Lòt apwòch entegre

Efò jesyon yo te konvansyonèlman konsantre sou swa pwodiktivite (jesyon resous) oswa konsèvasyon (pwoteksyon biodiversity). Sepandan, sitiyasyon aktyèl la - yo rele yon kriz pa kèk ekspè ref - ap mande yon apwòch plis holistic ak entegre nan jesyon Coral Reef ki gen ladan tou moun ki gen enterè nan pwosesis yo pou pran desizyon.

Seksyon sa yo entwodwi plizyè lòt apwòch entegre nan jesyon nan adisyon a RBM ki ka ede administratè fè fas ak entèdepandans yo konplèks nan sistèm Reef koray ak balanse bezwen tèm kout nan sosyete a ak manda a alontèm pou dirab.

ekosistèm Reef

Ekosistèm Reef la pi lwen pase fwontyè fizik li yo gen ladan abita vwazen yo ak ki li reyaji, espesyalman kabann maren, lakou back-resif, ak mangròv ki bay pepinyè pwason enpòtan. Tout abita sa yo lye dwe konsidere ak jere kòm pati nan yon inite sèl fonksyonèl. Photos © Stephanie Mete / TNC

Jesyon ki baze sou ekosistèm (EBM) se yon apwòch jesyon entegre ki konsidere tout ekosistèm lan, ki gen ladan moun. EBM konsidere enpak la kimilatif ak entèraksyon nan aktivite imen sou tout ekosistèm lan. Pandan ke gen anpil definisyon EBM, objektif li yo ka senpleman deklare: yo kenbe yon ekosistèm nan yon kondisyon sante, pwodiktif, ak fleksib pou li ka bay sèvis yo moun vle ak bezwen. EBM se karakterize pa yon anfaz sou pwoteksyon an nan estrikti ekosistèm, fonksyone ak pwosesis kle yo, olye ke jis yon kèk espès kle oswa endikatè nan eta sistèm. Li se tou kote ki baze sou jan li konsantre sou yon ekosistèm espesifik ak seri a nan aktivite ki afekte li. EBM klèman konte pou entèrkonèksyon an nan mitan sistèm yo, tankou ant lè, tè ak lanmè, epi li gen pou objaktif pou entegre ekolojik, sosyal, ekonomik ak enstitisyonèl pèspektiv, rekonèt entèdiksyon fò yo. Jesyon ki baze sou ekosistèm bati alantou uit eleman debaz: ref 

 • Sustainability - Soutni sèvis ekosistèm nan jenerasyon kap vini yo.
 • Objektif - Objektif mezi ki presize pwosesis nan lavni ak rezilta yo.
 • Son modèl ekolojik ak konpreyansyon - Rechèch nan tout nivo òganizasyon ekolojik bay konpreyansyon nan pwosesis ak entèraksyon kwa-echèl.
 • Konpleksite ak koneksyon - Divèsite byolojik ak konpleksite estriktirèl ranfòse ekosistèm kont twoub ak sipòte adaptasyon nan chanjman alontèm.
 • Karaktè dinamik nan ekosistèm yo - Chanjman ak evolisyon se nannan nan ekosistèm, ak apwòch EBM konsantre sou pwosesis sistèm olye ke vise prezève yon eta sistèm patikil.
 • Kontèks ak echèl - Pwosesis ekosistèm opere sou yon pakèt domèn echèl espasyal ak tan, se konsa ke konpòtman sistèm se trè kontèks. Apwòch EBM yo dwe fèt pou sikonstans espesifik lokal yo.
 • Moun kòm ekosistèm konpozan - Jesyon ekosistèm rekonèt enfliyans nan moun sou ekosistèm, ak vis vèrsa.
 • Adaptabilite ak responsabilite - Konprann fonksyon ekosistèm ak konpòtman yo en, e desizyon yo souvan fèt ak konesans enkonplè. Jesyon dwe konsidere kòm ipotèz yo dwe teste ak amelyore nan yon apwòch aprantisaj kontinyèl.
apwòch ekosistèm

Te bezwen an pou yon konsiderasyon pi laj de pwoblèm anviwònman an ak ekosistèm nan lapèch yo. Photo © Ned Deloach / Photobank Marin

Apwòch Ekosistèm nan Jesyon Lapèch (EAFM) defann yon apwòch holistic nan jesyon resous ki rekonèt antretyen nan fonksyon ekosistèm ak sèvis kòm yon objektif prensipal pou jesyon lapèch. EAFM pataje anpil prensip ak jesyon ekosistèm ki baze sou (EBM), men ak yon konsantre patikilye sou jesyon nan itilizasyon resous lapèch. EAFM klèman entegre seri a pi laj nan benefis ki gen rapò ak lapèch ki sòti nan ekosistèm lan nan konsiderasyon jesyon, ki gen ladan lòt - souvan konfli - itilizasyon resous maren. Li tou te gen yon konsantre fò sou enkòporamman ensètitid, variabilité, ak chanjman prevwa nan jesyon lapèch. EAFM enplike nan yon apwòch prekosyon ki englobe tout sistèm lan, olye ke yo te kondwi pa yon objektif senp nan maksimize rekòt nan yon espès sib. Apwòch ekosistèm nan ogmante anpil aliyman nan objektif jesyon ant lapèch ak konsèvasyon Reef, ki kapab pèmèt pou yon apwòch kolaborasyon ak yon konsantre pataje sou bilding rezistans Reef.

lapes

Konsèvasyon biodiversity ak objektif pwodiksyon pèchè ka entegre nan yon kad planifikasyon sèl. Photo © Chris Seufert

Aparisyon EAFM kreye anpil opòtinite pou manadjè Reef koray yo travay avèk pèchri administratè yo nan konsèvasyon nan ekosistèm Reef. EAFM se pran enpòtans ak de pli zan pli te adopte nan règleman pèchri nasyonal la. Li se prensip apwòch nan jesyon pèchri defann pa andganizasyon Manje ak Agrikilti (FAO) nan Nasyonzini yo konfòme l avèk la Kòd Konduit FAO pou Lapèch Responsab. FAO te idantifye prensip sa yo pou EAFM:

 • Pèch yo ta dwe jere limite enpak yo sou ekosistèm lan nan limit ki posib.
 • Relasyon ekolojik ant rekòlt, depandan, ak espès ki asosye ta dwe konsève.
 • Jesyon mezi yo ta dwe konpatib nan tout distribisyon an tout antye de resous la (atravè jiridiksyon ak jesyon plan).
 • Yo ta dwe aplike apwòch prekosyon an paske konesans sou ekosistèm yo pa konplè.
 • Gouvènans ta dwe asire tou de moun ak ekosistèm byennèt ak ekite.

EAFM gen ladan kat etap planifikasyon prensipal:

 1. Inisyasyon ak sijè ki abòde lan - Sa a etap mande administratè yo: Kisa ou pral jere e ki objektif ou vle reyalize?
 2. Idantifikasyon byen, pwoblèm, ak priyorite - Etap sa a egzije pou administratè yo idantifye tout pwoblèm yo ki enpòtan pou lapèch la ak detèmine ki nan yo bezwen dirèk entèvansyon jesyon pou lapèch la reyalize objektif li yo.
 3. Devlopman sistèm EAFM la - Etap sa a ap travay detèmine seri ki pi apwopriye nan jesyon ak aranjman enstitisyonèl bezwen reyalize objektif yo.
 4. Enstitializasyon, siveyans, ak revizyon pèfòmans - Etap sa a etabli sistèm jesyon nouvo ak revize pèfòmans li yo.
entegre jesyon bò lanmè

Entegre bezwen yo nan ekosistèm bò lanmè, moun ak pwosesis natirèl ka rezilta nan yon plan rezo MPA siksè. Photo © Stephanie Mete / TNC

Resif koray yo souvan rive nan zòn lanmè konplèks ak trè konekte. Aktivite nan zòn kotyè a (eg, devlopman iben, agrikilti, ak jesyon rivyè) ka pi gwo enfliyans sou sante resif koray yo. 

Jesyon zòn kotyè (CZM), ki rele tou jesyon zòn zòn kotyè (ICZM), se yon pwosesis gouvènans ki ka ede manadjè Reef koray asire devlopman ak jesyon plan pou zòn nan bò lanmè enkòpore objektif anviwònman ak sosyal ki gen rapò ak resif koray. CZM bay yon kad legal ak enstitisyonèl ki gen pou objektif pou sipòte efò pou maksimize benefis yo bay nan zòn kotyè yo, tankou koray resif yo, pandan y ap minimize konfli ak efè danjre nan aktivite sou chak lòt, sou resous, ak sou anviwònman an.ref Karakteristik kle nan pwosesis CZM yo se ke yo enplike patisipasyon aktif pa moun ki afekte pa jesyon zòn lanmè ak desizyon planifikasyon, e ke yo entè-disiplinè ak entè-sektoryèl.

CZM se souvan reyalize nan apwòch planifikasyon espasyal, ak nan sans sa a li ka gen anpil bagay an komen ak marin planifikasyon espasyal (MSP). CZM ka gen ladan tou zòn nan basen vèsan (rivyè rivyè), ak Se poutèt sa ka sipèpoze ak basen vèsan oswa jesyon 'Ridge-to-Reef'. Anjeneral, sepandan, CZM se pratikman limite a sa ki abita yo ak fòfè fasilman rekonèt kòm 'kòt la', ak definisyon espasyal souvan aliyen ak administratif oswa jiridiksyon limit.

Estrateji pou yon apwòch CZM pou pwoteje resif koray yo enkli:

 • Detèmine si prensip tradisyonèl oswa mezi jesyon resous egziste ak si wi ou non aplikasyon apwopriye yo te kapab amelyore jesyon resous bò lanmè.
 • Angaje kominote lokal yo pou rale konesans anekdotik ak tradisyonèl, pou enplike moun ki gen enterè lokal yo nan planifikasyon ak aplikasyon politik yo, epi pou kreye sipò lokal pou règleman jesyon bò lanmè yo.
 • Envantè anviwònman kotyè yo, resous yo, ak pwogram yo aprann sou, amelyore sante a, ak pi bon jere anviwònman an bò lanmè.
 • Detèmine objektif alontèm ak alontèm ki mande pou devlopman bò lanmè ki konsistan avèk prezèvasyon anviwònman an epi kreye yon estrateji pou jesyon zòn kotyè yo.
 • Kreye epi ranfòse yon fondasyon legal ak enstitisyonèl solid, ki enkli ankourajman ekonomik pou ranfòse konpòtman ak rezilta vle yo.
 • Devlope yon gwo kòt sikonskwipsyon jesyon ak patenarya nan nivo lokal, rejyonal ak nasyonal.
 • Etabli Zòn Marin Pwoteje (MPAs), ki gen ladan pa gen okenn-pran rezèv, pwoteje, prezève ak soutenab jere espès ak ekosistèm ki gen valè espesyal (sa a gen ladan espès menase ak abita).
 • Fè Evalyasyon Enpak sou Anviwònman (EIAs) nan tout pwojè devlopman nan seksyon yo sou terès ak akwatik nan zòn bò lanmè a.
 • Evalye ak kontwole polyan nan kolòn nan dlo ak plan pou kontwòl polisyon.
planifikasyon espasyal ak kominote a

Syantis, ajans ak òganizasyon de pli zan pli ap itilize sistematik apwòch planifikasyon yo idantifye ki kote ak ki jan yo asiyen efò nan konsèvasyon ak jesyon, patikilyèman nan nivo rejyonal yo. Photo © Mak Godfrey / TNC

Marin planifikasyon espasyal (MSP) se yon apwòch kowòdone nan deziyen kote aktivite imen rive nan oseyan an pou misyon pou minimize konfli nan mitan moun ki gen enterè, maksimize benefis ke moun resevwa nan lanmè a, epi ede kenbe abita maren an sante. MSP te defini kòm "pwosesis la nan analize ak repati pati nan espas yo ki genyen twa dimansyon maren nan itilizasyon espesifik, reyalize objektif ekolojik, ekonomik ak sosyal ke yo anjeneral espesifye nan pwosesis politik la". Pi gwo pwodiksyon an nan yon pwosesis MSP ref se nòmalman yon plan konplè oswa vizyon pou yon rejyon maren, ki gen ladan aplikasyon ak planifikasyon jesyon. MSP se anjeneral apwòch la itilize pou reyalize objektif yo nan jesyon ekosistèm ki baze sou (EBM) ak jesyon zòn kotyè (CZM).

Plizyè benefis nan lè l sèvi avèk MSP kòm yon zouti pou reyalize EBM ak CZM gen ladan yo:

 • Abòde objektif sosyal, kiltirèl, ekonomik, ak anviwònman ak yon apwòch holistic
 • Entegre objektif marin (tou de ant règleman ak ant diferan nivo planifikasyon)
 • Amelyore seleksyon sit pou devlopman oswa konsèvasyon; apwòch plis estratejik ak aktif ki delivre benefis alontèm
 • Sipòte jesyon kowòdone nan echèl la nan ekosistèm kòm byen ke jiridiksyon politik
 • Redwi konfli nan mitan itilizasyon nan zòn maren
 • Redwi risk pou aktivite maren ki domaje ekosistèm maren ki gen ladan konsiderasyon amelyore nan efè kimilatif

UNESCO a Rekòmande 10 Etap pou Planifikasyon Espas Marin

 • Etap X: Defini bezwen ak etabli otorite
 • Etap NAN: Jwenn finansye sipò
 • Etap X: theganize pwosesis la (pre-planifikasyon)
 • Etap X: stakeholdganize patisipasyon patnè
 • Etap NAN: Defini ak analize kondisyon ki egziste deja
 • Etap X: Defini ak analize kondisyon nan lavni
 • Etap X: Devlope ak apwouve plan an jesyon espasyal
 • Etap X: Aplike ak ranfòse plan an jesyon espasyal
 • Etap X: Siveyans ak evalyasyon pèfòmans
 • Etap NAN: Adapte marin pwosesis la jesyon espas

 
Yon pwosesis MSP kapab ede rezoud kèk nan pi gwo defi ki asosye ak nati 'aksè ouvè' oswa 'komen' nan itilizasyon resous maren (ak abuze!). Sepandan, yo dwe efikas, MSP bezwen aplike ak yon angajman solid nan pwosesis, angajman, ak swiv nan. MSP ta dwe yon pwosesis kontinyèl, repetitif ki gen ladan patisipasyon moun ki gen enterè ki mennen nan rezilta jesyon.

 

pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »