Polisyon Dlo

Pwason Akwakilti @ TNC

Bon jan kalite dlo alantou kaj pwason se yon faktè enpòtan anpil pou sante ekosistèm an jeneral ak siksè operasyonèl nan fèm lan. Pou espès manje tankou finfish, manje depase ka vire nan nitwojèn fonn ak fosfò ak lakòz enpak nan kominote bentonik. Abita sansib tankou resif koray, zèb lanmè, ak mangrov kapab tou domaje nan eleman nitritif depase nan dlo a, sa ki ka ankouraje fleri alg.

Pi gwo kantite / dansite nan kaj pwason gen yon pi gwo potansyèl nan rezilta nan degradasyon dlo. Pandan ke kèk zòn ka anmezi pou sipòte yon kantite ki pi piti nan kaj san enpak dlo negatif, ogmante kantite kaj oswa estoke pi wo dansite nan pwason ka kreye eleman nitritif depase ke anviwònman an ki tou pre pa ka absòbe dirab. Lè yo depase, eleman nitritif sa yo ka lakòz efè domaj, nan fòm surkresyon alg ak etrofikasyon, ki kounye a afekte yon gwo pati nan dlo bò lanmè atravè lemond. Kòm yon prensip jeneral, li enpòtan pou limite kantite kaj nan ti zòn kote nitwojèn ak fosfò lage yo ta ka prejidis pou ekosistèm lokal la.

Li enpòtan tou sonje ke eksepte nan egzanp lokalize, akwakilti se pa jeneralman sous prensipal la nan eleman nitritif oswa kòz eutrofizasyon nan vwa navigab kotyè yo. Agrikilti ak ekoulman soti nan zòn peple yo jeneralman kontribitè yo pi gwo eutrofizasyon. Sepandan, nan kèk sikonstans, akwakilti te jwe yon wòl enpòtan epi li te montre kontribye otan ke 10% nan azòt chaje ak 26% nan fosfò chaje nan sit endividyèl elèv yo. ref

Bon jan kalite dlo enpak soti nan mal chita akwakilti pwason. Imaj © Michael L. Webe, SeaWeb Aquaculture Clearing House

 

Fon lanmè

Yon pwofondè jeneralman aksepte pou kaj pwason maren se omwen de fwa pwofondè anba kalòj la pou gen enpak minim sou kalite dlo, anviwònman bentik, ak abita sansib. Pwofondè rekòmande sa a depann de abita lokal yo ak lòt faktè. Ak pi ba koule aktyèl, yon pwofondè pi gwo pral pèmèt pou plis efluan yo dwe transpòte en ak gaye nan anviwònman an. Tou depan de anviwònman bentik la, yo pral bezwen evalye diferan sistèm ancrage pou pèmèt enstalasyon kaj apwopriye a. ref Bon planifikasyon pandan seleksyon sit ak kalòj kaj yo esansyèl nan detèmine zòn ki gen pwofondè fon lanmè ki apwopriye yo.

Rekòmandasyon

 • Sit fèm omwen de fwa pwofondè nan pati anba a nan kalòj la (20-60 m)
 • Sit fèm nan zòn ki gen pi gwo kouran (. 05 - .2 m / s) ak sikilasyon

 

Pwoksimite nan abita sansib

Yon distans jeneralman akseptab nan koray se 200 mèt pou gen enpak minimòm sou kalite dlo, anviwònman bentik, ak abita sansib. Distans rekòmande sa a depann sou abita lokal yo ak lòt faktè epi yo konsidere sa tankou yon estimasyon konsèvatif. Si kaj yo dirèkteman sou tèt resif koray oswa zèb lanmè ak nan zòn fon, kaj yo ka anpeche limyè solèy la rive nan koray la oswa zèb lanmè ki afekte fotosentèz. Menm si resif ak zèb lanmè yo en nan kaj yo, li enperatif pou evalye vitès kouran yo pou detèmine si efluan yo pral rive ak enpak negatif sou anviwònman sa yo. Mangroves yo tou abita enpòtan pou bèt Reef jan yo bay abri ak lakou pepinyè. Kaj yo pa ta dwe mete yo nan zòn mangwò yo paske akimilasyon eleman nitritif ka afekte ekosistèm lan negativman. Menm jan an tou, planifikasyon aktif ak siveyans regilye bezwen pran plas pou evalye si gen kouran aktyèl soti nan kaj nan zòn mang yo, epi, si se konsa, mang yo kapab absòbe eleman nitritif adisyonèl yo. ref

Rekòmandasyon

 • Sit fèm omwen 200 mèt soti nan resif koray, mang, ak abita sansib. Tcheke ak ranvwaye nan règleman lokal yo menm jan yo ka pi pwoteksyon.
 • Angaje yo nan pwosesis maren ki pa Peye-sit nan pwason yo nan lòd pou fè pou evite fatra depase pwason tonbe nan dlo a
 • Konsidere itilize nan ouvè nan yon nouvo fenètentegre milti-twofik akwakilti, tankou ko-kilti a nan akwakilti alg yo nan lòd yo diminye eleman nitritif depase nan dlo a ki antoure

