Angle RBM kou Twitter

Reef Resilience Network la kontan anonse ke nouvo a Kou sou entènèt Jesyon ki baze sou rezistans a disponib nan Frantz, Bahasa Indonesia, franse, epi Panyòl. Plis pase 700 moun te anrejistre pou vèsyon an encadré nan mwa me 2023, epi kounye a ou ka enskri nan vèsyon an oto-ritm. 98% nan patisipan yo kou konseye ki te fini kou a ta rekòmande li bay yon kòlèg!  

Kou sa a gratis fèt pou bay manadjè marin yo ak pratikan yo yon apèsi konplè sou konsèp detèminasyon yo ak fason yo ka aplike nan jesyon resif koray. Leson yo enkli: 

  1. Prensip sou rezistans Reef
  2. Jesyon ki baze sou rezistans
  3. Jesyon Adaptatif 
  4. Devlope yon estrateji rezistans 

Kou sou Entènèt Jesyon ki baze sou Rezilyans yo te devlope ak ekspè mondyal yo, an patenarya ak Inisyativ Resif Rezilyan yo, Fondasyon Great Barrier Reef, Pwogram Konsèvasyon Coral Reef Administrasyon Nasyonal Oseyan ak Atmosfè, ak Inisyativ Entènasyonal Coral Reef. 

Ou dwe kreye yon kont gratis sou Fòmasyon Konsèvasyon pou jwenn aksè nan kou a. Si w gen kesyon, kontakte nou nan resilience@tnc.org.

Translate »