Egzekisyon reyinyon efikas

Photo © TNC

Pou yon reyinyon yo dwe pwodiktif li enpòtan pou fasilitatè a:

  • Mete atant ki klè
  • Jere tan
  • Plon efikas kolaborasyon gwoup pran desizyon
  • Jwenn remak patisipan yo
siy kraze-soti

Photo © Stephanie Mete / TNC

Anviwònman Atant

Etap kle pou etabli ekspetasyon klè nan reyinyon yo enkli idantifikasyon:

  • Objektif espesifik yo dwe reyalize nan reyinyon an
  • Wòl patisipan yo, ni anvan ak pandan reyinyon an
  • Mete atant reyalis pou tan ki disponib
  • Kominike klèman avèk patisipan yo pou prepare yo pou reyinyon an

Li enpòtan tou pou eksplike kijan opinyon yo pral rasanble epi itilize yo — anvan, pandan ak apre reyinyon an. Pou egzanp, pral gen yon rapò final oswa reyinyon pou swiv oswa evènman? Patisipan yo ta dwe konnen si desizyon yo te pran nan reyinyon an pral final oswa si yo pral pran opinyon yo kòm yon rekòmandasyon sèlman.

Jere Tan

Jere tan efektivman kòmanse ak plase limit tan nan chak sijè oswa aktivite sou ajanda a. Li trè itil pratike aktivite oswa prezantasyon anvan reyinyon an (lè sa posib) teste sipozisyon yo tan. Asire ou antrenè tout prezantatè yo sou alokasyon tan yo ak estrès bezwen nan rete sou tan.

Li itil pou nonmen yon kronometre ak otorite pou yo sispann moun, avèk avètisman, lè lè yo leve, ansanm ak bay yon revèy vizib nan sal la. Lè jere tan, yon fasilitatè ki gen eksperyans jwenn souvan li itil yo dwe fleksib. Pandan reyinyon yo, fasilitatè a ka bezwen modifye ajanda a pou reyalize objektif reyinyon yo. Sa enkli pou detèmine kisa atik ajanda yo ka retade oswa adrese nan yon fòma altène (pa egzanp, delege nan yon ti gwoup patisipan yo, oswa pou yon sèl patisipan pou plis rechèch oswa desizyon).

Si diskisyon an gwoup ap pran plis tan pase tan an, e gen enkyetid sou pa kouvri tout bagay ki nan ajanda a, yon taktik bon se revize atik yo ajanda kle ak gwoup la epi mande yo ki jan yo vle sèvi ak tan ki rete yo. Sa a souvan ede tout moun jwenn tounen sou track.

Etabli Règ Ground

Etabli 'règ tè' se yon lòt zouti kle pou kouri reyinyon efikas. Malgre ke pifò règ tè yo se bon sans, li ap itil trase atansyon patisipan yo nan kòmansman yon reyinyon. Sa etabli akò gwoup la sou ki jan yo vle travay ansanm epi ede anpeche pwoblèm. Men kèk egzanp sou règleman tè yo: pa gen okenn telefòn selilè oswa bipè (oswa mete yo sou silans / vibre), retounen sou tan soti nan repo, tout moun patisipe, pa gen entewonp, ki montre respè pou lòt patisipan yo, ak konsantre sou atik la ajanda nan men yo. Gen anpil lòt règ tè ki ka itilize e li se souvan itil pou gwoup deside sou règleman tè ansanm nan kòmansman an nan yon reyinyon.

Fè Desizyon Gwoup

Gen anpil metòd ki disponib pou ede gwoup yo pran desizyon an kolaborasyon. Itilize ki pi souvan itilize yo se brase lide ki te swiv pa gwoupman ak vòt; pran desizyon konsansis; konsiltasyon; ak priyorite. Pou jwenn enfòmasyon sou detèmine pwosesis ki apwopriye a pou ede gwoup yo nan kolaborasyon pou pran desizyon, gade dokiman oryantasyon an Sis opsyon pou pran desizyon yo ( ouvè nan yon nouvo fenètpdf, 33k). Gade Teknik Fasilitasyon pou lòt metòd pou ede gwoup akonpli objektif reyinyon yo.

Jwenn Feedback Patisipan yo

Pou fè reyinyon nan lavni pi pwodiktif, li itil pou kolekte enfòmasyon sou evalyasyon nan men patisipan reyinyon yo (eg, lè l sèvi avèk yon ouvè nan yon nouvo fenètfòm evalyasyonouvri dosye PDF ). Gen anpil metòd pou evalye yon reyinyon; pa egzanp, yon ouvè nan yon nouvo fenètMetòd "Plus / Delta"ouvri dosye PDF enkli mande patisipan yo fè kòmantè pozitif sou reyinyon an (plusses) ak kòmantè sou chanjman ki ta ka fèt pou amelyore reyinyon nan lavni (delta).

Navige nan lanmè ki graj ekstrè yo te pran nan materyèl fòmasyon NOAA yo itilize nan reyinyon planifikasyon ak fasilite kolaborasyon yo

pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »