Polisyon ki baze sou tè a se yon menas enpòtan pou sante Reef. Atravè mond lan, dlo ize egzeyate nan dlo tou pre lanmè menase sante moun ak lavi maren, ki gen ladan resif koray yo ki pwoteje ak bay pou nou.

Nou te jwenn pa yon panèl ekspè nan aprann ki jan objektif yo konplete nou yo ak sou fason yo kolabore ak dlo a, sanitasyon, ak ijyèn sektè diminye polisyon nan dlo egou yo ak amelyore sante Reef. Diskisyon panèl la te swiv pa yon sesyon kesyon-repons, prezante:

  • Alexandra Campbell-Ferrari: Direktè Egzekitif, Sant pou Sekirite Dlo ak Koperasyon   
  • Ian Moise: Senior Direktè Sèvis Dlo, DT Global  
  • Virginia Newton-Lewis: Senior Policy Analis - Sekirite Dlo, WaterAid   

Sektè WASH dedye pou reyalize dwa moun pou jwenn dlo potab, sanitasyon, ak sèvis ijyèn san danje, serye. Aksè ekitab nan sèvis sa yo pwoteje sante piblik ak anviwònman an. Sa a gen ladan defann pou lwa ki asire ekite, sekirite ak alontèm solisyon dirab.

Resous yo eksplore:

Si ou pa gen aksè a YouTube, imèl nou nan Resilience@TNC.org pou yon lyen download anrejistreman an.

dlo ize

Translate »