Sik pwodiksyon akwakilti

Pwason Akwakilti @TNC

Pou gen yon konpreyansyon konplè sou akwakilti, li enpòtan pou konprann sik pwodiksyon estanda, soti nan grenn ak fri jiska etap kwasans. Anjeneral, yo ranmase bèt elve pou bèt akwatik ak alg yo nan bwa epi yo itilize yo pou pwodui jèn oswa yo itilize kòm grenn pou estoke kaj oswa liy. Pou pwason finn, yon fwa bèt adilt pwodui yon anjandre solid, ze yo kolekte epi enkube jiskaske lav yo kale. Lav sa yo manje yon konbinezon de manje vivan (rotifè, artemia, copepods, microalgae, diatom) jiskaske yo gwo ase pou yo deplase nan pepinyè a. Yon fwa nan yon pepinyè, pwason fin yo manje manje atifisyèl jiskaske yo rive nan gwosè apwopriye pou transpò. Lòt bèt, tankou konkonm lanmè, ka pa bezwen manje paske yo ka retire manje nan fon lanmè a nan yon plim oswa letan. Anjeneral, plant alg yo pwodui youn nan de fason: 1) yo pran ti plant oswa nouvo kwasans ki an sante nan stock paran yo (sovaj oswa kiltive) epi yo transfere dirèkteman nan nouvo liy; oswa 2) yo ranmase espò alg nan sovaj oswa yo grandi nan yon kouve epi answit grandi sou liy alg nan yon kouve jiskaske yo gwo ase pou yo plante nan yon fèm.

Pwodiksyon jivenil nan hatchery gen tandans vin yon goud pou nouvo espès, paske demann lan pi gran pase rezèv la. Pa egzanp, nan Palau an 2019, kantite fri pwason lapen ke kiltivatè yo te mande a te pi gran pase sa Sant Nasyonal Akwakilti a te kapab bay yo, sa ki te fòse kiltivatè yo stock mwens pwason pase yo te vle.

metòd agrikilti en chèn ekipman pou akwakilti

En chèn ekipman pou akwakilti ki gen ladann nan pwosesis pòs-rekòt, distribisyon, valè-te ajoute pwosesis, maketing, ak gros. Sous: Nan direksyon pou yon revolisyon ble: katalize envestisman prive nan sistèm pwodiksyon dirab akwakilti. Imaj © Alison Bradley

Translate »