 

Pote Kapasite

Konsèp la ki diferan anviwònman akwatik ka soutenab sipòte yon papòt sèten nan pwa pwason total li te ye tankou kapasite pote. Si papòt kapasite kapasite sa a pase, efè negatif ka rive ki ka mete an danje kalite dlo ak abita ki tou pre yo. Gen anpil metòd diferan ak modèl konplèks ki ka eksplike ak predi kapasite pote yon anviwònman an e konsa total kantite kaj ak pwason ke anviwònman an ka sipòte. Li enpòtan ke ou konprann ke kapasite pote diferan ant kote, tou depann de anpil faktè, tankou kouran, flushing natirèl, pwofondè, elatriye.

Pandan ke fè yon etid kapasite pote / kreye yon modèl kote espesifik se youn nan fason ki pi egzak pou evalye kapasite pote, modèl sa yo souvan chè epi yo mande seri done konplèks ki ta ka pa fasil disponib. Kòm sa yo, gen kèk peyi ki te anplwaye lòt fason pou fikse limit sou kantite akwakilti ki ka rive nan kò dlo a, tankou fikse yon pousantaj maksimòm nan kò dlo ki ka itilize pou akwakilti manje oswa mete kondisyon sou distans minimòm ant fèm yo. Pwofondè, kouran, mare, kalite manje, kantite manje ak espès chwazi yo se faktè ki pral afekte kapasite pote nan yon zòn. ref

Rekòmandasyon

 • Si sa posib, fè yon etid kapasite modèl oswa modèl ede detèmine enpak yo an jeneral nan bon jan kalite dlo ak limit siperyè pou kantite kaj / pwason nan yon zòn maren
 • Si yon etid kapasite modèl oswa modèl se pa posib, konsidere mete kondisyon altène (egzanp, yon distans minimòm ant fèm) asire ke kantite kaj pwason pa pral depase limit natirèl kò dlo a
 • Siveye pou eleman nitritif, kalite dlo, ak alg fleri

 

Dlo kouran ak sikilasyon

Kouran mare ak kouran yo se yon aspè enpòtan nan chita pwopoze kaj. Mare anndan ka transpòte eleman nitritif kaj pi pre kòt la ak nan mangròv, estuary, ak zòn ki gen popilasyon pi dans, pandan y ap mare sortan ka transpòte efluan nan direksyon pou lanmè a louvri. Kouran yo retire eleman nitritif nan zòn kalòj la epi pèmèt dlo lanmè ki gen anpil oksijèn pase nan kalòj la epi bay oksijèn ki nesesè pou pwason k ap grandi yo. Altènativman, zòn kaj finfish ki pa gen okenn kouran oswa mare ase yo pral kowonpi epi yo pa pral bay bon flushing. Li enpòtan yo obsève mare ak istwa aktyèl la pou kapab predi ki jan byen pwopoze zòn yo pral kapab kenbe siksè akademik pwodiksyon pwason akwakilti. ref

Rekòmandasyon

 • Sit fèm nan zòn ki gen pi gwo kouran (. 05 -. 2 m / s) ak sikilasyon
 • Evite itilize pwodui chimik ak antibyotik, si sa posib
 • Sèvi ak metòd netwayaj ki pa chimik pou netwaye epi kenbe kaj yo
 • Si w ap itilize pwodwi chimik yo, devlope yon plan aksyon pou reponn a nenpòt ki debòdman chimik, ki gen ladan ki otorite gouvènman an avize

 

Monitè

Siveyans anviwònman an ta dwe fèt pou detèmine si fèm lan afekte bon jan kalite dlo. Siveyans sa a ta dwe depreferans gen ladan solid total sispann, tanperati dlo, oksijèn ki fonn, Salinity, nitwojèn (amonyak, nitrat, nitrit), fosfò, silikat, klowofil, ak pH. Nan yon minimòm, siveyans ta dwe gen ladan mezire fonn oksijèn ak amonyak. ref Li enpòtan pou kontwole paramèt kalite dlo sa yo nan divès kote alantou kalòj la pou detèmine konbyen kalòj la ap afekte dlo lokal yo.

Rekòmandasyon

 • Etabli yon etid debaz nan ak mete limit pou eleman nitritif ak bon jan kalite dlo. Pandan ke yo ta dwe evalye yon seri de faktè depreferans, etabli yon debaz ak mete limit pou oksijèn ki fonn ak amonyak esansyèl pou agrikilti maren
 • Ekri epi swiv yon plan siveyans pou pwoteje abita maren sansib tankou koray, zèb lanmè, ak mang
 • Asire ke nenpòt bato fèm ki itilize pou opere oswa kontwole fèm yo ap konsève pou anpeche gazolin oswa lwil koule oswa devèsman

 

pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »