Aquaculture

Belize Blue Bonds @TNC

Nou fè fas a yon defi san parèy devan yo. Ki jan nou ka nouri yon popilasyon mondyal k ap grandi nan fè fas a diminye aksyon pwason sovaj ak ogmante enpak sou anviwònman an nan sistèm manje nou ye kounye a? Sa ki pi enpòtan, ki jan nou fè sa nan yon fason ki dirab nan anviwònman an epi ki benefisye kominote kotyè yo?

Kominote yo, gouvènman yo, sektè prive a, ak enstitisyon syantifik yo ka epi yo dwe pwoteje oseyan nou yo, ogmante sekirite alimantè, ak amelyore opòtinite pou yo viv. Akwakilti dirab ak lapèch kapab yon pati nan solisyon an nan defi mondyal sa a, men nou dwe pwason ak fèm nan bon fason yo.

Sa a zouti eksplike konsèp akwakilti nan yon kontèks la nan anviwònman kotyè yo ak ekosistèm Reef twopikal, ak yon konsantre espesyal sou agrikilti finfish:

 • Kisa akwakilti ye? - konsèp debaz nan akwakilti ak enpòtans li pou sekirite alimantè ak mwayen pou viv nan kominote kotyè yo.
 • Estati mondyal akwakilti – sitiyasyon mondyal akwakilti maren, ki gen ladan espès yo pwodui ak tandans sektè sa a k ap grandi nan zòn resif twopikal yo.
 • Metòd agrikilti – sik pwodiksyon ak diskisyon sou metòd agrikilti pou akwakilti nan ekosistèm resif twopikal yo.

Menm si akwakilti gen potansyèl pou kontribye nan yon rezèv manje ki an sante ak nourisan pou yon planèt k ap grandi, aktivite sa a ka gen enpak, espesyalman si mal jere. Sa a zouti kouvri defi yo anviwònman ki asosye ak akwakilti ak kouman yo bese risk ak enpak nan metòd sa a nan pwodiksyon manje:

 • Aksyon sovaj - pi gwo enpak akwakilti nan aksyon sovaj ak rekòmandasyon jesyon pou minimize enpak.
 • Habita - ki sa ki lakòz enpak sou abita kritik, tankou koray ak zèb lanmè, ak sa ki ka fè yo bese enpak sa yo.
 • Bon jan kalite dlo – ki jan akwakilti kapab afekte kalite dlo ak ki mezi yo ka pran pou diminye oswa evite enpak negatif.
 • Maladi ak sante espès yo – rekòmandasyon jesyon pou kenbe espès yo an sante epi adrese epi trete maladi si li rive.

Gouvènman yo jwe yon wòl kle nan devlope lwa, politik, ak règleman pou pèmèt devlopman anviwònman dirab akwakilti. Sa gen ladann gen pwosesis otorizasyon apwopriye an plas nan kòmansman yon operasyon, ki gen ladan direktiv pou seleksyon sit ak apwòch jesyon fèm:

 • Legal ak regilasyon kad sipòte devlopman dirab nan akwakilti - ki gen ladan yon egzanp sou ki jan akwakilti ka kontwole pa anpil antite diferan ak kesyon kle yo mande lè detèmine fondasyon an regilasyon pou akwakilti.
 • Evalyasyon enpak anviwònman an pou operasyon akwakilti - pwosesis souvan ak apwòch aplike, ak lòt konsiderasyon kritik regilasyon sipòte jesyon dirab.
 • Seleksyon sit, planifikasyon espasyal, ak apwòch jesyon zòn nan pou devlopman aktivite akwakilti bò lanmè yo - pwen kle yo dwe konsidere nan moman seleksyon sit la ak fason yo enpòtan pou pwoteje anviwònman an, kalite dlo, ak sante espès yo. Etid ka soti nan Palau ak Zanzibar bay egzanp sou apwòch jesyon dirab.

Nan seksyon final la, ou pral aprann ki jan yo angaje yo nan kominote planifikasyon ak konprann konsiderasyon sosyal yo ak ekonomik pou devlopman akwakilti:

 • Ki sa ki se akwakilti kominote ki baze sou? - ki sa moun ki gen enterè yo bezwen patisipe nan devlopman akwakilti, ak wòl yo ak patisipasyon nan planifikasyon. Priyorite yo nan operasyon an ak konsiderasyon mache pou espès yo chwazi yo enkli tou.
Devlopman akwakilti dirab nan kominote kotyè yo: ka etid ak kondisyon pèmèt pou siksè

Klike sou imaj ki anwo a pou jwenn aksè nan gid la.

Anplis de sa, pi lwen pase resous akwakilti 101 sa yo, nou te kreye yon ka etid dokiman sou devlopman dirab akwakilti nan kominote kotyè yo nan Filipin, USA, Madagascar, ak Beliz. Dokiman sa a konsantre sou kondisyon kle ki pèmèt yo ki te kontribye nan siksè ak defi pwojè yo epi li gen ladan etid ka nan pwason, kristase, ak akwakilti alg.

Nou espere ke kontni sa a ak resous yo bay ogmante konpreyansyon ou sou ki jan yo dirab devlope akwakilti nan ekosistèm Reef yo nan lòd yo an sekirite manje an sante pandan y ap pwoteje anviwònman an maren.

Kontni sa a te devlope an kolaborasyon ak Pwogram Micronesia TNC a, Pwogram Lafrik ak Pwogram Global Aquaculture, ak Biznis ble. Pou plis enfòmasyon sou akwakilti ak pwogram manje ak dlo dirab TNC yo:

 

pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »