Enpak ak Benefis anviwònman yo

Pwason Akwakilti @TNC

Konprann ak adrese enpak anviwònman ak benefis potansyèl akwakilti nan zòn sansib resif koray se esansyèl pou manadjè resif koray. Kat gwo kategori enpak ak benefis anviwònman yo se: stock sovaj, abita, kalite dlo, ak maladi.

Kat enpak sa yo relye ka jeneralman dwe adrese ak bese nan seleksyon apwopriye espès, kalite Kovèti pou, itilize teknoloji, règleman ki sipòte jesyon dirab, evalyasyon enpak anviwònman an, seleksyon sit ak apwòch planifikasyon espasyal. ref Chak nan enpak sa yo ta dwe byen diskite ak rechèch pandan planifikasyon ak jesyon pwojè pou minimize risk yo. Enpak kle nan anviwònman an ak estrateji mitigasyon yo dekri an detay anba a.

Pwosedi fonksyònman estanda pou chak fèm ta dwe aplike pou bay yon sistèm ki konsistan e pwoteje pou minimize risk ak maksimize estrateji alèjman. Anplis de sa, enfòmasyon ak konesans konsènan règleman jesyon dirab, plasman, planifikasyon espasyal, ak jesyon zòn enpòtan pou jere avèk siksè yon fèm akwakilti nan sistèm resif tou pre lanmè.

Aksyon sovaj

Youn nan enpak prensipal yo akwakilti ka genyen sou aksyon sovaj se ekstraksyon kontinyèl nan espès nan ekosistèm nan. Si ekstraksyon pa dirab, potansyèl repwodiktif espès yo retire yo pral afekte negatif lè yo pa pèmèt ase bèt rive nan matirite seksyèl ak anjandre. Epitou, echapman stock ka rive lè filè kalòj yo pa byen sèvis epi yo fòme twou, oswa akòz move pratik pandan estokaj, rekòlte, oswa transfè espès yo. Espès kiltivatè yo ka lage nan bwa ak potansyèlman gen enpak sou stock sovaj lè yo entwodwi maladi ak dilye pisin jenetik la atravè kwazman ak popilasyon sovaj yo. Si bon antretyen ak planifikasyon yo te fè, twou nan filè ak échappement stock ka anpeche. ref

Anplis enpak, kèk espès akwakilti, si yo byen jere ak enpak yo minimize, ka swa vin tounen yon aparèy pou rasanble pwason (FAD) e/oswa menm ogmante pwodiktivite espès lokal yo. Efè a sou pwodiktivite nan espès maren sovaj akòz agrégation kont rekritman ak amelyorasyon ki vin apre nan popilasyon yo varye, sepandan gen prèv ki montre ogmante pwodiksyon akòz prezans nan enstalasyon akwakilti. ref Estrikti twa dimansyon akwakilti a kapab estabilize tou sediman mou, sa ki ede diminye ewozyon oswa enpak evènman move tan ekstrèm (egzanp, ref). Estok akwakilti anvayisman kapab tou 'divèse' nan popilasyon sovaj yo, e byenke efè sa a gen potansyèl pou lakòz divèsite jenetik enpòtan ak/oswa enpak adaptasyon lokal yo sou popilasyon lokal yo, gen prèv ki montre nan bon sikonstans yo, li ka bay yon sibvansyon benefisye. pou popilasyon ki afekte yo, oswa amelyorasyon stock pou efò restorasyon. ref

Habita

Enstalasyon an ak operasyon nan enfrastrikti akwakilti nan zòn kotyè yo ka gen tou de dirèk ak endirèk enpak sou abita. Enpak dirèk yo ka nan fòm deplasman oswa retire abita pou fè espas pou enfrastrikti a, tankou koupe mangròv pou konstriksyon yon waf oswa waf, oswa domaj nan koray ak zèb lanmè pandan enstalasyon ank ak pwa. Akwakilti kapab tou kreye abita lè yo bay abita ki genyen twa dimansyon estriktire pou pwason ak envètebre. Apwopriye anplasman fèm bezwen fèt anvan konstriksyon ak enstalasyon enfrastrikti agrikòl la pou detèmine kote pi bon an pandan y ap pran an kont kouran, mare, pwofondè fon lanmè, ak distans ak abita sansib tankou resif koray, mangrov, ak zèb lanmè. Konsekans endirèk sou abita lokal yo enkli domaj nan kominote bentik yo ak bon jan kalite dlo a akòz twòp manje. Bon pratik manje ak pwatik ka ede diminye enpak negatif yo. ref

Anplis enpak potansyèl yo, angrenaj akwakilti ak òganis yo kiltive sou yo ak andedan yo kapab tou bay benefis pwovizyon abita, lè yo kiltive nan bon fason. Kovèti pou alg ak kristase ka bay twa dimansyon abita estriktire ki ka benefisye pwason ak envètebre - fèm yo ka bay refij pou pwason jèn ak envètebre, fonksyone nan yon fason menm jan ak lakou pepinyè natirèl. ref Anplis de sa, òganis akwakilti ak kominote biofouling ki asosye ak fèm yo ka bay resous manje. ref Nan yon revizyon mondyal nan 65 etid, pi gwo abondans ak divèsite pwason yo te jeneralman asosye ak bivalv ak fèm alg pase sit referans ki tou pre. ref Efè lokalize asidifikasyon redwi ak tanperati ki te kreye pa fèm alg yo ka benefisye pou pwovizyon abita efikas (egzanp, yon refij; ref).

Kalite Dlo

Bon jan kalite dlo nan zòn ki antoure kalòj la dwe konsidere ak kontwole. Pou egzanp, estoke ak kenbe twòp pwason nan yon ti espas ka diminye bon jan kalite dlo a an jeneral nan diminye nivo oksijèn ak ogmante nivo nitwojèn, fosfò ak amonyak, ki si yo pèmèt yo pase yon nivo ke anviwònman an pa ka absòbe oswa difize, ka lakòz. efè prejidis nan zòn lokal la. Siveyans atansyon ak dilijan bezwen fèt anvan ak apre yo fin enstale enfrastrikti pou detèmine si kalite dlo a ap degrade nan sit la.

Akwakilti tou kapab amelyore kalite dlo bò rivaj yo atravè filtraj dlo ak materyèl sispann, ak amelyore sikilasyon eleman nitritif yo. An patikilye, bivalv ak alg ka souvan amelyore kalite dlo bò rivaj la nan divès echèl, paske espès yo ka retire eleman nitritif (tankou nitwojèn, fosfò) atravè absorption nan tisi ak koki, ki Lè sa a, retire nan kò dlo a pandan rekòt. ref

Maladi

Tankou nenpòt ki lòt sistèm pwodiksyon manje, si twòp bèt yo kenbe nan yon espas relativman ti epi yo pa bay kondisyon optimal pou sante ak kwasans, ka gen epidemi nan maladi ak parazit. Bon jesyon bezwen pran an konsiderasyon dansite stocking, kouran oswa mare pou chase dlo pwòp nan ak fatra soti, bon jan kalite manje, pwotokòl manje estanda, ak siveyans jeneral nan konpòtman stock ak sante. Osito ke nenpòt espès kòmanse montre sèten karakteristik konpòtman oswa fizik ki ka endike maladi oswa parazit, tretman kòrèk ak apwopriye bezwen pran plas yo nan lòd yo minimize mòtalite. ref

Seksyon kap vini yo dekri kat gwo kategori enpak anviwònman an detay.

pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »