Anons zouti pou touris dirab

Endistri touris resif koray la ka pote gwo benefis ekonomik nan yon zòn, men li kapab tou pwouve ke li pa dirab epi mete gwo estrès sou resif koray ak moun ki depann sou yo. Gen kèk kominote ki pa ekipe pou fè fas ak gwo kantite touris, alòske lòt kominote ki depann anpil sou revni touris yo ka devaste pa sikonstans enprevi, tankou pandemi COVID-19 oswa siklòn. Ki jan nou ka devlope plan touris dirab ki adapte ak sikonstans inik ak chanje nan sit resif lokal yo, pandan y ap sipòte mwayen pou viv lokal yo ak jenere revni ki sipòte konsèvasyon?

Pou adrese kesyon sa a, yo te eksplore twa sijè pandan Echanj solisyon Inisyativ Resilient Reefs 2021 epi yo rezime nan nouvo Twous zouti pou touris dirab:

  • Konprann ak siveyans pi bon kapasite ekolojik, sosyal, ak ekonomik pote
  • Estrateji pou chanje konpòtman touris pou pi byen atenn objektif rezistans lokal yo
  • Konprann sektè touris lokal la epi idantifye opòtinite pou divèsifye mwayen pou viv

Dis prezantasyon soti nan Echanj solisyon yo disponib tou nan Frantz ak franse epi yo ka jwenn nan tout paj Toolkit la, ki te kreye an kolaborasyon ak la Great Baryè Reef Foundation.

Logo Fondasyon Great Barrier Reef

Konsènan Inisyativ Resilient Reefs

Jounal Inisyativ Resilient Reefs yo (RRI) se yon inisyativ mondyal pou sipòte resif koray UNESCO ki nan lis Eritaj Mondyal la ak kominote ki depann de yo pou adapte yo ak chanjman klimatik ak menas lokal yo. RRI ap pilote travay ak kominote nan kat sit Reef UNESCO World Heritage: Ningaloo Coast, Ostrali; Lagoons New Caledonia: Divèsite Reef ak Ekosistèm Asosye, Lafrans; Sistèm Rezèv Baryè Beliz; ak Rock Islands Southern Lagoon, Palau.

Translate »