Aksyon sovaj

Pwason Akwakilti @TNC
Kaj akwakilti kotyè yo gen potansyèl pou yo lakòz enpak sou aksyon sovaj, akòz yo te lokalize nan dlo maren pataje ak ki gen espès manje nan yon espas fèmen. Si bon planifikasyon ak jesyon yo pa an plas, enpak potansyèl nan aksyon sovaj ki ka rive gen ladan yo: retire espès sovaj pou itilize kòm fri, chape pwason kiltive, anmele nan espès sovaj, ak enpak manje. Nou diskite sou enpak potansyèl sa yo nan akwakilti finfish ak pwotokòl pou misyon pou minimize enpak sa yo ekosistèm bò lanmè anba a.

Si byen jere ak enpak yo minimize, kaj nan dlo kotyè yo ka vin aparèy pwason agrégation (FADs) ak potansyèlman bay valè abita. Alg ap grandi sou estrikti a nan kaj yo ki pral atire ti zooplankton ki an vire pral atire ti pwason ak kristase. Ti òganis sa yo pral evantyèlman atire pi gwo predatè nan estrikti a, kidonk kreye yon ti ekosistèm alantou FAD la. Byen jere kaj pwason bò lanmè gen potansyèl pou yo atire pwason nan yon zòn ki otreman pa ta gen pwason. ref

Sous Fry ak Broodstock

Yo pwodui souvan nan yon kouve ki baze sou tè, kote pwason ak lòt espès yo elve pou pwodui lav epi yo grandi nan yon gwosè ase gwo pou yo transfere nan etablisman pou grandi.. Sepandan, nan kèk kote ak pou kèk espès, sistèm pwodiksyon akwakilti fè sa yo rele pafwa "ranching". Fòm akwakilti sa a depann sou kaptire jèn bèt sovaj tankou fri oswa adilt ki pral deplase pou yon peryòd pwolonje nan kalòj oseyan yo epi nouri jiskaske yo pote yo sou mache. Espès ki souvan konte sou metòd sa a se milkfish, ton, espès yellowtail (seriola), ak kristase.

Soti nan yon pèspektiv ekolojik, metòd ki baze sou kouve pou akwakilti yo jeneralman pi bon anpil pase teknik ranch yo. Ekstrè yon gwo kantite espès jivenil nan bwa ka gen yon enpak negatif sou popilasyon lokal yo - an patikilye, repwodiksyon stock ak abondans an jeneral, si yo fèt sou yon gwo echèl. Ranching ka gen enpak sou entènèt manje a epi gen efè koule nan tout ekosistèm maren an. Anplis de sa, estoke espès sovaj nan yon sistèm kilti entansif ka kreye yon risk biosekirite ak potansyèlman entwodui maladi.

Anpil nan pwoblèm anviwonmantal posib sa yo ka bese lè yo jwenn fri ak jivenil nan yon sistèm kouve ki fèmen ki serye kote anplwaye yo gen kontwòl sou sik lavi adilt yo ak lav yo. ref Nan sistèm kouve yo, yo sèvi ak adilt ki kenbe prizonye yo pou pwodui jèn, ki an vire yo transfere nan kaj maren pou yo grandi. Lè w sèvi ak espès ki elve nan kouve, manadjè fèm lan pa konte sou popilasyon sovaj pou estoke kalòj, eksepte pou pwovizyon adilt seleksyone.

Rekòmandasyon

 • Lè sa posib, pran fri ak jivenil nan kouve yo pou soulaje presyon sou popilasyon lokal yo
 • Si pa gen okenn kouve ki disponib, yo dwe fè tout tantativ pou jwenn fri ak jivenil nan estòk sovaj ki pa kounye a oswa ki riske twòp lapèch.

 

Chape

Kòm akwakilti rive nan anviwònman maren ak bò rivaj la, si yon kaj oswa yon filè kraze oswa si yo pa pran swen pandan rekòlte oswa operasyon transfè stock, stock kiltive yo ka chape nan bwa. Evènman sove sa yo pafwa yo konnen tou kòm yon "devèsman." Gen plizyè enpak ekolojik ke yon evènman chape ka lakòz: chanjman nan dinamik rezo manje, transfè maladi nan popilasyon sovaj, ak enpak jenetik sou popilasyon sovaj atravè kwazman ak espès sovaj. Si stock sove etabli yon popilasyon nan bwa a, li posib yo ka fè konpetisyon ak lòt espès sovaj oswa transmèt maladi nan popilasyon sovaj yo. Espès ki chape yo ka kwaze tou ak estòk sovaj epi, tou depann de estati espès kiltive yo, yo ka potansyèlman chanje jenetikman oswa febli estòk sovaj yo. ref

Pwoblèm anviwònman ak jenetik sa yo ka bese pa jesyon kalòj apwopriye, ki gen ladan regilyèman evalye kondisyon an nan kalòj yo ak asire reparasyon yo fini lè sa nesesè. Si privye yo pa konsève epi yo pèmèt yo febli, sove pral rive. Sepandan, si manadjè a se aktif nan pwoteje sante a an jeneral ak kondisyon nan privye yo, sove yo pral minimize.

Rekòmandasyon

 • Sèvi ak kaj oswa plim ki fèt pou diminye chape epi devlope yon plan rediksyon chape pou fèm nan
 • Angaje nan siveyans regilye nan enfrastrikti fèm pou kenbe liy yo ak ekipman yo epi tcheke pou escapement
 • Asire ke yo pran swen patikilye lè yo transfere stock oswa rekòlte nan kaj oswa plim
 • Pwoaktivman konsidere potansyèl vandalism oswa vòl nan fèm nan epi mete mezi pwoteksyon an plas
 • Asire kote ki apwopriye nan fèm pou minimize ekspoze tanpèt la ak ensidan chape ki kapab lakòz yo
 • Fèmti espès lokal yo ak dekouraje nenpòt ki agrikilti nan espès ki pa natif natal oswa ki pa natiralize
 • Konsidere si li apwopriye pou estoke pwason esteril, sèlman si lokalman apwopriye epi rekòmande pa espesyalis akwakilti ki gen konesans sou espès yo.
 • Fè evalyasyon risk nan enpak jenetik, ak depreferans, modèl evènman chape potansyèl sou popilasyon sovaj
 • Fè evalyasyon risk pou konpetisyon potansyèl pou manje ak abita ant estòk sovaj ak stock potansyèl chape

 

 

Konplè nan espès ki pwoteje

Enpak operasyon akwakilti sou espès enkyetid yo, tankou mamifè maren (dugong, dòfen, balèn), tòti lanmè, ak zwazo lanmè ta dwe konsidere tou. Etandone ke pifò operasyon akwakilti yo karakterize pa sit fiks epi yo gen liy mare mare, pifò operasyon maren finfish yo jeneralman karakterize kòm gen yon risk ki ba nan konplikasyon konpare ak lòt aktivite ak liy drifting oswa san tansyon, tankou lapèch po oswa filè.

Rekòmandasyon

 • Sit fèm lwen zòn li te ye ke espès pwoteje yo itilize souvan, tankou pepinyè, lakou manje, ak wout migrasyon.
 • Kreye yon plan siveyans ki gen ladan siveyans regilye pou bèt maren tou pre fèm lan ak tcheke kòd ak privye pou konplikasyon. Si l posib, itilize tou de mwayen imen ak teknolojik pou kontwole (pa egzanp, kamera)
 • Regilyèman kenbe kòd fèm, liy, ak lòt Kovèti pou asire kòd rete tension
 • Pa jete depase manje oswa fatra tou pre fèm nan paske sa ka atire bèt maren epi ogmante risk pou yo konplike
 • Konsidere itilize aparèy maren pou anpeche mamifè, sèlman jan sa apwopriye e rekòmandasyon syantis yo konn sou kondisyon lokal yo ak ekosistèm yo

 

 

Pran swen

Manje akwakilti se youn nan chofè ki pi enpòtan nan dirab nan agrikilti finfish. Pran swen tou gen tandans yo dwe eleman ki pi chè nan operasyon fèm epi byen souvan yo toujou konte sou repa pwason ak lwil oliv ki soti nan aksyon nan pwason nan bwa. Nan anpil peyi ak fèm ti-echèl, pwason antye, rediksyon pwason, ak / oswa fatra touye bèt yo ka itilize kòm manje kòm opoze a granules komèsyal yo. Sèvi ak manje antye ki pa espesyalize ka diminye kalite dlo tankou materyèl sa yo ka fasilman fonn ak dekonpoze nan kolòn dlo a oswa sou fon lanmè a, ki mennen nan rasanbleman debri òganik ki ka gen enpak sou ekosistèm ki antoure a.

Sèvi ak sa yo manje olye pou yo granules komèsyal se ekolojikman ak ekonomikman rezèvwa kòm pi ba pousantaj kwasans ka rive paske yo pa bay kondisyon yo nitrisyonèl minimòm pou espès yo kiltive. Epitou, lè l sèvi avèk materyèl òganik ki pa te sibi kèk nivo nan pwosesis oswa esterilizasyon kòm manje, operatè a fèm ka prezante patojèn ak parazit. ref Pwosedi jesyon apwopriye yo ta dwe gen ladan chèche granules komèsyal pou diminye enpak anviwònman an nan fèm nan. Jesyon dwe asire w ke pwason an konsome anpil manje ke posib, paske granules ki pa manje yo ka koule nan fon lanmè a oswa flote ale ak kouran an, tou de nan yo ki ka gen enpak anviwònman an sou zòn lokal la.

Yon paramèt ki trè enpòtan kenbe nan tèt ou se FIFO, oswa Pwason In-Pwason soti. Paramèt sa a endike konbyen pwason foraj sovaj ki nesesè pou pwodwi yon sèten kantite pwason kiltive. Nan ka somon, 0.82 kg pwason foraj yo bezwen pou pwodwi 1 kg somon kiltive ak 0.53 kg yo bezwen pou pwodwi 1 kg pwason maren an jeneral. ref

 

Rekòmandasyon

 • Sèvi ak kalite siperyè kalite manje espesyalize pou espès kiltive, pa pwason antye oswa dechè nan pwason oswa lòt bèt
 • Byen kontwole manje pou minimize gaspiye manje ak maksimize efikasite manje
 • Sèvi ak manje ki gen pi ba farin pwason ak lwil oliv pwason enklizyon pousantaj, jan sa apwopriye pou espès kilti
 • Si manje gen farin ak lwil oliv, asire yo souse nan aksyon dirab jere pwason
 • Asire ke lòt engredyan nan manje yo dirab souse (egzanp, plant ki baze sou pwodwi tankou soya)
 • Tcheke konpozisyon manje asire ke pa gen okenn toksin nan manje a e ke engredyan manje gen ase omega-3 asid gra pou espès yo kilti

 
Anplis de sa, espès tankou bivalv ak alg pa bezwen manje epi yo ka aktyèlman amelyore kalite dlo atravè manje filtre ak absòpsyon eleman nitritif. Espès sa yo retire eleman nitritif (ki gen ladan nitwojèn ak fosfò) atravè absorption nan tisi ak koki, ki answit retire nan kò dlo a pandan rekòt. Bivalv yo kontribye nan dlo klè lè yo filtre matyè òganik ak patikil ki soti nan kolòn dlo a. Pwosesis sa yo ka ede bese enpak antwojèn sou bon jan kalite dlo ak diminye chans pou eutrofizasyon ki ka lakòz nan pratik manje pwason ki pa dirab.

Translate »