Apwòch Jesyon Zòn

Pwason Akwakilti @TNC

Anplis règleman pou sipòte jesyon dirab, marin planifikasyon espasyal ak apwòch ekosistèm / jesyon zòn nan akwakilti ka ede globalman adrese enpak sou aksyon sovaj, enpak abita, polisyon dlo, ak maladi. Marin planifikasyon espasyal enplike nan konpreyansyon anviwònman ak oseyan konfli itilize, ekzamine katye a oseyan nan done, ak jwenn espas ki diminye konfli.

Anba la a se yon enfografik sou yon apwòch jaden flè akwakilti, ki montre zòn devlopman akwakilti nan vèt ak zòn ki pa pi bon pou operasyon akwakilti nan zoranj. Akwakilti Finfish yo ta dwe chita lwen mangwov sansib ak abita Reef koray ak nan dlo pi fon yo maksimize kouran ak koule, diminye konfli zòn itilize ak lapèch, touris, ak lòt endistri yo.

Yon apwòch jaden flè akwakilti, ki montre zòn devlopman akwakilti nan vèt ak zòn ki pa pi bon pou operasyon akwakilti nan zoranj. Imaj © Nature Conservancy la

Lè w sèvi ak yon apwòch ekosistèm oswa jesyon zòn, pèmi ak jesyon akwakilti chanje soti nan yon baz pèmi ka pa ka nan yon apwòch ekosistèm ki pi holistic. Apwòch sa a konsantre sou idantifye zòn potansyèl devlopman akwakilti kote devlopman akwakilti ka rive. Finalman, pwosesis la mennen nan anplasman fèm akwakilti nan zòn ki dirab ekonomikman ak anviwònman an.

Se pa tout zòn kotyè yo ka òganize fèm akwakilti akòz pwofondè dlo ki pa fon, kouran minimòm, abita sansib, oswa prezans lòt endistri yo. Faktè ekonomik ki afekte operasyon chak jou nan akwakilti tankou distans ak rivaj ak aksè nan veso yo enpòtan tou pou operasyon yo chak jou. Lè w ap planifye pou konstwi nouvo fèm akwakilti, yo dwe tcheke yon lis paramèt enpòtan pou evalye sit potansyèl yo apwopriye.

Lis pou seleksyon sit akwakilti

Faktè anviwònman, politik, regilasyon, sosyo-kiltirèl, operasyonèl, ak lojistik pou konsidere pandan anplasman akwakilti pwason yo enkli nan Lis Verifikasyon pou Seleksyon Sit Akwakilti a. Download lis la.

Lis verifikasyon sit AQ
Translate »