotokòl pwogram yo te teste pou premye fwa. Yo te voye yon alèt BleachWatch epi volontè yo te mobilize avèk siksè pou sondaj sit pou blanchi. Plis pase 30 rapò yo te resevwa epi, erezman, pa te obsève klowòks.

Pwogram USVI BleachWatch te lakòz yon ogmantasyon sipò ak kapasite pou manadjè yo idantifye epi reponn a evènman klowòks yo. Volontè yo ap fonksyone kòm yon sistèm avètisman bonè pou evènman klowòks. Manadjè yo ak kominote syantifik la gen yon plan klè pou evalyasyon ak repons a evènman klowòks pou enfòme jesyon aktif nan resif koray pandan evènman klowòks grav.

Leson nou aprann ak rekòmandasyon

Leson ki pi enpòtan nan aprann se konsyan ke se pa tout volontè ki pral kolekte done egzakteman menm jan. Nan kèk ka volontè konfòtab sèlman pataje si wi ou non te blanchi a obsève, ki se tou enfòmasyon enpòtan. Li enpòtan yo dwe sonje tan volontè 'ak akeyi nenpòt nivo nan enfòmasyon yo ke yo yo vle pataje.

Men kèk rekòmandasyon adisyonèl yo konsidere lè w ap devlope yon pwogram:

 • Gen yon moun ki gen pwen pou kenbe pwogram nan òganize epi dirije kominikasyon ak manm komite direktè yo ak volontè yo. Pandan devlopman pwogram nan, li enpòtan pou detèmine ki moun ki ka sèvi kòm pwen kontak pou pwogram nan, sa mande anplwaye tan pou kowòdinasyon. Konsidere ki kote responsablite pwen kontak yo ka entegre nan efò ki deja egziste oswa konplemantè pou egzanp efò siveyans resif koray.
 • Klèman defini benefis, ankourajman, ak kreye yon bouk fidbak volontè yo enpòtan.
 • Fè fleksib ak reyalis sou nan bon jan kalite a nan done ou espere resevwa ak fòma a nan ki w ap resevwa li nan men volontè yo - kèk pral ranpli fòm nan tout, gen kèk pral jis voye yon imèl.
 • Bay lòt altènativ ak opsyon pou rapòte tankou yon zouti kat pou fè li pi fasil pou moun rapòte evènman an.
 • Efò tan volontè gwoup – konsidere elaji sijè ki enkli nan yon fòmasyon pou enkli lòt pwoblèm ki afekte sante resif koray ke volontè yo enterese rapòte pa egzanp; espès anvayisan, domaj nan baz veso.

Rezime finansman

Pwogram Konsèvasyon Coral Reef Coral Administrasyon Oseyanik ak Atmosfè

Plon òganizasyon yo

Konsèvasyon Nati a

patnè pou

Konsèvasyon Nati a
Inivèsite Sant Vyèj Zile pou Etid Marin ak Anviwònman

pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »