Kominote Planifikasyon

Pwason Akwakilti @TNC

Anvan ou angaje yo nan yon pwojè akwakilti kominotè nan yon zòn resif, li enpòtan pou yo fè delimitasyon, planifikasyon, kontak ak patenarya pou asire pi gwo chans pou gen siksè pou pwodiksyon fwidmè, mwayen pou viv bò lanmè, ak pwoteksyon ekosistèm resif yo. Akwakilti maren kotyè yo ta dwe planifye ak jere an kolaborasyon ak moun ki gen enterè lokal yo pou bay kominote kotyè yo pi gwo valè pandan y ap minimize enpak sou ekosistèm kote yo depann yo. Angajman moun ki gen enterè yo esansyèl pou bati konfyans, relasyon ak sipò ki pral nesesè pou jesyon kontinyèl. Akwakilti se yon sektè kote gen anpil chans pou gen anpil diferan kalite moun ki gen enterè ki enplike nan fè politik, planifikasyon, ak jesyon nan aktivite a. Moun ki gen enterè yo ta ka gen ladan syantis, kiltivatè akwakilti, pechè, pratikan restorasyon, pwopriyetè kay, biznis maren, manadjè, ofisyèl gouvènman yo, itilizatè lwazi bò lanmè, pami lòt moun. ref

Organizationganizasyon Manje ak Agrikilti Nasyonzini (FAO) devlope yon lis kritè pou idantifye zòn ki enterese moun ki gen enterè enpòtan yo lè l sèvi avèk yon apwòch ekosistèm nan akwakilti oswa EAA. Idantifye kontrent aktyèl ak potansyèl itilizasyon resous nan anviwònman maren an se youn nan etap ki pi esansyèl nan jere akwakilti nan yon fason dirab ak konfli-gratis.

planifikasyon kominote enterè moun ki gen enterè yo

Idantifikasyon nan zòn ki enterese moun ki gen enterè ki enpòtan yo. Sous: FAO NAN

Bon gouvènans nan akwakilti gen ladan pwomosyon nan enklizyon, legalite, ak responsabilite (FAO, 2010). Pou rezon sa a, li enpòtan pou administratè yo poze kesyon epi tande enkyetid nan kominote a sou si wi ou non ak / oswa ki jan angaje yo nan akwakilti nan zòn Reef.

Kesyon sa yo gen ladan, men yo pa limite a sa sèlman:

Akwakilti Bezwen Evalyasyon
 • Èske moun ki gen enterè remake yon bès nan lapèch nan bwa akòz twòp lapèch?
  • Èske pechè lokal yo remake yon bès nan abondans espès k ap pwason yo?
  • Èske pechè lokal yo remake yon diminisyon nan gwosè espès endividyèl yo?
  • Èske pechè lokal yo regilyèman bezwen jwenn nouvo lakou lapèch?
 • Èske moun ki gen enterè yo gen pwoblèm ak sekirite alimantè?
  • Èske kominote lokal la / eta / zile / peyi depann sou lòt peyi yo pou enpòte pwoteyin?
  • Èske gen mank manje regilyèman nan kominote a?
 • Èske gen abita oswa dlo ki bezwen restorasyon oswa sipò?
  • Èske te gen yon bès nan forè alg natif natal, resif zuit natif natal, oswa resif koray?
  • Èske gen twòp eleman nitritif nan dlo lokal yo / zòn eutrophic ki bezwen filtraj?
 • Èske gen bezwen sosyo-ekonomik nan kominote a ki pa te sèvi pa lòt endistri yo?
  • Èske gen yon mank de travay lokal ki ka satisfè ak agrikilti akwakilti?
  • Èske moun ki gen enterè ki enterese nan aprann plis sou akwakilti kòm yon avni pou travay ak benefis ekonomik?
 • Èske gen yon moun nan kominote a ki enterese nan kòmanse yon fèm akwakilti oswa yon pwojè? Si se konsa, kiyès?
Espès potansyèl yo dwe kiltive
 • Ki espès ki natif natal nan zòn nan Reef ki ta ka kiltive?
 • Èske gen espès ki gen gwo demann pou konsomasyon lokal yo?
 • Èske pechè lokal yo remake yon bès nan stock sovaj espès sa yo?
 • Èske moun ki gen enterè ki enterese nan agrikilti espès lokal yo soulaje presyon twòp lapèch ak kreye yon rezèv fiks pou konsomasyon lokal oswa ekspòtasyon?
 • Si gen estòk pwason, abita, oswa kò dlo ki bezwen restorasyon oswa sipò, èske moun ki gen enterè yo enterese nan fè kiltivasyon espès "reparative", tankou alg oswa kristase?

 

Metòd Agrikilti
 • Èske gen moun ki gen enterè ki gen eksperyans nan nenpòt ki kalite akwakilti?
  • Si se wi, ki kalite metòd yo te anplwaye ak pou ki espès?
  • Èske mendèv lokal la gen ladrès ak ekspètiz pou opere ak jere yon kaj pwodiksyon pwason?
 • Si moun ki gen enterè yo enterese nan akwakilti, ki kalite metòd agrikilti ta ka pi byen adapte pou anviwònman lokal la ak nivo ekspètiz?
  • Èske moun ki gen enterè gen aksè a bato?
 • Ki aksè a / fason sou tè a ak anviwònman maren kominote a genyen?
  • Èske gen kèk moun ki gen enterè ki gen aksè nan yon anviwonman marin oswa ki kapab òganize yon kaj, liy k ap flote, oswa yon kabann kristase?
 • Èske moun ki gen enterè konprann konsèp nan dirabilite?
  • Èske moun ki gen enterè yo kenbe ladrès ki nesesè yo fèm nan yon fason anviwònman dirab ak ekonomikman pwofitab?
Mache ak enfrastrikti
 • akwakilti aspè ekonomik yo

  Aspè ekonomik akwakilti dirab.

  Yon fwa moun ki gen enterè idantifye espès posib nan fèm, ki sa ki mache aktyèl la?

  • Èske pechè yo vann espès seleksyone domestik, entènasyonalman oswa toude?
  • Ki pri lokal oswa entènasyonal pou espès sa yo?
  • Èske espès sa yo vann antye oswa nan trenng?
 • Èske fèm yo sitiye tou pre transpò epi yo gen ase kapasite pou li ale nan mache?
  • Si moun ki gen enterè yo te idantifye kote yo pwopoze nan kaj yo, ki distans yo genyen pou yon plant pwosesis?
  • Ki distans plant pwosesis la rive nan yon pwen transpò?
  • Ki mòd transpò?
  • Kouman rapid pwason an kapab rive nan mache a?
 • Èske gen yon fonksyonman ak potansyèlman retrace ekipman pou chèn soti nan kiltivatè achtè distribitè kliyan?
  • Èske gen nenpòt dosye kenbe an plas pou pèmèt pou trasabilite nan pwodwi yo?
  • Èske nenpòt moun ki gen enterè gen eksperyans nan kenbe dosye ak trasabilite? Si se konsa, ki jan yo ka itilize ladrès sa yo pou pwodiksyon pwason ak lavant?
Estrikti Gouvènans

Yon fwa yon manadjè te etabli ki moun ki gen enterè ki enpòtan yo, ki sa yo konsène sou yo, epi si akwakilti se solid nan yon sit, yo pral bezwen detèmine ki jan yo angaje ak moun ki gen enterè ak bati momantòm ak enterè nan pwosesis la angajman. Manadjè yo ka vle tou konsidere baryè posib ki ka anpeche moun ki gen enterè patisipe ak ki jan yo simonte baryè sa yo bay opòtinite pou moun ki gen enterè yo angaje sans. Eksplore sa a ka etid sou devlope akwakilti dirab nan Palau.

Translate »