Agrikilti ak Metòd Kilti

Pwason Akwakilti @TNC

Anpil pratik agrikilti akwakilti yo itilize atravè lemond pou yon varyete espès maren. Akwakilti maren sitou gen ladan letan ak kaj pou pwason ak substrats pou kristase ak alg yo dwe sekirize, tankou pye, kòd, ak kannòt. Sistèm kilti yo varye ant vaste rive entansif selon dansite estokaj espès kiltive yo, nivo entrées, ak degre jesyon an. ref Disponibilite ak nivo teknoloji, done ak syans, kondisyon envestisman, ak kondisyon anviwònman an se tout faktè ki ede fèmye yo detèmine pi bon metòd agrikilti pou espès kiltive yo.

Metòd agrikilti ak kilti kapab detèmine anpil enpak sou anviwònman an nan yon fèm akwakilti. Nan akwakilti restorative, espès tankou alg ak kristase yo kiltive nan yon fason ki ede abòde degradasyon kalite dlo, pèt abita, ak presyon klima. Chwazi agrikilti ak pratik kiltirèl ki tou de maksimize rannman epi ki gen benefis anviwònman an se konsiderasyon enpòtan pou pratik akwakilti.

Benefis anviwònman akwakilti restorative The Nature Conservancy

Benefis anviwònman ki genyen nan itilize metòd agrikilti akwakilti restorative. Imaj © Konsèvasyon Lanati

Translate »