Jesyon efikas MPA

Nouvo pwojè restorasyon Coral nan Curieuse Marine National Park sou zile Curieuse, Sesel. Photo © Jason Houston

Prensip 1:

Jesyon efikas, ki gen ladan bay benefis nan kominote a ak diminye menas, se nwayo a nan estrateji detèminasyon ki baze sou.

Jesyon Efektif refere a diminye menas nan yon MPA, espesyalman, aktivite yo chak jou aplike pa administratè yo kòm byen ke pi gwo, nan tout kominote efò yo nan adrès pwoblèm tankou polisyon lokal yo, mal planifye devlopman bò lanmè, ak pratik lapèch destriktif.

Abita bò lanmè ak valè yo ak sèvis yo vilnerab a aktivite destriktif. Aktivite destriktif diminye sante ak pwodiktivite nan ekosistèm lan, ki gen ladan espès yo k ap viv nan li, konsa diminye rezistans ekosistèm.

REKMANDASYON DESIGN

Asire pa gen okenn-pran zòn yo nan plas pou yon tèm ki long (20-40 ane), de preferans pèmanan.

  • Gen kèk benefis yo ka reyalize nan pi kout tèm (1-5 ane) espesyalman si presyon lapèch pa te lou, men pwoteksyon 20-40 ane pèmèt espès ki pèch ak espès yo predatè ki dire lontan (tankou reken ak lòt resif koray). predatè) opòtinite pou yo grandi matirite ak ensi kontribye plis nan stock rekritman ak rejenerasyon. 20 – 40 ane pwoteksyon (oswa pwoteksyon pèmanan) pèmèt sa yo lapèch ak ekosistèm benefis yo dwe soutni.  ref
  • Nan zòn ki gen anpil pwason, pwoteksyon kout tèm ka bay benefis pou kèk espès, men benefis sa yo ap pèdi lè zòn yo louvri pou lapèch sòf si li byen jere.  ref

Minimize e redwi strès

  • Entèdi aktivite destriktif nan tout zòn nan jesyon.  ref
  • Diminye ajan estrès tankou twòp lapèch, polisyon ki baze sou tè, ak enpak lwazi ki ka afekte sante nan kominote koray la. Sa ap bay resif ak yon pi gwo chans pou li siviv gwo twoub, tankou klowòks evènman yo.  ref
  • Aplike entèvansyon jesyon dirèk ak amelyore rekiperasyon nan kominote koray ki te afekte (egzanp, anvayi retire alg, amelyorasyon èbivò, ak lapes jesyon).

Mete MPA yo nan pi gwo kad jesyon

  • Yon rezo nan zòn ki trè pwoteje anrèg nan yon fondasyon jesyon pi laj ta ka gen ladan yon vas, miltip itilize rezèv, jere pou pèchri dirab, chanjman nan klima, ak pwoteksyon divèsite biyolojik.  ref
  • Yon ideyal rezo MPA ta dwe entegre ak rejim jesyon bò lanmè pèmèt yon kontwòl efikas sou menas ki soti nan fwontyè MPA a.

wè Mezire MPA Jesyon Efikasite pou resous espesifik pou mezire efikasite MPA yo, Jesyon Adaptatif amelyore siksè nan pratik jesyon ak règleman, ak Kominikasyon pi byen reyalize objektif jesyon ak objektif yo.

Videyo: Angajman Kominotè (NAN: 2)

Russell Sparks ki soti nan Divizyon Resous Akwatik Eta a nan Hawaii pale sou enpòtans pou angaje moun ki gen enterè yo nan devlopman ak jesyon MPA yo.

pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »