Kou sou Entènèt ki bay konsèy sou Restorasyon Coral Reef

Foto © Pòl Selvaggio

Deskripsyon kou

Enskripsyon pou kou konseye sa a fèmen kounye a. Gen yon vèsyon oto-ritm nan kou sa a ki disponib isit la.

Manadjè resif koray yo de pli zan pli vire nan restorasyon kòm yon estrateji pou konbat degradasyon resif ak ankouraje rekiperasyon resif. Kòm yon rezilta, diferan teknik yo te itilize atravè mond lan, sa ki fè li difisil pou chwazi apwòch ki dwat pou bezwen espesifik kote ou a ak kapasite. La ouvè nan yon nouvo fenètCoral Reef Restoration Online Course fèt pou bay manadjè ak pratikan resif koray yo pi bon konsèy pratik pou teknik restorasyon resif koray komen. Sijè kou yo enkli planifikasyon restorasyon estratejik, entèvansyon ki baze sou teren ak tè, ak siveyans. Apati kòmansman ane 2022, leson yo te mete ajou ak nouvo syans ak resous pou kenbe vitès ak domèn sa a k ap avanse rapidman.

Kou konseye sa a gen sèt leson pwòp tèt ou, twa webinars, diskisyon sou entènèt, ak aksè dirèk ak dirijan ekspè nan restorasyon resif koray atravè mond lan. Yo bay leson an angle ak panyòl. ouvè nan yon nouvo fenètKlike la a pou enskri, oswa klike sou bouton vèt la sou bò dwat la.

Plan kou

Semèn 1: 2 - 6 me 2022

  • Webinar 1: Kòmanse kou ak oryantasyon (4 me 2022, 9:00 am EDT) – lanse kou a nan prezante w bay konseye ekspè, bay enstriksyon sou fason pou jwenn aksè nan leson kou ak fowòm diskisyon, epi revize pwogram kou a. Nou pral pataje tou pwen enpòtan ki soti nan resous prensipal restorasyon resif koray yo. Webinar a pral fini ak yon sesyon kesyon ak repons. (1 èdtan)

Semèn 2: 9 - 13 me 2022

  • Leson 1: Entwodiksyon nan Restorasyon Resif Coral ak Planifikasyon Pwojè – prezante teyori jeneral ak pratik restorasyon ekolojik ak itilizasyon li nan ekosistèm resif koray. Li rezime yon pwosesis gide pou planifikasyon ak konsepsyon yon pwogram restorasyon resif koray, soti nan fikse objektif rive nan detèmine entèvansyon restorasyon sou tè a. (1 èdtan)
  • Leson 2: Pwopagasyon koray ak pepinyè koray ki baze sou jaden – dekri apwòch komen pwopagasyon koray ki baze sou jaden ak restorasyon. Enfòmasyon yo enkli koleksyon fragman koray ki soti nan resif, kalite pepinyè koray ki baze sou jaden, teknik pou pwopagasyon ak elve koray nan pepinyè, ak deplante koray tounen sou resif. (1 èdtan)
  • Fowòm diskisyon ak konseye ekspè

Semèn 3: 16 - 20 me 2022

  • Leson 3: Pepinyè koray ki baze sou tè – dekri konsèp kle ki asosye ak pwopagasyon ak elve koloni koray nan enstalasyon pepinyè koray ki baze sou tè. Li kouvri konsiderasyon ak etap ki enplike nan etabli ak kouri sistèm pepinyè ki baze sou tè epi li bay yon vitrin nan egzanp diferan kalite pepinyè ki baze sou tè atravè mond lan. (1 èdtan)
  • Leson 4: Pwopagasyon koray ki baze sou lav – detay etap ki enplike nan amelyore popilasyon koray yo lè l sèvi avèk teknik ak apwòch ke yo rele pwopagasyon lav. Leson sa a gen ladan l enfòmasyon sou pwosesis natirèl repwodiksyon seksyèl koray yo, epi li dekri metòd pou kolekte ak fekonde gamèt koray, elve nouvo lav koray ak ankouraje etablisman sou resif la oswa estrikti atifisyèl, epi plante koray tounen sou resif. (1 èdtan)
  • Fowòm diskisyon ak konseye ekspè

Semèn 4: 23 - 27 me 2022

  • Webinar 2: Teknik pwopagasyon koray (Se pou 25, 20226:00 pm EDT/26 me 2022, 8:00 am AEST) – konsantre sou teknik pwopagasyon koray ki baze sou jaden, ki baze sou tè, ak ki baze sou lav yo te aprann nan leson kou sou entènèt anvan yo. Ekspè atravè mond lan pral pataje eksperyans yo ak leson yo aprann sou sijè sa yo. Webinar a pral fini ak yon sesyon kesyon ak repons. (1 èdtan 15 min)
  • Leson 5: Retabli estrikti Reef Fizik – eksplore restorasyon estrikti fizik ekosistèm resif koray yo, yon entèvansyon enpòtan pou abita ki te andomaje, degrade, oswa ki vin pa apwopriye pou etablisman lav koray. Li dekri diferan teknik pou estabilize substra Reef ak konsiderasyon kle pou itilize estrikti atifisyèl yo. (1 èdtan)
  • Leson 6: Repons Rapid ak Retablisman Resif Coral Ijans – bay konsèy sou fason pou prepare, reponn ak repare resif koray apre evènman twoub. Rekòmandasyon nan leson sa a konsantre sou repons a twa gwo kòz domaj: tanpèt twopikal, baz veso, ak epidemi maladi. (1 èdtan)
  • Fowòm diskisyon ak konseye ekspè

Semèn 5: 30 me - 3 jen 2022

  • Leson 7: Siveyans pou Restorasyon Resif Coral – dekri apwòch siveyans pou evalye siksè ak devlopman yon pwojè restorasyon resif koray. Li diskite sou pratik aktyèl pou siveyans, ki gen ladan metòd ak mezi ki evalye koloni koray endividyèl yo ak pi laj efè ekolojik restorasyon sou sit resif yo. (1 èdtan)
  • Fowòm diskisyon ak konseye ekspè

Semèn 6: 6 jen – 10 jen 2022

  • Webinar 3: Retablisman Fizik Reef & Fèmti Kou (8 jen 2022)a 6:00 pm EDT/Jedi, 9 jen 2022, a 8:00 am AEST) – konsantre sou Leson 5-6 nan kou a sou entènèt epi yo pral konsantre teknik restorasyon Reef fizik. Ekspè atravè mond lan pral pataje eksperyans yo ak leson yo aprann sou sijè sa yo. Webinar a pral fini ak yon sesyon kesyon ak repons. (1 èdtan 15 min)

Lang ki disponib yo

klike sou chwa ki anwo a pou enskri

Odyans kou

Manadjè Coral Reef ak pratikan restorasyon

Duration

10 èdtan
pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »