Habita

Pwason Akwakilti @TNC

Anviwònman maren ki toupre rivaj yo souvan karakterize pa abita sansib ak kle tankou mangrov, pepinyè ak lakou frai, kabann zèb lanmè, ak wout migratwa. Si fèm akwakilti yo pa byen anplasman epi yo pa respekte pwotokòl jesyon kòrèk yo, operasyon kalòj alontèm yo ka lakòz enpak prejidis sou fon lanmè a ak anviwònman ki gen anpil valè.

Gen kèk nan efè negatif sa yo sou anviwònman an ki te koze pa kalòj ki mal sit ak jere yo se rediksyon nan abondans ak divèsite nan espès bentik lokal yo ak abita ki esansyèl nan ekosistèm nan, ogmantasyon nan solid òganik ki fonn ak eleman nitritif ke anviwònman an pa ka sezi, diminisyon nan dlo. bon jan kalite anba nivo ki an sekirite, ak enpak sou ekosistèm sansib ki antoure kaj yo. Si pèmitè yo ak manadjè yo swiv pwotokòl sit strik pandan y ap pran an kont anpil faktè anviwònman, akwakilti bò lanmè ka gen yon enpak minim sou anviwònman an.

 

atténuation enpak nan akwakilti

Diminye enpak akwakilti. Lè byen chita, fèm pwason ka gen yon efè minim sou abita ki antoure ak kalite dlo. Sous: Syans Kominikasyon Syans

Akwakilti te montre tou gen enpak benefisye sou anviwònman ki antoure a. Kovèti pou akwakilti ak òganis yo kiltive sou yo ak nan yo ka bay twa dimansyon abita estriktire ki ka benefisye pwason ak envètebre. Fèm yo ka bay yon refij pou ti pwason ak envètebre ak òganis akwakilti ak kominote biofouling ki asosye ak fèm yo ka bay resous manje.

Nan Madagascar, fèm konkonb lanmè etidye yo te jwenn yon enpak pozitif sou zèb lanmè, ogmante to kwasans sèten espès yo. ref Konkonm lanmè ede oksijene ak dekole sediman nan antere sa ki ka fasilite pi gwo kwasans zèb anba tè. Yo menm tou yo enjere ak elimine gwo kantite sediman, ki bay zèb lanmè ak eleman nitritif ajoute pou sipòte kwasans. ref

Abondans lavi maren fèm alg ak kristase TNC

Abondans nan lavi maren nan fèm alg ak kristase. Sous: TNC 2021

Seleksyon lokal la

Yon pwoblèm ekstrèmman enpòtan pou konsidere lè w ap planifye oswa pèmèt fèm akwakilti nan zòn resif twopikal yo se distans ak resif koray. Resif koray yo se ekosistèm sansib ki bay abri ak pepinyè pou anpil pwason resif epi yo ka afekte yon ti kras chanjman nan kalite dlo nan akwakilti ki tou pre. Nan akwakilti pwason, dechè pwason natirèl ki soti nan yon kaj pral tou dousman tonbe nan fon lanmè a, ki ka bati sou fon lanmè a si kalòj la twò fon oswa si gen koule ki ba. Sepandan, si bon kouran egziste, fatra ka pito transpòte en epi gaye nan anviwònman an; si mare antre ak sortan tou egziste, Lè sa a, fatra ka transpòte ak dispèse nan tou de direksyon. ref

Menm jan ak resif koray yo, kabann lanmè ak lòt abita sansib (teren anjandre ak pepinyè) bezwen konsidere pandan faz planifikasyon ak pèmi an. Kabann lanmè bay manje pou mamifè maren tankou dugong ak abita pou pwason, men fatra pwason oswa manje depase nan kaj ka kouvri kabann lanmè, bloke limyè ki nesesè pou fotosentèz. Orizontal distans kòm byen ke kouran ak mare bezwen yo dwe pran an kont pwoteje prezèvasyon nan sa yo abita sansib. ref

Tou depan de yon varyete de paramèt anviwònman, seleksyon espès, ak kad regilasyon ak pèmi, distans ki pèmèt fèm akwakilti a ak abita sansib yo ka varye anpil, sa ki fè li difisil pou fikse yon distans minimòm konkrè ak inivèsèl. Men kèk egzanp pou montre kouman rekòmandasyon distans yo ka diferan selon peyi orijin, abita yo dwe pwoteje, oswa ki òganizasyon oswa kò ki pwopoze rekòmandasyon sa yo.

Kote yo yeParamèt anviwònman anRekòmande DistansRekòmande Kò
Gòlf Meksik, USAKominote Benthic152 MAjans Federal (BOEM)
Kalifòni, EtaziniKabann Eelgrass10 MFederal (NOAA) & Ajans Leta (CCC)
PalauResif Coral yo200 m (gid pou chita)Gouvènman lokal & ONG

Sous: Distans Rekòmande - Depatman Enteryè Etazini (Gòlf Meksik, USA), Eta Kalifòni Ajans Resous Natirèl (Kalifòni, USA), Hedberg et al. 2015 (Santral Vyetnam ak Palau)

 

Dechè ki pwodui nan yon kalòj pwason yo ka byen ak natirèlman sekre epi itilize pa anviwònman maren an si gen aktyèl apwopriye ak limit ekolojik nan anviwònman an pa depase. Si twòp eleman nitritif yo pwodui nan kalòj la pandan manje epi fatra a pa ka asimile, yo ka bati epi lakòz domaj alontèm nan zòn lokal la. Si depase manje ak poupou akimile sou fon lanmè ki antoure a, ogmante respirasyon ki soti nan dekonpozisyon mikwòb yo ap mennen nan rediksyon oksijèn nan sediman an epi chanje chimi li yo. Kòm oksijèn ap diminye pa respirasyon mikwòb, bakteri anaerobik pral kòmanse domine ki mennen nan kondisyon ipoksik oswa anoksik ak nan pwodiksyon an nan gaz kabonik, nitrifikasyon nan amonyak, ak rediksyon nan Manganèz, fè ak souf.

Si yo pèmèt fon lanmè a deplase nan direksyon yon kominote bakteri anaerobik, tapi oksid sulfid pral kolonize sifas ki afekte a epi yo pral sèlman òganis vizib la. Fon lanmè anba kaj pwason ki te sibi chanjman fizik ak chimik yo te wè tou chanjman nan konpozisyon ak divèsite espès yo. Etid yo te jwenn ke gen yon chanjman nan direksyon pou òganis jeneralis ki pi toleran tankou polichèt, ak yon diminisyon nan molisk ak kristase. ref

Bon ak move pratik alg Colin Hayes TNC

Egzanp bon (anwo) vs pòv (anba) anplasman fèm alg nan Tanzani. Imaj © Colin Hayes/TNC

Si planifikasyon ak jesyon apwopriye yo te pote soti pandan y ap pran an kont kouran, mare, ak pwotokòl yo manje apwopriye, li posib pou misyon pou minimize enpak negatif nan anviwònman an ki antoure. ref  Yo ka itilize bon planifikasyon tou pou maksimize benefis anviwònman an nan akwakilti alg oswa kristase. Pa egzanp, sit yon fèm nan yon zòn kote stock pwason yo fè fas ak limit abita ta ka gen anpil valè anviwonmantal pase yon fèm ki sitiye nan zòn kote bèt sovaj pa limite pa disponiblite abita natirèl. Menm jan an tou, yon fèm fè ekstraksyon eleman nitritif ki sitiye nan yon zòn etwofik li te ye ap gen plis chans pou gen pi gwo avantaj kalite dlo pase yon fèm ki sitiye nan yon zòn ki pa gen polisyon nitritif.

Rekòmandasyon

 • Evite dezòd nan divèsite biyolojik natif natal yo, espesyalman espès ki pwoteje yo
 • Sit fèm lwen koray, zèb lanmè, mang, ak lòt abita sansib, epi asire ke Kovèti pou ak amarraj yo pa domaje abita
 • Anplwaye metòd pou misyon pou minimize twoub fizik nan abita, ki gen ladan men pa limite a asire pwofondè apwopriye ak aktyèl pou kaj
 • Aplike wotasyon kalòj oswa jete si chaje eleman nitritif depase papòt ekolojik la
 • Yon distans jeneralman aksepte soti nan koray se 200 mèt gen enpak minimòm sou bon jan kalite dlo, anviwònman bentonik, ak abita sansib

 

Fon lanmè

Tou depan de vitès la nan kouran yo nan sit la pwopoze oswa aktyèl kaj, pi gwo pwofondè yo ka bezwen diminye enpak nan fatra pwason ak manje depase sou anviwònman ki antoure. Si kalòj la lokalize twò pre yon resif koray, efluan oswa angrenaj abandone soti nan fèm lan ka koule sou fon lanmè a epi gen yon enpak negatif sou anviwònman benthic la. Anplis de sa, si kalòj la sitiye nan yon zòn fon ki pi wo a yon kabann lanmè, kalòj la gen potansyèl pou lonbraj lanmè a ak enpak li nan kwasans ak fotosentèz. ref  Gade nan Polisyon Dlo seksyon pou plis enfòmasyon sou pwofondè optimal.

Rekòmandasyon

 • Asire ke pa gen okenn abita sansib dirèkteman anba kaj yo. Si sa posib, chwazi zòn ki sitou Sandy epi yo pa adjasan a zòn sansib.
 • Chwazi yon sit ki gen pwofondè apwopriye ak aktyèl pou kaj yo
 • Sit fèm nan yon minimòm de fwa pwofondè ki soti nan pati anba a nan kalòj la

 

Kovèti pou

Diferan kalite Kovèti pou ak kalòj ka itilize depann sou jewografi a, sit espesifik, espès chwazi, gwosè nan operasyon, ak finansman ki disponib. Si akwakilti Kovèti pou pa fèt byen, se nan bon jan kalite pòv, oswa se pa sa sèvis regilyèman, li ka detache oswa kraze soti nan kalòj la ak enpak negatif sou abita lokal yo, mamifè maren, oswa bato vwayaje. ref Tou depan de Kovèti pou la ak kote yo ye, predatè yo ka anmezi mòde nan filè a pou bèt ak domaje espès kiltive yo. Sepandan, si yo byen fèt, sit, epi konsève, kaj ka dire pou ane san yo pa bezwen ranplasman.

Anplis de sa, kèk kalite Kovèti pou yo pi bon nan kreye abita ak amelyore benefis anviwònman an pase lòt. Kovèti pou ak estrikti sipò yo ka ogmante abita manje, elvaj, ak refij pou pwason sovaj ak lòt espès. Pou egzanp, kilti bivalv yo ka kreye estrikti siplemantè, imite abita bivalv natirèl, epi fasilite rekritman grenn sovaj. Kovèti pou kiltivasyon ki gen privye oswa lòt materyèl may ka sèvi kòm pwoteksyon kont predatè pou pwason jèn epi yo ka ogmante abondans espès alantou sit akwakilti a. Kilti sispann, tankou kiltivasyon alg palangri oswa Kovèti pou moulen palang ka bay yon canopy ki sèvi kòm yon abita pou pwason sovaj ak espès envètebre.

Rekòmandasyon

 • Pran efò pou anpeche predatè yo soti nan Kovèti pou domaje epi konsidere itilize aparèy mamifè maren dekouraje, sèlman jan sa apwopriye ak rekòmande pa syantis konesans sou kondisyon lokal yo ak ekosistèm
 • Sèvi ak Kovèti pou kalite siperyè ak kòd ki fèt diminye minimize konplikasyon ak predasyon soti nan bèt maren
 • Devlope epi swiv yon pwotokòl estanda pou regilyèman siveye ak kenbe kaj yo ak Kovèti pou
 • Swiv pwotokòl apwopriye bato lè gen aksè ak kenbe kaj yo nan lòd pou misyon pou minimize entèraksyon ak mamifè maren ak espès pwoteje

 

Monitè

Règleman yo ta dwe gouvène bon anplasman akwakilti nan anviwònman maren an, epi gen ladan kondisyon pou siveyans, byenke sa a ka pa ka a nan kèk peyi. Li enperatif pou fè siveyans efluan fèm, kalite dlo ki tou pre, ak enpak sou fèm pandan sik pwodiksyon an pou obsève ak anrejistre nenpòt enpak sou abita ki ka rive. ref Yon bon resous sou siveyans akwakilti efluan se Gid sou yon Pwogram Siveyans Anviwonman Harmonize (EMP) pou Agrikilti Marin Kochon Finfish nan Mediterane a ak lanmè Nwa a. Yon aspè enpòtan nan siveyans ap fè yon evalyasyon debaz anvan enstale nenpòt kaj oswa Kovèti pou konnen ki kalite chanjman rive pandan konstriksyon ak operasyon nan kaj yo.

Rekòmandasyon

 • Etabli yon debaz nan kondisyon nan zòn nan fèm anvan ou mete fèm pou ke nenpòt ki enpak nan lavni ka quantitative evalye
 • Etabli pi bon pratik jesyon pou fèm lan ak kreye yon plan siveyans fèm
 • Fè siveyans regilye nan fèm lan pou evalye si enpak abita yo ap fèt - metòd yo ka gen ladan videyo, foto, ak echantiyon fon lanmè atravè plonje.

 

pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »