Evalyasyon Konsekans Anviwonman

Anpil peyi gen lejislasyon anviwonmantal ki egzije yon revizyon sou enpak potansyèl anviwònman an nan yon operasyon pwopoze anvan yo ka bay yon pèmi gouvènman an (egzanp, Etazini Nasyonal Lwa sou Anviwònman Politik). Evalyasyon enpak sou anviwònman an ka defini kòm "pwosesis pou evalye ak bese efè byofizik, sosyal ak lòt efè enpòtan nan pwopozisyon devlopman anvan gwo desizyon yo te pran oswa angajman yo te pran". ref Evalyasyon enpak sou anviwònman yo aplike pi souvan, epi yo ka pi itil, nan ka kote yon peyi pa gen yon seri lejislasyon ak règleman akwakilti byen devlope ki klèman defini oswa limite ki operasyon ak pratik akwakilti yo ka pèmèt.

evalyasyon enpak anviwònman an

Pwosesis evalyasyon enpak anviwònman an. Imaj © Nature Conservancy la

Gen plizyè etap kle ki jeneralman eskize nan yon pwosesis evalyasyon enpak sou anviwònman an:

Depistaj ak dimansyon: Yon premye etap se detèmine si yon evalyasyon enpak sou anviwònman an obligatwa e si se konsa, si wi ou non yon evalyasyon echèl konplè oswa yon revizyon plis limite obligatwa. Detèminasyon sa a fèt an jeneral ki baze sou yon evalyasyon sou siyifikasyon risk anviwònman an epi yo ka deklanche pa atribi kle nan pwojè akwakilti tankou gwosè, kote, espès kiltive, ak pratik k ap grandi pwopoze pa operasyon yo akwakilti. Peyi yo souvan mete papòt sou nivo revizyon anviwonmantal ki nesesè ak enfòmasyon ki dwe prezante nan yon evalyasyon anviwonmantal. Tout echèl evalyasyon enpak sou anviwònman yo jeneralman obligatwa pou gwo echèl operasyon akwakilti pwason ki gen potansyèl pou yo gen anpil enpak sou anviwònman maren an. Mwens revizyon detaye yo ka egzije pou pi piti echèl operasyon finfish, oswa operasyon jeneralman mwens enpak tankou kilti bivalv oswa alg. Peyi yo ka chwazi tou pou yo konplete evalyasyon enpak anviwònman an "pwogramatik" pou kalite oswa gwosè kilti espesifik, tankou revizyon jeneral anviwònman yo te deja fèt, kidonk rasyonalize revizyon pou aplikan pwojè nan menm kalite kalite fèm oswa espès kilti ak diminye chay administratif pou gouvènman yo.

Evalyasyon risk anviwònman an: Aplikan pou pèmi a oswa yon kontraktè ke moun ki aplike pou pèmi a anboche (epi souvan ajans jesyon an apwouve pou fè travay) ap devlope yon evalyasyon enpak anviwònman an. Ajans jesyon an detèmine enfòmasyon ki bezwen kolekte atravè zòn enpak kle yo, ki evalye ak prezante nan yon rapò. Pou operasyon finfish, sa ka gen ladan egzijans pou yon evalyasyon debaz, sondaj sit, modèl efluan ak kapasite pote, ak risk pou abita, espès pwoteje ak stock pwason, pami lòt pwoblèm. Rapò a anjeneral gen yon evalyasyon altènativ yo pwopoze nan pwojè a jan sa endike.

Angajman moun ki gen enterè yo: Kòmantè piblik la souvan pèmèt oswa obligatwa nan plizyè etap nan pwosesis revizyon anviwònman an, pandan yon faz inicio, anvan yo te devlope yon deklarasyon enpak sou anviwònman an, epi yon fwa yon bouyon dokiman evalyasyon anviwònman an fini.

Kontwol Dega: Yon plan jesyon anviwònman an oswa mezi alèjman yo anjeneral yon pwodiksyon de yon evalyasyon enpak sou anviwònman an, menm si de pli zan pli atenuasyon ka adrese nan règleman estanda.

Pran desizyon: Ajans regilasyon yo pran desizyon final sou emisyon pèmi yo.

Siveyans: Siveyans kontinyèl nan enpak sou anviwònman an (egzanp, dlo ize, enpak sou bèt sovaj) nan yon operasyon pouvwa gen yon enprevi nan deklarasyon an enpak sou anviwònman an.

Peyi yo ka devlope plis règleman espesifik pou sektè akwakilti pwason anplis, oswa nan plas pwosesis evalyasyon anviwònman an. Kèk nan règleman sa yo ka gen ladan:

  • Seleksyon espès - itilize sèlman espès natif natal oswa espès natiralize ak entèdiksyon sou kilti nan espès pwogrese oswa akwatik
  • Modèl pou detèmine limit kapasite pote nan zòn nan - fè analiz pou detèmine kantite kaj yon zòn ka soutni san enpak sou anviwònman an epi mete limit pou yon zòn oswa zòn detèmine.
  • Limit egzeyat, efluan / kontwòl kalite dlo ak siveyans - konsidere volim ak kalite efluan, osi byen ke bon jan kalite dlo fèk ap rantre ak sortan. Paramèt dlo fizik / chimik tankou oksijèn ki fonn, pH, turbidite, ak amonyak yo kontwole ak kontwole andedan limit detèmine nan zòn pwodiksyon an.
  • Benthic efè, sedimantasyon, ak domaj abita - apwopriye seleksyon sit, kondisyon nan kouran adekwa, pwofondè
  • Kontretan nan abita oswa limit sou degradasyon abita - chita yon distans ki an sekirite nan resif koray (sètadi, 200 m)
  • Byomass / dansite - dansite maksimòm pou chak kaj / fèm depann sou karakteristik sa yo nan sit la
  • Lòt pratik jesyon fèm - restriksyon nan itilize nan sèten kalite manje ak bon jesyon manje pou fè pou evite manje depase ak polisyon; netwayaj apwopriye nan kaj pou evite maladi
  • Itilizasyon dwòg ak pwodui chimik - règleman pou detèmine kalite dwòg bèt ak pwodwi chimik yo pèmèt, kantite, ak frekans.
  • Sekirite alimantè - rekòlte ak pwosesis pwosedi, kondisyon tanperati, kondisyon ijyèn travayè yo
pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »