Maladi ak Sante Espès

Pwason Akwakilti @TNC

Maladi espès kiltive yo se faktè risk pou anviwònman an ak kiltivatè maren yo. Kaj yo mal netwaye oswa kenbe, estoke espès yo nan yon dansite ki pa dirab, kite bèt ki mouri nan kalòj la, move kalite dlo, ak manje ki pa kòrèk ak pwotokòl manje se kèk nan faktè ki ka mennen nan maladi. Nan akwakilti alg, maladi tankou glas-glas ka mande pou yo sispann agrikilti jiskaske maladi a ale, sa ki lakòz pèt ekonomik pou kiltivatè a. ref Maladi kapab yon gwo risk pou espès sovaj yo paske dlo louvri kote kalòj oswa plim yo sitiye se yon chemen potansyèl pou transfere maladi soti nan kalòj la nan anviwònman maren ki tou pre yo. Si maladi nan espès kiltive yo pa adrese, yo ka pwopaje nan espès sovaj.

Maladi ka gen anpil enpak sou kwasans ak kondisyon jeneral nan stock agrikòl la lè li diminye kwasans, ogmante defòmasyon, ogmante mòtalite, ogmante tan rekòt, ak diminye byomass rekòt ak rentabilité. Li pi dirab ekonomikman ak anviwònman an pou prevni maladi olye pou diminye pwopagasyon maladi ki te deja rive. ref

ensidan maladi pwason

Entèaksyon nan lame, patojèn, ak anviwònman estrès sou ensidan an nan maladi. Sous: Sit Pwason an

Dansite Stocking

Yon konsèp enpòtan anpil pou w konnen nan akwakilti se dansite estokaj, ki se pwa total espès kiltive nan yon sèten volim kaj oswa plim. Pwa a anjeneral bay nan kilogram ak volim nan kaj nan mèt kib. Pa egzanp, yon plim k ap flote nèt ak dimansyon 5 x 5 x 3 mèt (L x W x H) ta gen yon volim total de 75 mèt kib, epi li ta ka estoke ak 2,000 pwason 100 g chak. Si pwa total pwason, oswa byomass, se 200,000 g, oswa 200 kg, Lè sa a, dansite chosèt la ta dwe 2.6 kg pwason pou chak 1 mèt kib.

Chak kaj oswa kalite plim, espès, ak anviwònman pral pèmèt pou diferan dansite ba, men yon règ jeneral se ke gen yon relasyon envès ant dansite ba ak kwasans - pi ba dansite a, se pi vit bèt maren yo ap grandi. Pi wo dansite stocking (plis pwason ki prezan nan kalòj la) pral jeneralman ogmante estrès pwason an jeneral ak potansyèlman ogmante prévalence de maladi ak parazit. Li pran anpil prekosyon planifikasyon, obsèvasyon, ak kenbe dosye pou amelyore dansite chosèt la nan yon kaj espesifik oswa plim. ref

Rekòmandasyon

 • Sèvi ak pi ba dansite ba ankouraje kwasans ak minimize estrès ak maladi
 • Minimize manyen depase nan stock la
 • Siveye kalòj la souvan pou siy estrès bèt ak/oswa maladi epi ajiste dansite stock kòmsadwa
 • Siveye kalòj la epi imedyatman retire nenpòt moun ki mouri

 

Kaj netwayaj ak antretyen

Netwayaj kaj ak nèt yo ta dwe antreprann regilyèman ant rekòt ak lè sa nesesè. Tou depan de sit la chwazi, privye yo pral souvan akimile "biofouling" oswa atachman natirèl nan anviwònman lokal la pa alg, eponj, oswa menm koray. Akimilasyon òganis maren sou privye yo ka diminye koule dlo lanmè nan kalòj la oswa plim epi redwi renouvèlman oksijèn ak retire efikas nan fatra. Anplis de sa, parazit ki ka grandi ak bèt sou espès kiltive yo ka tache ak Kovèti pou ak privye. Nan agrikilti konkonb lanmè, predatè tankou krab ka akimile tou nan plim ak anpil pi ba kantite stock. Plim yo ta dwe tcheke souvan pou twou krab yo ka pase, epi krab yo jwenn nan plim yo bezwen retire. ref Jesyon ak operatè yo bezwen regilyèman kominike sou antretyen nèt ak netwayaj kòm mank de netwayaj ak antretyen ka mennen tou nan twou ak rupture, ki ka lakòz chape ak rekòlte redwi. ref

Antretyen woutin jeneralman gen ladan bwose privye anba dlo lè privye yo vid ant estokaj. Total ak plis ankò nan pwofondè netwayaj ka gen ladan yo retire privye yo nan kalòj la epi netwaye yo sou tè lè yo pèmèt yo sèk anba solèy la pou yon peryòd pwolonje, flite yo ak yon kawotchou dlo dous-wo presyon, oswa trete yo ak pwodwi chimik espesifik. Li enpòtan pou tiye epi retire anpil nan kwasans maren ke posib epi konplètman rense tout pwodui chimik yo anvan ou mete privye ak kaj tounen nan dlo a. Anplis netwayaj nèt ak depann sou kalite kalòj la, sistèm k ap flote yo ak tribin mache yo dwe antretni e konsève tou.

Rekòmandasyon

 • Swiv yon orè regilye pou kontwole ak kenbe privye ak kaj
 • Minimize itilizasyon pwodwi chimik yo ak antibiotics pa manyèlman netwaye privye ak bwòs ak kawotchou wo-presyon
 • Asire ke nenpòt bato fèm ki itilize pou opere oswa kontwole fèm yo ap konsève pou anpeche gazolin oswa lwil koule oswa devèsman
 • Siveye kalòj la epi imedyatman retire nenpòt moun ki mouri

 

Kalite Feed

Itilize pwason antye, rediksyon pwason, oswa lòt pati bèt pou nouri pwason yo nan kaj trè dekouraje. Fason sa a nan manje se durabl, ekonomik, epi yo ka gen efè dirab ak domaj sou anviwònman an. Olye de sa, rekòmande manje pwason ak granules manje pwodui Commerce. Granules yo gen eleman nitrisyonèl ki nesesè pou ankouraje kwasans, siviv ak kondisyon jeneral pwason kiltive a ak yon balans pwoteyin, lipid, enèji, mineral, ak vitamin. Tou depan de espès yo ke yo te kiltive gen pouvwa egziste yon manje ki fèt ak teste pou ki pwason espesifik. Li enpòtan yo obsève konpòtman an manje nan pwason an pou fè pou evite suralimantasyon. Si suralimantasyon fèt, granules ki pa manje yo koule sou fon lanmè ki ka domaje abita bentònik. Anplis de sa, nenpòt ki manje ki pa jwenn boule pa pwason an kiltive se gaspiye lajan - detèmine efikasite nan manje dwa se yon genyen-genyen pou kiltivatè a ak anviwònman an. ref

Rekòmandasyon

 • Sèvi ak manje granules espesyalize, pa pwason antye oswa fatra bèt pou manje
 • Byen kontwole manje ak ajiste pwotokòl manje pou misyon pou minimize nenpòt manje ki pa manje ak gaspiye

 

Kontwol Diminye Maladi

Sante espès kiltive yo ka afekte pa anpil diferan faktè anviwònman, nitrisyonèl, ak enfeksyon. Se responsablite operatè fèm ak manadjè a pou sipèvize sante bèt kiltive yo soti nan fri, semans, oswa lav ke yo achte jiska espès ki gen matirite ke yo grandi ak rekòlte. Le pli vit ke nenpòt konpòtman negatif oswa karakteristik fizik yo remake, aksyon imedya dwe pran pou detèmine ak rezoud pwoblèm ki kache a. Si operatè a oswa manadjè a pa gen fòmasyon teknik ki nesesè pou evalye ak geri maladi posib avèk presizyon, se responsablite operatè a ak manadjè pou chèche asistans. Veterinè akwatik yo ka prezante ak prèv vizyèl (foto oswa videyo) pou yo ka bay rekòmandasyon.

 Rekòmandasyon

 • Asire ke etablisman kote fri, lav la, oswa grenn yo soti nan respekte pwotokòl apwopriye pou alèyman maladi a epi ke stock yo resevwa a pa gen maladi.
 • Regilyèman obsève naje pwason ak konpòtman manje ak sonje nenpòt konpòtman nòmal paske li ka endike maladi oswa sante pwason pòv yo
 • Si yo obsève yon epidemi maladi, kominike avèk yon ekspè nan sante akwatik oswa veterinè pou idantifye maladi a espesifik ak tretman apwopriye
 • Si sa posib, konsilte avèk yon ekspè sante akwatik oswa veterinè nan divès nivo operasyon ak / oswa anplwaye youn kòm yon pati nan ekip la opere
 • Minimize itilizasyon epi asire ke yo itilize sèlman pwodwi chimik legal ak antibyotik
 • Vaksinen pwason anvan yo estoke yo nan kaj, si sa disponib epi nesesè

 

Distans Ant Operasyon Agrikilti

Direksyon ak vitès nan kouran yo pral detèmine ki fason ak kouman vit fatra yo retire nan yon kalòj ak potansyèlman pote nan yon kal adjasan. Direksyon aktyèl la ka vle di tou ke sèten kaj yo pral ekspoze a dlo ki gen pi wo kontni oksijèn, ak kaj en ki kapab resevwa oksijèn redwi. Si kaj yo twò pre youn ak lòt, Lè sa a, gen yon risk ki pi wo ke yon maladi oswa epidemi parazit ka byen vit gaye ak afekte kaj vwazen ak operasyon agrikilti.

Rekòmandasyon

 • Optimize plas pou minimize enpak sou aksyon sovaj ak transfè maladi nan mitan fèm yo
 • Pou diminye risk biosekirite transfè maladi nan yon operasyon agrikòl nan yon lòt, otorite regilasyon yo ta dwe mete distans minimòm rekòmande ant fèm> 500 m ref

 

Monitè

Se responsablite operatè agrikòl ak manadjè a pou sipèvize sante stock epi evalye si espès kiltive yo gen nenpòt maladi oswa parazit. An tèm de konpòtman pwason, karakteristik sa yo ka endike maladi oswa parazit: echèk manje byen, flache (vire sou kote yo), fwote sou anba a, ak / oswa vitalite redwi oswa gasping nan sifas la. An tèm de siy fizik, karakteristik sa yo ka endike maladi oswa parazit: zòn ki anpoul, vant anfle, je ki parèt, zòn san sou najwa, dekolorasyon oswa ewozyon nan pati kò a, ak / oswa twòp larim oswa kwasans sou kò a. ref

Nan agrikilti alg, epifit (òganis ki grandi sou sifas alg yo) ka bloke aksè a limyè solèy la ak eleman nitritif epi yo ka atire grazers. Si yo pa retire imedyatman, epifit yo ap grandi epi gaye trè vit. Epifit yo ka pi abondan lè alg yo anba kondisyon estrès oswa malad paske defans natirèl alg yo konpwomèt. Yon maladi komen ki afekte alg se ke yo rekonèt kòm glas-glas. Estrès (salinite ki ba, tanperati ekstrèm, ekspoze solèy) ak malnitrisyon se kondisyon ki pi komen ki mennen nan glas-glas. Si glas-glas parèt sou alg ki kiltive, kiltivatè yo ta dwe rekòlte alg yo imedyatman, sispann fè agrikilti nan sit sa a jiskaske maladi a ale, epi jwenn nouvo grenn nan zòn ki lwen polisyon oswa koule eleman nitritif.

Rekòmandasyon

 • Swiv epi anrejistre frekans ak limit tout maladi ak mòtalite yo
 • Devlope yon prevansyon maladi ak plan siveyans sante epi swiv pwotokòl siveyans woutin
 • Devlope pwotokòl biosekirite pou minimize gaye maladi nan lòt kaj oswa bèt

 

Translate »