Règleman pou sipòte Jesyon Dirab

Pwason Akwakilti @TNC

Anviwònman bò lanmè ak lanmè ka souvan gen yon estrikti pwopriyete diferan pase peyi e li konsidere, nan anpil peyi, yon resous piblik oswa komen. Nan absans règleman, anviwònman maren an ka sijè a degradasyon nan aktivite dirab moun, tankou lapèch twòp oswa akwakilti durabl. Se poutèt sa, gouvènman yo jwe yon wòl kritik nan asire ke akwakilti jere nan yon fason ki minimize enpak epi devlope nan yon fason ki benefisye kominote yo.

Pou reflete kwasans rapid nan akwakilti atravè mond lan epi yo bezwen pou konsèy entènasyonal sou ki jan sektè a akwakilti yo ta dwe jere, an 1995 Nasyonzini lage Foodganizasyon Manje ak Agrikilti (FAO) Kòd Konduit nan Fisheries Responsab, ki te gen konsèy espesifik pou peyi yo menm jan yo devlope sektè akwakilti yo. Angwo, FAO ankouraje peyi yo pou:

"Etabli, kenbe, epi devlope yon fondasyon legal ak administratif apwopriye ki fasilite devlopman akwakilti responsab" atravè kat zòn prensipal yo pou asire:

  • anviwònman ak sante ekosistèm
  • sekirite manje ak sante nan pwodwi ki te pwodwi pa akwakilti
  • sante nan òganis yo kiltive
  • se sektè a devlope nan yon fason ki benefis kominote yo ak sosyete a an jeneral, epi yo pa afekte prejidis lòt itilizatè lanmè

Akwakilti se yon sektè konplèks pou kontwole, ki egzije ekspètiz nan anpil domèn, ki gen ladan ekoloji maren, akwakilti / pratik agrikilti, jesyon lapèch, jesyon efluan ak idroloji, pratik veterinè, dwòg bèt, transpò maren, manje ak sekirite manje, ak ekonomi. Kòm sa yo, plizyè ajans jesyon ki gen ekspètiz nan chak nan zòn sa yo tipikman jwe yon wòl nan reglemante akwakilti. Pandan ke gen anpil kalite ekspètiz ki nesesè pou jere akwakilti efektivman, fondasyon jeneral legal ak regilasyon yo ta dwe konplè, kowòdone, ak efikas.

Nan anpil peyi, devlopman nan akwakilti swiv apre devlopman nan lòt sektè tankou lapèch oswa agrikilti. Se konsa, otorite prensipal la regilasyon pou akwakilti maren se nòmalman yon ajans lapèch marin oswa ajans agrikòl. Sèvi ak Etazini kòm yon egzanp, akwakilti réglementées pa tout ajans federal sa yo:

Ajans FederalWòl
Administrasyon Manje ak Dwòg (FDA) - Sant pou Medsin Veterinè ak Sant pou Sekirite Manje ak Nitrisyon aplikeAsire sekirite manje ak itilizasyon dwòg bèt responsab
Depatman Agrikilti (USDA)Sante Animal - Prevni, detekte, kontwole oswa elimine maladi bèt ki elve yo; Estanda manje Animal
Anviwonman Ajans Pwoteksyon (EPA)Asire estanda kalite dlo yo satisfè
Administrasyon Nasyonal Oseyanik ak Atmosferik (NOAA)Evalye enpak sou mamifè maren; Pwoteksyon espès ki an danje, abita, ak aksyon pwason nan bwa
US Army Corps of Engineers (USACE)Evalye danje nan navigasyon; Asire estanda kalite dlo yo satisfè
Pwason ak Sèvis Wildlife (FWS)Pwoteje espès ki an danje; reglemante komès bèt sovaj an akò avèk lwa federal, leta ak lokal yo

Nan pifò peyi yo, gen souvan plizyè "kouch" nan gouvènman an ki jwe yon wòl nan règleman an nan akwakilti ki gen ladan nasyonal (egzanp, nivo federal), gouvènman pwovens / eta, ak gouvènman lokal yo. Gouvènman nasyonal yo jeneralman devlope pi laj lwa anviwònman nasyonal ak politik, lalwa lapèch, asire dlo navigasyon rete san pwoblèm, epi kontwole nasyonal sante bèt akwatik ak estanda sekirite manje ke operasyon akwakilti dwe respekte.

Gouvènman pwovensyal / leta ak lokal yo ka defini an plis detay ki kote ak ki jan akwakilti ka pratike nan jiridiksyon yo. Pèmi yo ka bay pa gouvènman nasyonal, eta / pwovens, oswa lokal oswa nan plizyè nivo. Pandan ke tè-ki baze sou oswa nearshore bò lanmè bivalv ak alg alg ka pi souvan reglemante nan nivo pwovens / eta oswa lokal yo, li kapab komen pou aspè yo regilasyon nan kaj akwakilti tonbe nan otorite nan gouvènman nasyonal yo.

Gouvènman yo ka gen oswa pa gen lwa akwakilti-espesifik ak règleman ki asosye, e souvan konte sou lòt lwa ki kouvri yon seri pi laj nan anviwònman, sante bèt, oswa konsiderasyon sekirite manje. Kèk kesyon pou mande lè w ap detèmine fondasyon regilasyon pou pwojè potansyèl akwakilti:

  • Ki kò oswa gwoup nasyonal ak lokal ki kontwole akwakilti?
  • Èske gen nenpòt lwa, règleman, oswa règleman ki bay konsèy anviwònman oswa kondisyon?
  • Èske gen lwa, règleman, oswa règleman ki kouvri sante bèt ak sekirite manje?
  • Ki lakun ki genyen nan kad legal-regilasyon ki egziste deja yo?

Nan de pwochen seksyon yo - Evalyasyon Konsekans Anviwonman pou operasyon akwakilti ak Apwòch Jesyon Zòn ak seleksyon sit - nou pral gade nan de apwòch jesyon kritik ke yo souvan itilize atravè mond lan ede ankouraje devlopman dirab nan akwakilti.

pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »